Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OKhORONI_ZDOROV.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
44.26 Mб
Скачать

-МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Харківський національний медичний університет

О.М. Ковальова

Н.А. Сафаргаліна-Корнілова

Пропедевтика

внутрішньої медицини

Основні Методи обстеження хворих

в клініці внутрішніх хвороб

Підручник

для студентів вищих медичних навчальних закладів

Харків 2010

УДК 616.1/4

ББК 54.1я73

К56

ISBN

Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А. Пропедевтика внутрішньої медицини. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Харків: ...….... – 2010. – с.

Рецензенти:

Дзяк Г.В. – завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, академік АМН України, доктор медичних наук, професор.

Нетяженко В.З. – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, F.E.S.С.

Яворський О.Г. – завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і сестринської справи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор.

Затверджено Вченою радою ХНМУ. Протокол № 11 від 20.11.2008

Підручник присвячено клінічній діагностиці захворювань внутрішніх органів. Визначена важливість пропедевтики внутрішньої медицини та роль вітчизняних клініцістів в становленні цієї дисціплини. Представлена методологія формування діагнозу.

Викладені методи суб’єктивного та об’єктивного дослідження хворого – огляд, пальпація, перкусія, аускультація. Описані лабораторні і інструментальні методи обстеження.

Надано семіологічне значення симптомів, що виявляються при хворобах бронхо-легеневої, серцево-судинної, сечовивідної систем, патології органів травлення та крові. Кожний розділ підручника завершується тестовими завданнями. Підручник ілюстрований авторськими рисунками, таблицями, схемами.

Підручник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів IVрівня акредитації.

© О.М. Ковальова

Н.А. Сафаргаліна-Корнілова

ЗМІСТ

Розділ 1 Введення в клініку внутрішніх хвороб….……………………….……..5

1.1. Роль і місце пропедевтики внутрішньої медицини серед

клінічних дисциплін терапевтичного профілю…………………….5

1.2. Методи обслеження хворого

1.3. Суб’єктивне дослідження хворого………………………………….17

1.3.1. Розпит хворого…………………………………………………..17

1.3.2. Схема історії хвороби……………………………………………18

1.4. Об’єктивне дослідження хворого. Загальний огляд………………..21

1.4.1. Оцінка загального стану хворого………………………………24

1.4.2. Свідомість…………………………..……..……..........................24

1.4.3. Положення хворого……………………………………….…….28

1.4.4. Постава………………………………….……….…………..…..31

1.4.5. Хода……………………………………………………………..32

1.4.6. Обличчя хворого………………………………………………..34

1.4.7. Статура………………………………………..…………………38

1.4.8. Конституціональний тип……………………………………….39

1.4.9. Шкірні покриви…………………………………………………41

1.4.10. Підшкірно-жирова клітковина…………….………………….54

1.4.11. Лімфатична система…………………………………….……..55

1.4.12. М'язова система………………………………………….…….57

1.4.13. Опорно-рухова система………………………………………..58

1.5. Огляд окремих частин тіла……………………………………………61

Розділ 2 Методи дослідження бронхо-легеневої системи……............................82

Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи…………………………82

2.1. Розпит хворого………………………………………………………….85

2.2. Фізикальні методи дослідження..........................................................101

2.2.1. Загальний огляд...…………………………….………………...101

2.2.2. Огляд грудної клітки...………………….....................................106

2.2.3. Пальпація грудної клітки...…………….....................................116

2.2.4. Перкусія легенів...…………………….......................................121

2.2.5. Аускультація легенів……………………..................................137

2.3. Лабораторні методи дослідження………………………………….154

2.4. Інструментальні методи дослідження..............................................177

Розділ 3 Методи дослідження серцево-судинної системи……………………196

Анатомія, фізіологія серцево-судинної системи.............................................196

3.1. Розпит хворого..………………………..……………………………201

3.2. Фізикальні методи дослідження.......................................................205

3.2.1. Загальний огляд.........................................................................205

3.2.2. Огляд передсерцевої ділянки....................................................209

3.2.3. Пальпація передсерцевої ділянки............…………………….211

3.2.4. Перкусія серця.......................................……….........................217

3.2.5. Аускультація серця.....................................................................223

3.2.6. Дослідження периферичних судин……………………………..249

3.2.7. Дослідження артеріального тиску..........….................................260

3.3. Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи.273

РОЗДІЛ 4 Методи дослідження системи травлення…………………………….334

Анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту………334

4.1. Розпит хворого………………………………………………………..338

4.2. Фізикальні методи дослідження…………………...............................357

4.2.1. Загальний огляд...………………………………………………..357

4.2.2. Огляд живота……………………………………………………361

4.2.3. Пальпація живота……………………..………………………..365

4.2.4. Перкусія живота………………………………………………..377

4.2.5. Аускультація живота..................................................................380

4.3. Лабораторні методи дослідження..................………………………382

4.4. Інструментальні методи дослідження................................................392

Анатомо-фізіологічні особливості гепатобіліарної системи………………396

4.5. Розпит хворого……………………………………………………….400

4.6. Фізікальні методи дослідження……………………………………..402

4.6.1. Загальний огляд .................……...............…..............................402

4.6.2. Перкусія печінки…………………….………………………….404

4.6.3. Пальпація печінки........................................................................407

4.6.4. Перкусія селезінки.......................……….....................................409

4.6.5. Пальпація селезінки …………………………………………….411

4.6.6. Пальпація жовчного міхура …………………………………….412

4.7. Лабораторні методи дослідження..………..........................................413

4.8. Інструментальні методи дослідження...........………………………..422

Розділ 5 Методи дослідження нирок і сечовивідної системи………………….428

5.1. Розпит хворого………………………………………………………433

5.2. Фізикальні методи дослідження……………………………………440

5.2.1. Зовнішній огляд………………………………………………...440

5.2.2. Пальпація нирок……………………………………………….441

5.2.3. Пальпація сечового міхура……………………………………443

5.2.4. Перкусія сечового міхура……………………………………..444

5.3. Лабораторні методи дослідження………………..………………..444

5.4. Інструментальні методи дослідження…………..…………………473

Розділ 6 Методи дослідження системи крові…………………………………..478

Система кровотворення………………………………………………………..478

Морфологія і фізіологія клітин периферичної крові…………………………481

6.1. Розпит хворого………………………………………………………486

6.2.Фізикальні методи дослідження……………………………………488

6.3. Лабораторні методи дослідження…………………………………..497

6.4 Інструментальні методи дослідження ………………………………531

Предметний вказівник………………………………………………………………535

Відповіді на тест-контроль………………………………………………………….542

Бібліографія…………..………………………………………………………………543

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.