Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори.docx
Скачиваний:
157
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.2 Mб
Скачать

97.Необхідність, види та особливості косміч. Страхування.

Космічне страхування як вид є одним із наймолодших у світі і з кожним роком відіграє все більшу роль у забезпеченні економічного захисту космічної діяльності держав при реалізації космічних проектів, що здійснюються за участю як українських, так і закордонних інвесторів. Для кожного космічного проекту спеціально розробляється консолідована програма управління ризиками. Така програма є одним із необхідних елементів страхового обслуговування космічних ризиків і передує укладанню договору страхування. Така програма узгодж. з усіма учасниками космічного проекту.

Ризики, що виникають при реалізації космічних проектів, можна розділити на 4 види: технічні; відповідальності перед третіми особами; контрактні та фінансові; політичні та форс-мажорні. Проводиться комплексний аналіз, результатом котрого є матриця ризиків космічного проекту, в яку включається перелік ризиків, характерних для кожної стадії проекту, та прогнозні оцінки вірогідності їх настання. Коефіцієнти вірогідності служать базовою основою для розрахунку тарифів страхування відповідних ризиків космічного проекту, а величина прогнозного розміру збитків - для установлення величини страхових сум.

Необхідність космічного стр-ня полягає в тому, що стр-ню пілягають дуже дорогі та унікальні апарати, які в разі знищення або пошкодж. потребують значних сум для відновл. або ремонту.

Особливості: - обєкт стр-ня — високотех. наукоємка продукція, для оцінки страх ризиків Відсутні загальнопр. методи.

- Вир-во космічної техніки одиничне та дрібносерійне й це призводить до того, що кожен наступний виріб значно змінений

- Зібрана інформація швидко старіє і вимагає збору нових даних

- Незначна кількість страхуємих обєктів і разом з тим великі розміри страх сум викликають необх. обєднання страховиків.

98.Страховий захист особистої власності громадян: необхідність, види страхування.

Збільшення масштабів виробництва саме по собі зумовлює появу несприятливих подій(пожеж, аварій, вибухів), що призводять до пошкодження або ж знищення майна, травм чи загибелі людей. Отже, різноманітні ризики суттєво погіршують рівень життя людей, порушують усталений домашній побут, знижують активність працівників на виробництві і цей перелік зумовлює певну необхідність у страхування майна громадян.

Страхування майна громадян—це комплексне поняття, яке об’єднує добровільні види майнового страхування, умови і порядок здійснення яких передбачають повне або часткове відшкодування збитків, завданих страхувальникам-громадянам унаслідок настання страхового випадку із застрахованим майном.

Майно громадян може підлягати страхуванню як в добровільній так і в обов’язковій формі. В Україні існує тільки добровільне страхування. Об’єктами страхування може бути: будівлі, тварини, домашнє майно громадян, ТЗ.

Розрізняють такі види види страхування:

1)страхування будівель. Страхувальником є фіз особи, власники будівель або повнолітні члени їхніх родин, а також особи, які тимчасово користуються або розпоряджаються будівлями на законних підставах. Страхувальник має право вибрати вільно обєкт страхування а саме:

- усі будівлі, які розташовані на його земельній дільнці

- окремі будівлі (лише житловий будинок або гараж)

- окремі конструктивні елементи (тільки вікна, двері або дах)

- будівлі, зведення яких не закінчено.

Не підлягають страхуванню будівлі в аварійному стані, дуже старі, що підлягають знесенню, а також ті що знаходяться в аварійному стані, дуже старі, що підлягають знесенню, а також ті що знаходяться в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повіні, інші стихійні лиха, якщо про це оголошено в установ. порядку.

2)Страхування тварин-вид майн. страхування, який забезпечує страховий захист власникам на випадок загибелі тварин. Договори добровільного страхування тварин укладаються з фізичними особоми які є власниками тварин. Як правило, визначається обєкт страхування- це можуть бути здорові тварини з певними вік. обмеженнями. Не приймаються на страхування тварини хворі, виснажені, а також ті, які перебувають в місцевості, де огол. карантин (крім тварин тих випадків, які до данного захвор. несприятливі). В разі знищення (вимушеного забою, викрадення або лікування) тварини страх. відшк. випл. в розмірі суми збитку, але не більшому за страхову суму.

3)Страхування домашнього майна. Страхуванням охоплюється різне майно, що належить на праві приватної власності страхувальникові і членам його родини, які разом з ним проживають і ведуть спільне господарство. На страхування може прийматися як усе домашне майно, що є в господарстві, так і окремі групи предметів. Страховик відповідає за збитки:

- стихійне лихо (повінь, буря, ураган, злива тощо)

- нещасний випадок (пожежа, вибух, аварія опалювал. системи)

- викрадення або неправомірні дії 3-х осіб.

Страхова сума кожного застрах-ого предмета домашнього майна має відповідати страховій оцінці. розмір збитку визначається окремо за кожним предметом, а також за кожним ризиком знищення або пошкодження майна, оскільки втрати в обох випадках будуть різні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]