Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

§ 2. Обчислення процесуальних строків

Процесуальні строки незалежно від того, встановлені вони законом чи судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати (ст. 68 ЦПК).

Перебіг процесуального строку починається із наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Строк, який обчислюється роками, закінчується у відповідні місяць та число останнього року строку.

Строк, який обчислюється місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, який обчислювано місяцями, припадає на такий місяць, що відповід­ного числа не має, строк спливає в останній день цього місяця.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається перший після нього робочий день.

Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.

Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього, часу.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передано іншими відповідними засобами зв'язку.

Перебіг процесуальних строків може бути зупинено в разі зупинення провадження у справі. При цьому зупинення строків починається з моменту настання тієї події, внаслідок якої суд зупинив провадження.

З дня відновлення провадження у справі перебіг процесуаль­них строків продовжується (ч. 2 ст. 204 ЦПК).

По закінченні строку, встановленого законом або судом, право на вчинення процесуальної дії втрачається. Документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без роз­гляду, якщо суд за клопотанням особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку.

§ 3. Поновлення і продовження процесуальних

строків

Суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповід­но законом або судом, за клопотанням сторони або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішує суд, у якому належало вчинити процесуальну дію або до якого потрібно було подати документ чи доказ. Про місце і час розгляду цього питання повідомляються особи, які беруть участь у справі, однак їх присутність не є обов'язковою.

Одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку належить вчинити ту дію або подати той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопотання.

За результатами розгляду заяви про поновлення або продов­ження процесуального строку судом постановляється мотивована ухвала.

На ухвалу суду щодо відмови поновити або продовжити про­

пущений процесуальний строк заінтересованою особою може бути подана апеляційна скарга (п. 7 ч. 1 ст. 293 ЦПК).

Глава 11 Судові виклики і повідомлення

На підставі поданої особою позовної заяви або заяви про від­криття наказного або окремого провадження у справі (ст. ст. 3, 98, 119, 235 ЦПК) суддя відкриває провадження у справі. Уже подання позовної заяви або заяви про відкриття наказного або ок­ремого провадження у справі зумовлює виникнення процесуальних правовідносин між судом і особою-заявником. Одним із обов'язків суду є направлення особам, які беруть участь у справі, та іншим учасникам цивільного процесу судових викликів і повідомлень.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 ЦПК ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.