Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsK_Ukrayini_Tom_3_2009.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.77 Mб
Скачать
 • Увага! Уважно вивчайте статути та компетенцію тако­го органу, оскільки можливо, що до компетенції цього органу управління може бути віднесено прийняття рішення щодо укладення окремих видів договорів або прийняття рішення про створення чи участь у інших юридичних особах тощо.

 • 5.3.5. Об'єкти права власності членів виробничих кооперативів

 • ЦК встановлює такі підходи до визначення об'єкта права власності членів виробничих кооперативів:

 • - майно, що є у власності кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу (ч.І ст. 165 ЦК);

 • „ - члени кооперативу мають право передати свій пай чи його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не встановлено статутом і законом. Передання паю (його частини) особі, яка не є членом ви­робничого кооперативу, допускається лише за згодою кооперативу. У цьому разі інші члени кооперативу користуються переважним правом купівлі такого паю (його частини). Порядок відчуження паю чи його частини іншому членові кооперативу або третій особі вста­новлюється статутом кооперативу і законом (ч. З ст. 166 ЦК);

 • - можливість передачі у спадщину паю та прийняття спадкоємців у члени виробничого кооперативу, якщо інше не встановлено ста­ тутом. За відмови прийняти спадкоємців у члени кооперативу кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю померлого члена кооперативу (ч. 4 ст. 166 ЦК).

 • Дещо інші підходи до визначення об'єкта права власності членів ви­робничого кооперативу має Закон «Про кооперацію».

 • Стаття 2 Закону встановлює, що пай - це майновий поворотний вне­сок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, у тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

 • Правовий режим паю та його значення для визначення загальної , частки члена кооперативу майні передбачається ст. 21 Закону України «Про кооперацію», яка встановлює, що:

 • - пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески

 • оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу залежить від його фактичного внеску до пайового фонду;

 • паї, у тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфіко­ваними і в сумі визначають загальну частку кожного члена коопе­ративу в майні кооперативу;

 • у разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі;

 • право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою за­гальну частку успадковується.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]