Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
655295_C906E_shpory_finansi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

129.Які завдання перерозподіл’яз в бюдж планув? Стадії процедури бюдж планув в у і органи, які задіяні в процесі

Ст. 2 Бюдж кодексу Бюджний процес - регламентований бюдж законодавством процес складання, розгляду, затвердження, викон-я бюджів, звітування про їх викон-я, а також контролю за дотриманням бюдж законодавства. Учасниками бюдж процесу є Президент У, ВРУ, КМУ, Міністерство фін, Держ казначейство, НБУ, Рахункова палата, головні розпорядники і розпорядники бюджних коштів та інші органи, на які законодавством У покладені бюдж, под та інші повноваження. Бюджний процес склад з 2 частин: бюдж планув, викон-я бюджу. Основою бюдж процесу є бюдж планув(охоплює складання проекту бюджу, його розгяд, затвердження), оскільки виконується такий бюдж, який ухвалено. Завдання бюдж планув:· достовірне визнач-я обсягу та джерел формув дох бюджу;· оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями;· збалансування бюджу. Бюдж планув починається з визнач-я можливого обсягу дох. Обґрунтованість їх планув забезпечує реальність усього бюдж процесу. Оптимальність розподілу видатків визнач ефективністю використ бюджних коштів із позицій забезпеч ек зрост та соцї гармонії у суспільстві. Збалансування бюджу найскладніше завдання, оскільки, як правило, потреби у видатках перевищують реальні можливості у формув дох. Процедура бюдж планув — послідовність заходів дій зі складання і розгляду проекту бюджу. Вона визначена Бюдж кодексом У і на державному рівні включає такі етапи та стадії: визнач-я основних напрямів бюджної політики; підготовка й аналіз бюджних запитів; схвалення проекту держ бюджу Кабінетом Міністрів; розгляд та прийняття держ бюджу Верховною Радою. 1.Складання проекту Держ бюджу:— направлення Президентом Верховній Раді бюдж послання;— розроблення Верховною Радою бюджної резолюції, у якій визнач основні напрями бюджної політики на наступний рік;— розроблення Міністерством фін на підставі основних прогнозних макропоказників ек і соцго перерозподіл прогнозного проекту Держ бюджу;— узгодження показників прогнозного проекту бюджу з пропозиціями міністерств, відомств та інш органів;— розроблення Міністерством фін робочого (узгодженого) проекту Держ бюджу і подання його в Кабінет Міністрів;— розгляд проекту бюджу в Кабінеті Міністрів, прийняття рішення про його схвалення і подання Президенту проекту Зак про бюдж;— розгляд проекту Зак про бюдж Президентом і подання його до ВР.2. Розгляд проекту Зак про Держ бюдж У:— розгляд проекту Зак про Держ бюдж у комісіях і комітетах ВР;— доповідь Міністра фін на засіданні ВР та співдоповідь голови комітету з питань бюджу;— обговорення проекту Держ бюджу на засіданні ВР;— прийняття відповідного рішення про рези розгляду проекту Зак про Держ бюдж:а) затвердити Закон про Держ бюдж У;б) схвалити у першому читанні і направити на доопрацювання;в) відхилити і направити на перероблення.

  1. Назв + казначейської сист касового викон-я держ і місцевих бюджів.

Касове викон-я бюджу (зарахування коштів на рахунки бюджу та перерахування з них) може здійсн за двома систми: банківською і казначейською. За банківської сист рахунки бюджу відкриваються в установах банківської сист, за казначейської — створюється спеціальна структура — Держ казначейство, яке веде рахунки бюджу, мобілізує кошти і фінує видатки.

В У застосовується казначейська форма обслуговування Держ і місцевих бюджів, яка передбачає здійсн Держ казначейством через єдиний казначейський рах: операцій з коштами держ і місцевих бюджів;

розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджних коштів;

контролю бюджних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів; бухгалтерського обліку та складання звітності про викон-я бюджу. Значення держ бюджу обумовлено не лише обсягом коштів, які зосереджені в ньому. У безпосерму зв’язку з бюджом і під його впливом функціон усі інші ланки фін сист. Фін ресурси Держ бюджу перебув у розпоряд­женні центр органів влади і використ для фінасув заходів загальнодерж значення. До них належ держ управл, нац оборона, забезпеч охорони правопоряд­ку та інші заходи. За рах Держ бюджу переважно фінуються соц блага і послуги. За характером організації Держ бюдж є центральною лан­кою фін сист У. З його допомогою забезпечується розподіл і перерозподіл ВВПміж окреми­ми ланками бюджної сист та окремими суб´єктами суспільства.

Місц бюджи — це фонди грош коштів, призначені для реаліз завдань і ф-й, покладених на органи самоврядування. За рах фондів грош коштів місцевих бюджів — складової бюджної сист держ і фін бази діяльн органів са­моврядування — забезпечується фінасув заходів ек і соцго перерозподіл на відповідній території Структурна будова місцевих бюджів включає бюдж Авт. Респуб. Крим, обласні, районні бюджи, бюджи тери­торіальних сіл, селищ, міст та їх об´єднань

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]