Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
підручник Гірняк, Лазановський Менеджмент.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
4.01 Mб
Скачать

Тема 7. Етика сучасного менеджменту

12?

мінімізувати забруднення навколишнього середовища. Це стосується задимленням місг та інших населених пунктів, випадання кислотних дощів, невмілого використання добрив і пестицидів, забруднення відходами життєдіяльності людини та ін.

На кожному робочому місці повинні створюватися сприятливі санітарно-гігієнічні і соціально-психологічні умови діяльності, відповідно до високого наукового і технічного розвитку суспільства.

При структурній перебудові і реорганізації підприємств часто вивільняються люди, і обов'язком керівника є сприяння їхньому працевлаштувашію, розробка програм перекваліфікації, надання допомоги працівникам в одержанні нової професії та інше.

Підприємства повинні надавати однакові можливості при прийомі на роботу, просуванні по службі усім, незалежно від національності, віросповідання, партійної приналежності, статі та інше.

Менеджери вважаються відповідальними за виживання підприємства, продовження строку його існування за рахунок розвитку і розширення, реалізації довгострокових соціальних програм та задоволення численних потреб працюючих, але так, щоб це не було загрозою досягнення стратегічних цілей підприємства.

ФОтже, соціальна відповідальність - це добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Визнання підприємцями та менеджерами соціальної відповідальності та відповідне їх реагування має переваги і недоліки.

Підприємці та менеджери повинні вибирати такий варіант соціальної відповідальності, який забезпечує переваги та сприяє усуненню та послабленню недоліків.

Аргументи на користь соціальної відповідальності:

у сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи;

^ зміна потреб і очікувань широкої аудиторії. Пов 'язані з бізнесом соціальні очікування

радикально змінились з 90-х рр. Щоб звузити розрив між новими очікуваннями і реальним відгуком на них підприємств, необхідно "втягнути " їх у вирішення соціальних проблем;

^ наявність ресурсів для вирішення соціальних проблем. Оскільки бізнес керує значними

людськими і фінансовими ресурсами, йому слід було б передати частину з них на соціальні потреби;

^ моральний обов'язок поводити себе соціально відповідально. Підприємство є ланкою

суспільного виробництва, тому норми моралі повинні також керувати його поведінкою. Підприємство, як і індивідуальні члени суспільства, повинно діяти соціально відповідальним способом і сприяти закріпленню моральних основ суспільства. Більше того, оскільки закони не можуть охопити всі випадки .життя, підприємства повинні виробити таку поведінку, щоб підтримати, суспільство.

| У 'Аргументів проти соціальної відповідальності: \

^ порушення принципу максимізації прибутку. Спрямування частини ресурсів на

соціальні потреби знижує вплив максимуму прибутку. Підприємство поводить себе здебільшого соціально відповідально, зосередившись лише на економічних інтересах, і відстоюючи соціальні проблеми держивних установ і служб, благодійних інститутів і просвітницьких організацій;

ї витрати на соціальну привабливість Ресурси, спрямовані на соціальні потреби, є

для підприємств зайвими витратами. Зазвичай ці витрати переносяться на споживачів у вигляді цін. Як наслідок, фірми, які беруть участь у конкурентній боротьбі на міжнародних ринках з фірмами інших країн, які не несуть таких витрат на соціальні потреби, потрапляють у несприятливе становище в конкуренції;

недостатній рівень звітності широкій аудиторії. Ринкова система добре

контролює економічні показники підприємств і погано - їх соціальну привабливість. До тих пір, поки суспільство не розробить послідовності прямої звітності йому підприємств, останні не будуть брати участі у соціальних діях, за які вони не вважають себе відповідальними;

^ недостатність вмінь вирішувати соціальні проблеми. Персонал будь-якого

підприємства найкраще підготовлений до діяльності у сфері економіки, ринку і техніки. Він позбавлений досвіду, який дозволяє робити значущі внески у вирішення проблем соціального характеру. Вдосконаленню суспільства повинні сприяти спеціалісти, які працюють у відповідних державних установах і благодійних організаціях.

Поряд із соціальною відповідальністю у формуванні етики бізнесу, етики менеджменту суттєву роль відіграє юридична відповідальність. Значення і одне із завдань сучасного менеджменту полягає саме у тому, щоб фірма (підприємство, організація) дотримувалася у своїй діяльності діючих норм і законів, миттєво реагувала на їх зміни. Виконання організацією всіх юридичних актів є свідченням високого рівня розвитку в ній менеджменту, дає право їй займати з честю свою нішу на рахунку продукції, чи послуг, мати високий рейтинг серед конкурентів-суміжників.

І-*- Під юридичною відповідальністю розуміють дотримання конкретних законів і норм державного регулювання, які визначають, що може, а що не повинна робити організація.

З кожного питання існують сотні і тисячі законів та нормативів, наприклад, скільки токсичних речовин може міститись у виробничих стоках; як виключити дискримінацію при прийнятті на роботу; які є мінімальні вимоги з безпеки продукції; якого типу товари можна продавати іншим країнам тощо. Організація, яка "підкоряється" всім цим законам та нормативам, поводить себе юридично відповідальним чином, однак, вона не обов'язково буде також рахуватися і соціально відповідальною.

Соціальна відповідальність, на відміну від юридичної, визначає рівень добровільного відгуку на соціальні проблеми з боку організації. Цей відгук має місце по відношенню до того, що лежить поза визначених законом, або регулюючими органами вимог, або ж в межах цих вимог. Наприклад,

124

МЕНЕДЖМЕНТ: теоретичні основи і практикум

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.