Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

9) Визначає час і місце судового розгляду.

Таким чином, у ч. 6 ст. 130 ЦПК міститься вказівка на най­важливіші процесуальні дії, які можуть вчинятися судом та ін­шими учасниками процесу в попередньому судовому засіданні з метою забезпечення умов для правильного й швидкого вирішення цивільної справи.

Однак указаний перелік процесуальних дій, що вчиняються судом та іншими учасниками пронесу, не є вичерпним і визна­чається особливостями спірного матеріального правовідношения, його суб'єктного складу, а також залежить від кола юридичних фактів, встановлення яких необхідне для правильного вирішення справи.

Суд під час попереднього судового засідання здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписуваль­ного технічного засобу за правилами, встановленими ст. 197 ЦПК.

Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідан­ня, який підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи (ст. 198 ЦПК).

Після закінчення підготовки справи до судового розгляду суддя постановляє ухвалу, в якій вказує, які підготовчі дії ним вчинені, та встановлює дату розгляду справи.

Справа має бути призначена до розгляду не пізніше 15 днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду (ст. 156 ЦПК).

Глава 18 Судовий розгляд

§ 1. Поняття і значення стадії судового розгляду

Судовий розгляд можна розглядати як інститут цивільного процесуального права і як стадію цивільного процесу.

Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права - це система норм, що регулюють відносини між судом, особами, які беруть участь у справі, та іншими учасниками процесу, діяльність суду, осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу, спрямована на розгляд та вирішення по суті цивільно-правового спору та справ наказного і окремого провадження.

Стадія судового розгляду — цс система процесуальних дій суду та інших учасників процесу, спрямована на розгляд і вирішення по суті цивільно-правового спору. На стадії судового розгляду найбільш повно виявляються принципи цивільного процесуального права України: змагальність, диспозитивність, гласність, рівність усіх учасників судового розгляду перед законом і судом. Крім того, стадія судового розгляду має свої специфічні принципи: усності судового розгляду та безпосередності судового розгляду.

Треба розрізняти судовий розгляд і судове засідання. Стаття 158 ЦПК передбачає, що розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Судове засідання є процесуальною формою судо­вого розгляду, а також процесуальною формою розгляду справ у апеляційний та касаційній інстанціях та перегляду рішень і ухвал у зв'язку з винятковими і нововиявленими обставинами.

Судовий розгляд є обов'язковою стадією процесу. Незалежно від того, чим закінчується справа — ухваленням рішення, постановленням ухвали про зупинення чи закриття провадження у справі чи залишення заяви без розгляду — існує стадія судового розгляду. Це — центральна стадія цивільного процесу, адже лише в ній вирішується справа по суті. Ходом судового засідання керує головуючий (ст. 160 ЦПК). Це суддя, що одноособово розглядає справу, а при колегіальному складі суду — головуючий (ст. 18 ЦПК). Вказівки головуючого є обов'язковим для всіх осіб, при­сутніх у судовому засіданні.

Згідно зі ст. 130 ЦПК на стадії провадження у справі до судового розгляду проводиться попереднє судове засідання. Попереднє судове засідання має бути призначено і проведено протягом 1 місяця з дня відкриття провадження у справі.

Лише у справах наказного провадження немає судового засідання. Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень (ст. 102 ЦПК), однак є елемент судового розгляду - видача судового наказу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.