Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори.docx
Скачиваний:
157
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

127.Видатки бюдж. На фіз. Культ. І спорт, їх характеристика.

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Спорт - органічна частина фізичної культури, особлива сфера виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підгот. шляхом змагальної діяльності.

Видатки на фізкул. і спорт фінансуються за розділом "Духовний та фізичний розвиток" (код 0800) функціональної класифікації. Він включає такі підрозділи, як "фізична культура і спорт" (код 0810), "Дослідж. і розробки у сфері дух. та фізичного розвитку" (код 0840), "Інша діяльн. у сфері дух. та фіз. розвитку" (код 1850).

Згідно з делегуван. повноважень видатки на спорт фінансуються за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів.

За рахунок коштів Державного бюджету ф-ся: держ. програми підготовки резерву та складу національних команд і забезпечення їх участі у змаганнях державного та міжнародного значення; держ програми з інвалідного спорту та реабілітації; дер програми фізкультурно - спортивної спрямованості.

За рахунок коштів місцевих бюджетів ф-ся видатки держ програм розвитку фіз. культури та спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського та обласного значення), заходи з фіз. культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних споруд місцевого значення.

Обласні бюджети та бюджет АРК беруть участь у фінанс.держ програм з інвал. спорту та реабілітації, а також забезпечують навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського та обласного значення.

Обсяг видатків за єдиним кошторисом доходів та видатків визначається на підставі показників, які характеризують спортивний захід: з якого виду спорту він провадиться; місце і тривалість змагань або зборів; кількість учасників. Значну питому вагу становлять видатки на харчування учасників та суддів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів. Норми харчування встановлюються залежно від рівня змагань, їхньої тривалості та виду спорту. У кошторисі передбачаються оплата вартості проїзду, добових і квартирних учасникам змагань і зборів, суддям, тренерам; оплата оренди спортивних споруд; видатки на нагородження команд і спортсменів та інші витрати на здійснення заходів з фізичної культури та спорту.

128.Склад видатків держ. Бюджету на обор. Їх планування.

Фінансування оборони регулюється Державним бюджетом України, БК, Законом України «Про оборону України».

Фінансування оборони залежить від прийнятої воєнної доктрини. Існують три основні її типи:

1. Повна відмова від військових видатків.

2. Створення могутньої воєнної супердержави.

3. Фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.

Фінансування видатків на оборону в Україні здійснюється на основі 3 принципу. Перев. частина видатків фінансується з Держ. бюджету. Місц. бюдж. забезп. утримання військ. комісаріатів.

—видатки на утримання органів внутрішніх справ, до яких нале­жить матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів з боротьби із організованою злочинністю; підрозділів органів внутрі­шніх справ; підрозділів державно-патрульної служби та дорожн. нагляду; інспекції у справах неповнол.; приймальників-розпод. для неповнолітніх; спеціал. прийм-розпод;

—видатки на поточне утрим. внутрішніх військ МВС Ук­раїни;

—видатки на утримання прокуратури, які включають видатки на пот. утрим. Ген. прокуратури Укр. та місц. ор­ганів прокуратури;

—видатки на кримінально-виправні системи: установи і підпри­ємства України з виконання покарань;

—видатки на Прикордонні війська України, до яких належать ви­датки на утримання Прикордонних військ України та комплексну програму розбудови державного кордону України;

—видатки на Службу безпеки України, які включають видатки на поточне утримання Служби безпеки України, антитерор. Центру Служби безпеки України та матер.-тех. забезпечен­ня спеціальних підрозділів із боротьби з організованою злочинністю;

— видатки на пожежну охорону, які включають державну пожеж­ну охорону та професійну пожежну охорону;

—видатки на утримання Головн. управління урядового зв´язку;

— видатки на утримання інших правоохоронних органів, які включають витрати управлінь державної охорони та спеціалізованих монтажно-експлуатаційних підрозділів;

—видатки на утримання розвідувальних органів;

—витрати, пов´язані із зміцненням правопорядку за рахунок ре­алізації конфіскованого митними органами майна, товарів та інших предметів, конфіскованих правоохоронними й іншими уповноваже­ними органами, а також конфіскованої валюти;

—видатки на утримання Національного бюро розслідувань.

Основною статтею видатків при кошторисному фінансуванні є грошове забезпечення військовослужбовців, яке складається з:

*Окладів грош. утримання за військовим званням та посадою

*Щомісячних і одноразових додаткових видів грошового забезпечення та дорожного забезпечення (надбавка за таємність, за безперервну військову службу, віслугу років тощо)

Планування цих видатків здійснюється за загальноприйнятою методикою: кількість посад множиться на середній розмір грошового утримання чи ставку. Кількість посад визначається кількістю військових підрозділів (взводів, рот, батальйонів і т. д.). Розмір грошового утрим. залежить від двох основних чинників — посади та військ. звання. Також встан. надбавка за вислугу років.

Важливе місце в кошторисі займають видатки на утримання військовослужбов­ців — харчування, обмундирування, витрати на проведення бойової підготовки (навчання, стрільби, польоти).

Фінансування придб. озброєння та військ. техніки визначається потребами, пов’язаними з постійною заміною техніки і озброєння в зв’язку із закінч. термінів експлуатації та моральним старінням.

Чинне законодавство визначає мінімальну суму коштів, які мають бути спрям. на фінанс. потреб нац. оборони – не менше 3%заплан. обсягу ВВП.

Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» розмір видатків на Міністерство оборони України складає 13,6млрд грн., що скаладє 4% всіх видатків державного бюджету.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]