Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опорні конспекти всесв історія / Підручники / Всесвітня історія (1914 - 1939).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
2.97 Mб
Скачать

Повторювально-узагальнюючий урок

Перша світова війна виникла як наслідок загострення протиріч між великими державами в економічній, військо­вій, колоніальній сферах. Найбільш гострі протиріччя іс­нували між Німеччиною і Великою Британію, хоча Німеччина мала протиріччя й з Францію та Росію, що складали військово-політичний блок Антанта. Союзника­ми Німеччини у війні виступили Австро-Угорщина, пізні­ше Туреччина та Болгарія, які склали Четвертний союз. Італія, яка до війни була союзницею Німеччини і Австро-Угорщини, з початком війни дотримувалася принципу нейтралітету, а 1915 р. вступила у війну на боці Антанти. На бік Антанти стали також СІІІА, Японія, а в останній період війни — навіть Китай і Бразилія.

1914 р. Німеччина була краще підготовлена до війни, ніж противники, проте світова війна скінчилася поразкою Четвертного союзу. Вирішальне значення мала перевага Антанти в людських та матеріальних ресурсах, у військовій техніці.

Військові дії 1914-1918 рр. відбувалися на десятку фронтів в різних частинах земної кулі. Проте вирішальне значення мали Західний та Східний фронти в Європі.

Війна завдала величезних страждань народам світу, що, в свою чергу, спричинило піднесення робітничого руху.

Страйковий рух у 1915-1917 рр.

а) число страйків; б) кількість учасників.

Існуючий у Німеччині, Австро-Угорщині, Російській та Османській імперіях державний устрій не витримав вип­робувань війни й зазнав краху. Росія була першою з великих держав, яка вийшла з війни, уклавши сепаратний Брест-Литовський договір. В цей час при владі в Росії були більшовики. В Німеччині революція розпочалася в листо­паді 1918 р. Австро-Угорщина й Османська імперія розпа­лися на окремі національні держави.

Війна спричинила величезні людські та матеріальні збитки.

Зменшення чисельності населення за 1914—1918 рр.

Вартість війни 1914—1918 рр. (усі воєнні видатки і втрати)

Війна 1914-1918 рр. поглинула в середньому 1/3 наці­онального багатства головних держав-учасниць війни. Цілі міста й селища було стерто з лиця землі; зруйновано величезну кількість залізниць, мостів, фабрик, заводів. Війна призвела до розпаду промисловості, сільського гос­подарства та фінансів у багатьох Європейських країнах. Війна завдала непоправних втрат пам'яткам історії та куль­тури в багатьох країнах світу. Тому можна вважати, що війна була страхітливим злочином перед людством.

Запитання і завдання

 1. Проаналізуйте чинники, що сприяли розв'язанню Першої світової війни.

 2. Складіть хронологічний ланцюжок вступу у війну провід­них країн світу. Які цілі вони переслідували ?

 1. Порівняйте воєнні дії 1914 1915 рр. на Західному та Східному фронтах за такими показниками: терито­ріальне охоплення, кількість учасників, втрати та на­слідки.

 2. З якими подіями пов'язані назви ?

 • Іпр Сарикамиш Луцьк

 • Перемишль • Сараєво Льєж

 • Горлиця • Капоретто • Аррас

5. Складіть порівняльну таблицю найбільших битв війни за схемою:

6. Яку роль відіграли в історії війни ці особи?

 • Франц-Фердинанд Г. Принцип Фош

 • Жоффр Брусилов Конрад

 • Людендорф Гінденбург Вільсон

7. Які події відбувалися в цей час?

 • 28 червня 1914 р.

 • 5—12 вересня 1914 р.

 • 4 червня 1 серпня. 1916 р.

 • 16 квітня 1917 р.

 • 18 липня 1917 р.

 • 8 серпня 1917 р.

 1. Складіть хронологічний ланцюжок капітуляцій країн Четвертного союзу.

 2. Які підсумки війни справили на вас найбільше враження? Відповідь обґрунтуйте..

10. В яких художніх творах події Першої світової війни зображено найбільш реалістично?