Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори.docx
Скачиваний:
159
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

120.Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і порядок планування.

Фонд оплати праці заг.освіт. сер. школи склад-ся з 3 елементів:

-фоп педагог. складу;

-фоп амін-управлінс. персоналу;

-фоп обслуг-го персоналу.

Річ. ФОП вчителів=Місячний фоп*кіл-ть місяців у періоді. розрах-ок проводиться в розрізі 2 періодів – за січень-серпень і вересень-грудень, так як з початком кожного навч. року, як правило, змін-ся кіл-ть класів у кожній навч. групі. У січні-серпні кіл-ть педагог. ставок на 1.01 за дан. групою * на сер. ставку з/п станом на 1.01 на 8 місяців (у міськ. шк. на 8,5місяця). За вересень-грудень кіл-ть пед. ставок на 1.09 * на сер. ставку з/п станом на 1.09 і на 4 (3,5) місяці. Це пов’яз. З формою та строком виплати з/п: у сіл шк.виплата з/п 1раз/міс., зазвич. 20 числа міс., а в міських – у формі авансу, при чому виплата 2-ої частини відбув-ся в наступ місяці.

ФОП(р)=ФОП(м01)*М1+ФОП(м09)*М2,

де ФОП(р) – річ. фоп вчителів; ФОП(м01), ФОП(м09) – міс. Фоп вчителів у період с-с і в-гр відповідно; М1, М2 – кіл-ть міс. до кінця бюдж. року.

Міс. ФОП вчителів склад. з: -оплти педагог. навантаження; -оплати перевірки зошитів; -додаткових доплат.

Міс. ФОП розрах-ся за показн-ми тарифікац. списку. Тарифікац. список – внутр. док-нт, признач-ий для обліку і нарах-ня з/п працівників школи виходячи із персонал. даних (освіта, звання тощо) та розподілу педагог. навантаження. Графи тариф. списку містять основні відомості та розрахунок з/п:

-освіта, номер диплома; кваліфікац. категорія;

-предмет;

-навч. навант.на тижд. у розрізі 3 груп класів (1-4, 5-9, 10-12);

-сума оплати педагог. навантаження і доплати за перевірку зошитів за ожною групою класів;

-додатк. доплати (з кожного виду).

У тариф.списку підсумки підбив-ся за рядками (з/п кожного вчит.) і графами (обсяг пед. навантаж., з/п, допл. і суманарна з/п).

Міс. ФОП вчителів=Сер.ставка, розрах. на основі тариф.списку*Кіл-ть ставок, виход. із числа класів на 1.01 і 0.9.

ФОП(м01(09))=С*К(с01(09)), де С – сер.ставка з/п за тариф.списком; К(с) – кіл-ть пед.ставок.

К(с) розрах-ся за кожною групою класів=Заг. кіл-ть годин пед.навантаж. за даною групою/Норматив навантаж-ня. Заг. кіл-ть годин зафікс-на у тариф.списку і визнач-ся, виходячи з кіл-ті класів у кожній групі та обсягу годин за планом, урах-ся ділення касів на групи за окрем. предм. (пряця, фіз-ра, іноземна мова).

С=Сума оплати навч. годин/Кіл-ть пед.став. за дан. груп. класів.

С=Сума О(нг)/К(с), де О(нг) – опалта навч.годин за і-ою групою класів (1-4, 5-9, 10-12).

О(нг)=С*К(г)/Н(г), де С – з/п вчителя. Пед.ставка – умовна розрах-ва ставка, що відповідає нормативу пед.навантаж. Розмір ставки з/п вчителя від освіти і кваліф-ої категорії; К(г) – кіл-ть годин пед.навантаж/тиждень; Н(г) – норма пед.навантаж. вчителя/тиждень (1-4кл-20год, 5-11кл-18год).

ФОП за перевірку зошитів план-ся в розрізі груп класів=Сер.річна кіл-ть класів у даній групі*Сер.витрати на перевірку зошитів на один клас. Сер.витрати=Сума доплати за перевірку зошитів за тариф.списком/Кіл-ть класів на 1.01. Доплата за перевірку зошитів встан-ся для вчителів початк. шк. та в старших класах з таких предметів: мова та літ-ра, матем., інозем.мова. Доплата нарах-ся у відсотковому вираженні до ставки з/п вчителя в розрізі предметів, які викладає вчитель.

Дод. Доплати встан-ся за класне керівництво, завідування навч. кабінетом, дослідними майстернями та ділянками, ведення позаклас. фіз-рної роботи, завідування бібл. тощо. Сума опалти визнач-ся шляхом добут. показн-ів на встан. норматив доплати.

ФОП адм-управл. персоналу включає оплату праці директора, заступників, організаторів масової роботи. Кіл-ть посад заступників та оргаз-ів залежить від кіл-ті класів у школі, а ставка з/п директора та його заступника – кіл-ті учнів у школі. План-ня ФОП=Кіл-ть посад*Ставка з/п. Керівники отримують з/п з 2 частин – ставка амін-ра (директора чи завуча) та оплата пед.роботи. Макс. обяг їхнього пед.навантаж. не повинен перевищувати 2/3 від нормативу (12год).

ФОП обслуг-го персоналу план-ся шл.=Кіл-ть посад*Ставка з/п. Кіл-ть посад визнач-ся за встан-ми нормативами, виходячи в основному із заг. ОСП (кіл-ть прибиральн. Встан-ся за нормативами площі на одну прибиральницю).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]