Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фізіологія риб новая.doc
Скачиваний:
268
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
16.79 Mб
Скачать

Запитання для самоперевірки

 1. Що таке подразливість?

 2. Як класифікуються подразники?

 3. Що таке збудливість?

 4. Які тканини є збудливими?

 5. Що таке потенціал спокою?

 6. Що таке потенціал дії, як він виникає?

 7. На основі яких показників вимірюється збудливість?

 8. Від яких факторів залежить збудливість тканин?

 9. Що таке гранична сила подразника (поріг сили)?

 10. Що таке хронаксія?

 11. Що таке рефрактерний період?

 12. Яка буває рефрактерність?

 13. Що таке лабільність?

 14. Як в тканині виникає гальмування?

Розділ 3. Нервова система Будова нервової системи

Функції регуляції в організмі забезпечують дві системи – нервова і гуморальна. Нервова система відіграє основну роль за рахунок наявності значної кількості різних рецепторів, розташованих на поверхні тіла (екстерорецептори), у внутрішніх органах (інтерорецептори) та в м'язах (пропріорецептори). За рахунок нейросекреції нервова система забезпечує регуляцію ендокринної системи, змінюючи рівень виділення гормонів. Одночас, зміна рівня секреції гормонів змінює характер рефлекторних відповідей.

Нервова система складається із нервових клітин або нейронів і клітин глії. Глія виконує в нервовій системі функції опору, трофіки, захисту та виділення. Переважна більшість цих клітин зосереджена в головному та спинному мозках, а на периферії ця група клітин представлена шванівськими клітинами, які супроводжують нервові волокна і ізолюють їх. Нейрони виконують усі функції, які властиві нервовій системі, за рахунок своєї здібності збуджуватися, проводити збудження і передавати збудження на другі нервові клітини або на другі збудливі тканини (м’язові та залозисті). Нервова клітина складається із соми (тіло клітини із ядром) і відростків, зазвичай, різного типу – дендритів, якими нервові імпульси ідуть до тіла нервової клітини, та аксону, яким нервовий імпульс передається від нервової клітини. Дендрити часто розгалужуються у декількох точках, розташовуючись навколо тіла клітини. Зазвичай вони утворюють велику кількість синаптичних контактів із іншими нервовими клітинами. Аксон починається від соми аксонним горбком. Водночас діаметр тіла клітини становить 5–100 мкм, аксон (нейрит, нервове волокно) звужується до 1–6 мкм, і порівняно із діаметром довжина його дуже велика – на периферії аксон може мати довжину декілька метрів. Аксони, які розташовані на периферії, носять ще назву нервових волокон.

Основна маса нервових клітин зосереджена у головному і спинному мозку. Вони формують центральну нервову систему. Аксони виходять від головного і спинного мозку і формують нерви, які відносять до периферичної нервової системи. Погоджуючись із таким поясненням розподілу нервової системи на центральну і периферичну, слід все ж пам’ятати, що значна кількість нервових клітин є і на периферії. Це чутливі ганглії, ганглії вегетативної нервової системи та численні нервові сплетіння травного тракту. Якщо за розташуванням нервових елементів нервова система поділяється на центральну і периферичну, то за функціями розрізняють соматичну нервову систему і вегетативну. Соматична нервова система регулює стан посмугованих м'язів, а вегетативна, що поділяється на симпатичну і парасимпатичну, регулює стан внутрішніх органів, діючи головним чином, на непосмуговані м'язи і залозисті клітини.

Периферична нервова система утворена відростками нервових клітин, які складаються із осьового циліндра, покритого оболонками, разом із якими вони утворюють нервове волокно. Розрізняють мієлінові і безмієлінові нервові волокна. У мієлінових волокнах є мієлінова оболонка, яка утворена шванівськими клітинами, мембрани яких створюють багатошарову оболонку навколо осьового циліндра. В окремих ділянках волокна, так званих перетяжках Ранв’є, мієлінова оболонка переривається. Міжперехватні відстані мієлінових нервів риб довші, ніж теплокровних тварин. Так, за однакового діаметра нервового волокна – 20 мкм у кролика міжперехватна відстань становить 1,5 мм, у акули – 4,9 мм, у скатів довжиною 124 см у нерві бічної лінії вона досягає 7,5 мм, а у скатів довжиною 34 см лише 2,37 мм. Виняток становлять волокна нерва електричного органа в Tornado: і товсті і тонкі волокна (від 7 до 15 мкм) мають міжперехватні відстані в межах 1 – 1,5 мм. Мієлінові волокна входять до складу більшості спинномозкових нервів. У безмієлінових волокнах навколо осьових циліндрів мієлінова оболонка відсутня.

Мієлінові і безмієлінові нервові волокна йдуть пучками, декілька пучків, покриті оболонками, складають нервовий стовбур або нерв. Одні із нервових волокон проводять збудження від периферії до нервових центрів – це аферентні або доцентрові, волокна, інші проводять збудження від центрів на периферію – це еферентні або відцентрові волокна. Більшість нервів є змішаними, тому що в їхньому складі йдуть і аферентні і еферентні волокна.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]