Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

§ 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

Законом від 22 лютого 2000 р. «Про психіатричну допомогу» визначені умови розгляду в судовому порядку заяв про надання особі примусової психіатричної допомоги. Порядок розгляду таких справ установлений ст. ст. 279-282 ЦПК.

Судом відповідно до означеного Закону можуть розглядатися такі справи:

  1. про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку та про надання особі амбулаторної психіатричної допо­моги та її продовження в примусовому порядку. У цьому випадку до суду із заявою має право звернутися лікар-психіатр, якщо в особи було встановлено тяжкий психічний розлад, внаслідок чого особа може завдати значної шкоди своєму здоров'ю в зв'язку з погіршенням психічного стану в разі ненадання їй психіатричної допомоги. Такий огляд за рішенням суду проводиться лікарем- психіатром без згоди особи або без згоди її законного представника. Заява може бути подана за місцем проживання такої особи;

  2. про госпіталізацію особи до психіатричного закладу із примусовому порядку та про продовження такої госпіталізації. Примусова госпіталізація особи можлива в тому разі, коли особа страждає на психічний розлад, коли огляд і лікування можливі лише в стаціонарних умовах і при встановленні, що в такої особи виявлено важкий психічний розлад, внаслідок чого особа вчиняє або має реальні наміри вчинити дії, які створюють безпосеред­ню небезпеку для неї або оточуючих, а також якщо особа не здатна самостійно задовольнити свої основні життєві потреби на належному рівні. Заява подається до суду представником психіатричного закладу, а госпіталізація особи здійснюється без її згоди або згоди п законного представника;

  3. про припинення надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, якщо щодо цієї особи було прийнято рі­шення суду про надання їй амбулаторної психіатричної допомоги або про госпіталізацію до психіатричного закладу в примусовому порядку. В цьому разі заява до суду може бути подана самою

особою або її законним представником не раніш ніж через 3 мі­сяці з дня ухвалення рішення суду про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Розгляд цієї категорії справ проводиться судом за обов'язкової участі прокурора, лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу, який подав заяву, і законного представника цієї особи.

Роль прокурора в розгляді цієї категорії справ полягає в тому, що він у судовому засіданні дає усний висновок щодо доцільності надання особі Примусової психіатричної допомоги.

Рішення суду про задоволення заяви лікаря-психіатра, пред­ставника психіатричного закладу є підставою для надання від­повідної психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Рішення суду про відмову в задоволенні заяви про продов­ження амбулаторної психіатричної допомоги, продовження госпіталізації, а також рішення про задоволення заяви фізичної особи чи її законного представника є підставою для припинення падання зазначеної примусової психіатричної допомоги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.