Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
655295_C906E_shpory_finansi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

11.Обгрунт взаємозв’язок фін і грошей.

Фін завжди мають грош форму вираження. Гр є обов’язковою умовою існув-я фін. Але не можна ототожнювати гр з фін-ми. Адже, гр - це особливий товар , в якому виражається вартість усіх інш товар ів, а фін — це певні екон віднос, що здійснюються за допомогою грошей. Фін виступ як ек інструмент розподілу та перерозподілу ВВП та нац доходу, як знаряддя контролю за утвор та використ фондів грош коштів. Головне їх призначення в тому, щоб шляхом утворення грош фондів забезпечити не тільки потреби держ та під-в у грош коштах, але й контроль за використм фін ресурсів. А гр – поняття більш заг і в деяких випадках може не мати відношення до фін. Об’єктивною основою фін є такі ф-ї грошей:

1. Гр як засіб платежу (ЗП, пенсії, степенд) 2. Г. як засіб нагромадження (створення фондів) Ознаки: 1.Обмінно-розподільчий характер (виражається у відносинах обміну і розподілу між юр. тафіз. особами з приводу куп.-пр.)2.Грошова форма відносин (гр є обов’язковою формою існування фінансів).3.Еквівалентний(якщо за призначенням) характер обмінута розподілу, нееквівалентний х-р по перерозподілу

12.Назв ф-ї грошей, на яких базується функціон-я фін

1) Ф-ї грошей як міри вартості проявляється через вимір грош вартості (ціни) товар ів. Без кількісної визначеності вартості в ціні товар у неможливе ринкове госп й еквівалентний товар ний зв”язок між товар овиробниками.

Для забезпеч викон-я грошима ф-ї міри вартості держ у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, встановлюючи певну грош одиницю розрахунків – нац валюту. Масштаб цін відіграє технічну роль при виконанні грішми ф-ї міри вартості.

2)Гр як засіб обігу. У цій ф-ї гр відіграють роль тимчасового посередника при обміні товар ів. У сфері тов обігу при купівлі-продажу товар гр обов”язково повинні бути в наявності. Ф-ю засобу обігу вик реальні гр. Акт реаліз товар у на ринку або акт перетворення товар у в гр – центр, найважлив у ринковому госп-ві. Ці дві основні ф-ї найб зумовлюють сутн грошей. Ф-я грошей як засобу обігу допов ф-ю грошей як міри вартості, а ідельна міра вартості перетвор у госп обороті в реал засіб обігу.

3)Ф-я грошей як засобу платежу відображає особлив кредго госп-ва, тобто реалії купівлі-продажу товар у кредит з відстрочкою оплати. Тобто, покупці сплачують гр за придбані товар и лише тоді, коли настає строк платежу.

4)Ф-ї грошей як засобу нагромадження. У цій ф-ї гр вилучаються з товар ного обігу і нагромаджуються на банк рахунках. Такі заощадження є об”єктивною потребою перерозподіл ринкового госп-ва. Банки акумулюють гр як засіб нагромадження і через позику знаходять їм прибуткове застос-я в ін структурних ланках народного госп-ва.

5)Світ гр у функціональному плані вдображ вихід тов-грош обміну за межі нац кордонів. Порівняння купівельної спром. грош одиниць різних країн відбув на міжнар вал ринках. При цьому виникає специфічний інструмент міжнар порівняння нац грошей – валют курс.

13.Фін ресурси держ, їх склад і джерела формуванн.

– це грош фонди, які створ в процесі розподілу, перерозподілу і використ ВВПза певний період Склад фін ресурсів держ:

1) прибуток (обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг; рівень цін і затрат);2) амортизаційні відрах-я (вартість основних фондів, їх структура, норми амортизаційних відрахувань);

3) відрах-я на соц цілі (розмір фонду оплати праці, тарифи відрахувань на соц цілі);4)ПДВ, акцизний збір (обсяги реалізованої продукціі, робіт, послуг, ставки под, пільги);

- податок на прибуток (розмір прибутку, ставки оподаткув, пільги);5)- ресурсні платежі в бюдж (обсяг земельних, лісових, водних та інш ресурсів, що залучаються в господарський оборот, ставки под, пільги);6)дох від зовнішньоекічної діяльн (обсяг зовнішньоторгового обороту, рівень цін і мита);

7)резервні фонди (утворюються згідно законодавства);

8)дох від зовн та внутр позик (умови проведення позик, наявність тимчасово вільних коштів);Джерела:1.заробляти як власник засобів вир-ва;2.отримувати від прир ресурсів, що перебув в її власності;3 мобіліз шляхом перерозподілу дох юр і фіз осіб.

Основними джерелами: под; різного роду збори; так звані неподат джерела (субидї, позички шляхом випуску і реаліз облігацій, дох від лотереї і дох від держ підприєм діяль ) За формами походження фін ресурси держ поділяють на ресурси накопичення та ресурси втор розподілу та перерозподілу. Основним джерелом ресурсів розподілу є под і прибуток.

14.Сутн «фін ресурси». Склад і джерела фін ресурсів держ і суб’єктів підпр діял. Фін ресурси виражають віднос між держ та ін учасниками сусп відтворення з приводу под вилучення частки дох ек суб’єктів, їх трансформації у держ дох і видатки та корист-я останніх держ при виконанні регулюючих ф-й. Фін ресурси – це грош фонди, які створ в процесі розподілу, перерозподілу і використ ВВП за певний період.

Держ фін ресурси накопич на трьох рівнях ек сист. на мікрорів, тобто у межах домашніх господарств - фін ресурси на мікрорів накопич як в резі створення ВВП, так і в резі їх перерозподілу. Тут фін ресурси мають вигляд накопичень, депозитів та вкладів у банк систу. На мезорівні накопич у суб΄єктів підприєм діял і є безпосереднім резом розподілу нового створ ВВП. На макрор є наслідком розподілу, перерозпод та централізації ВВП і мають форму бюджних та позабюдж фондів фін ресурсів . Держ фін склад, 1, із власне держ фін, 2, регіонал фін, 3, місцевих (муніципальних) фін. Основними джерелами: под; різного роду збори; так звані неподат джерела (субидї, позички шляхом випуску і реаліз облігацій, дох від лотереї і дох від держ підприєм діяль ) За формами походження фін ресурси держ поділяють на ресурси накопичення та ресурси втор розподілу та перерозподілу. Основним джерелом ресурсів розподілу є под і прибуток.

Фін ресурси суб’єктів госп - грош кошти, що маються в його розпорядженні. Для здійсн госп діяльн, виготовлення продукції, отримання дох і накопичень під-ва використовують різні види ресурсів: матер, трудові, фін, а також кошти. При цьому матер ресурси є основою вироб процесу. Вони форм, як правило, за рах різних джерел: власних (фінуваня під-ва форм за рах власного капіталу), позичених (форм в основному за рах довго- та короткострок кредитів банку) та залучених(форм за рах усіх видів кредиторської заборгованості.) Це не грош кошти під-в, як це стверджують деякі ек, а джерела під-в, спрямовані на формув активів.

Фін ресурси форм у процесі створення під-в і реаліз їх фін віднос при здійсненні госп-фін діяль. Це виявляється у формув статут капіталу при створенні під-в, а у процесі їх діяльн — у формув відповідних джерел грош коштів.

Джерела формув фін ресурсів різноманітні. Вони залеж від форми власності, на основі якої створюється під-во. при створенні держ під-в фін ресурси форм за рах бюджних коштів. При створенні колект під-в вони форм за рах пайових внесків засновників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]