Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори.docx
Скачиваний:
157
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

110.Класифікації бюдж. Видатків. Характер. Структури і тенденції розвитку видатків Держ. Бюджету України.

Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.

Видатки класиф:

- за роллю у відтвор - пот\капіт

- за суп призн – на соц сферу, екон, науку, упр, обор, еколог тощо

- за галуз Ек-ки та соц сфери

- за цільов признач – опл праці, кап будівн-во, ремонт, інш.

- за рівнем бюдж сист – держ бюджету, місц бюджетів

- за формами бюдж фін-ня – держ дотації, бюдж кредити, коштор фін-ня, проектне фін-ня.

Стаття 10. Класиф видатків та кредитув бюджету за: 1) бюджетними програмами - програмна класифікація;

викор разі застос. програмно-цільового методу у бюдж. процесі.

2) ознакою головн розпорядн. бюдж коштів (відомча класиф.); Відомча класифікація - перелік головних розпорядників бюдж. коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету. Держ казначейство Укр складає та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

3) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація).

Видатки на заг держ функції, обор., гром порядок, безп., судову владу, на ек діяльність, охорону навк прир сер-ща, на ЖКГ, охор здор, дух та фіз. розвиток, освіту, соц захист та забезпеч.

Видатки бюджету класифікуються за екон характ-кою операцій, що здійснюються при їх провед. (екон класиф вид. бюджету). За екон. класиф. видатки бюджету поділяються на поточні(придб тов і посл, виплата обов % за зобов, субс та пот трансф) та капітальні (придб Осн К-лу, створ держ запасів, резервів, придб немат. активів, землі.

Структура видатків ДБУ≈загальнодерж. ф-ії-15%, обор.-5%, гром. порядок, безпека, суд. влада-13%, екон. діял.-16%, освіта-13%, соц. захист і соц. забезп.-31%.

111.Форми бюдж. Фінансування та їх характеристика.

Видатки Б-ту - кошти, спрям-ні на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним Б-ом. До видатків Б-ту не належать: погашення боргу; надання кредитів з Б-ту; розміщення бюдж. коштів на депозитах; придбання ц.п.; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та ін. дох. бюджету, провед. їх бюдж. відшкодування.

Фін-ня видатків Б-ту може здійснюватись у таких формах:

-кошторис фін-ня;

-держ. трансферти;

-бюдж.кредити;

-проектне фін-ня.

Кошторисне фін-ня є основною формою, за допомогою якої здійснюються видатки Б-ту. Охоплює забезпечення вир-ої та соц-ої інфраструктури, оборони та управління. Виділення бюдж-их асигнувань здійснюється на підставі спец-го док-та – кошторису. В ньому розрах-ся обсяг бюдж-их асигнувань, їх розподіл за статтями витрат з поквартальною розбивкою. Обсяг бюдж-го фін-ня визнач-ся на основі оперативно-сітьових показників, які характ-ть масштаби дія-сті підпр-тва, та встановлених (чи розрах-их) норм витрат. Норми витрат можуть бути постатейними та узаг-ми, обов`язк-ми і факультат-ми, є основним елементом кошторисного фін-ня, бо саме вони визначають обсяги вид. Б-ту.

Держ. субсидії являють собою форму надання держ. фін. допомоги юр. та фіз. особам. Вони мають на меті підтримку певних сфер дія-ті, галузей чи підприємств (напр., субсидії фермерам) і окремих верств населення (напр., житлові субсидії). Держ. субвенції передбачають дольову участь суб`єктів підпр-цької дія-ті у фін-ні окремих витрат чи проектів. Держ. дотації – це надання коштів з бюджету на покриття збитків підприємств. В осн-му, вони стосуються держ. підприємств. Недерж. підпр-ва можуть отримувати дотацію в тих випадках, коли їх збитки виникають внасл. політ. держ., наприкл., в сфері ціноутворення.

Бюдж. кредити являють собою форму надання держ. підпр-вам тимчасової фін. допомоги на умовах поворотності. Це не характерна для Б-ту форма його видатків, оскільки взаємовідносини держави з юр. особ. заснов-ся на безпов. основі.

Проектне фінанс. - фін-ня довгострок. інвест. проектів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]