Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори.docx
Скачиваний:
157
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

44.Об’єкт оподаткування пдв, операції, що не є об’єктом оподаткування та звільнені від пдв.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

- постачання товарів та послуг на митній території України;

ввезення товарів, надання супутніх послуг в митному режимі імпорту або реімпорту;

- вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту;

- постачання послуг з міжнар. перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автом., морс. і річк. та авіатранспортом.

Якщо платник ПДВ здійснює операцію, що не є об’єктом оподаткування, то податкові зобов’язання при постачанні не нараховуються, але немає й права на податковий кредит за цими операціями. Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, можна поділити на шість груп:

1 група. Операції з ЦП та борговими зобов’язаннями

випуск (емісія), розміщення та продаж (погашення, викуп) за кошти цінних паперів; обмін цінних паперів на інші цінні папери;комісійні (брокерські, дилерські) послуги з торгівлі та/або управління ЦП; розрахунково-клірингова, реєстраторська та депозитарна діяльність на ринку ЦП; торгівля за кошти або ЦП борговими зоб-нями, крім інкасації борг. вимог і факторинг. операцій, по яких об’єктом боргу є вал. цінності та ЦП.

2 група. Банківські послуги:

інкасація;розрахунково-касове обслуговування;залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного);управління коштами та ЦП (корпор. правами та деривативами);доручення, надання, управління і переуступка фін. кредитів, кредитних гарантій і банк. поручительств; управління фондами банк. управління, фондами операцій з нерухомістю, фондами фін-ня будівництва.

3 група. Операції у сфері грошового обігу:

обіг валютних цінностей, банк. металів, банкнот та монет НБУ, за винятком тих, що викор. для нумізматичних цілей;випуск, обіг та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей.

4 група. Інші операції фінансового характеру:

страхування та перестрахування; надання послуг із загальнообов’язкдержсоц. страх (у т.ч. пенсійного страх);передача майна у схов, лізинг (крім передачі у фінансовий лізинг), в заставу та повернення його власнику, нарахування та сплата процентів у межах договору фін. лізингу;виплата див-дів, роялті у грошовій формі або у формі цінних паперів, що здійснюються емітентом.

5 група. Інші операції нефінансового характеру:

виплата у грошовій формі заробітної плати, а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій (крім тих, що надаються у майновій формі);реорганізація юр. осіб;постачання позашк.навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашк.освіти;оплата третейського збору та відшкодування інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейс. судом.

6 група. Операції зовнішньоекономічного характеру:

надання послуг з агентування і фрахтування морського торг. флоту судновими агентами на користь нерезидентів; вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчас. вивезення; постачання товарів (супутніх послуг) на митну тер-рію України у митному режимі відмови на користь держави.

Звільняються від ПДВ операції з постачання товарів та послуг:

1) Соціального призначення:

ü продукти дит. харчування та товари дит. асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Каб. Міністрів України.

ü товари та послуги для інвалідів за переліком, затв. Кабміном:

ü доставка пенсій, страхових виплат та грош.допомоги населенню на всіх етапах доставки до кінцевого споживача;

ü утрим.дітей у дошк. навч.-вих. закладах, школах-інтернатах;

ü харчування дітей у дошк., загальноосв. та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я;

ü постачання в сільс. місцевості с/г товаровиробниками таких послуг:ремонт шкіл, дошк. закладів, інтернатів, закладів охорони здоров’я; надання матеріальної допомоги

ü безоплатна приватизація житлового фонду;

ü постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор,..), що безпосередньо вигот. під-вами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів

2) Операції у сфері охорони здоров’я:

ü постачання послуг з ох. здоров’я закладами охорони здоров’я;

ü постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам;

ü постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів.

3) Операції з освітньої, культурної, наукової діяльності:

ü постачання послуг із здобуття вищої, середньої, профтех та дошк. освіти навч. закладами, навч. аспірантів і докторантів;

ü платні послуги бібліотек;

ü постачання (передплата) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок,...

ü постачання періодичних видань, книжок, зошитів тощо.

ü вартість фундам.досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які фінансуються з бюджету;

4) Операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності:

üпостачання та ввезення на митну територію Укр.товарів/послуг, передб. для влас. потреб диплом.представництв, консул. установ.

ü ввезення на митну територію України культурних цінностей

ü Постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну тер. Укр., а також з постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням).

ü Ввезення на митну територію України майна як міжнар.техн. допомоги, яка надається відповідно до міжна. договорів України.

ü Ввезення на митну територію України:устаткування, яке працює на відновл. джерелах енергії, енергозберіг. обладнання.

Дані операції звільняються від оподаткування, якщо:

1. товари викор. платником ПДВ для власного виробництва;

2. ідентичні товари з анал. якісними показн. не вироб. в Україні.

Перелік таких товарів встановлюється Кабміном.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]