Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України.doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.4 Mб
Скачать

§ 2. Обов'язки сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо здійснення повідомлень

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або міс­цезнаходження судова повістка надсилається на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо особа за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явились у судове засідання без поважних причин, а це може потягти для таких осіб негативні процесуальні наслідки.

Після закінчення підготовки справи до судового розгляду суддя постановляє ухвалу, в якій вказує, які підготовчі дії ним вчинено, й встановлює дату розгляду справи.

У разі неявки в попереднє судове засідання сторони без поваж­них причин або неповідомлення нею причин неявки з'ясування обставин у справі відповідно до ч. 9 ст. 130 ЦПК проводиться на підставі доказів, про подання яких було заявлено до або під час попереднього судового засідання. У подальшому прийняття інших доказів залежить від поважності причин, через які вони були подані несвоєчасно.

У тому разі, коли місцеперебування відповідача у справах за позовами про стягнення аліментів чи про відшкодування шкоди, за вданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук про­водиться органами внутрішніх справ, а витрати на його проведення стягуються з відповідача за рішенням суду в дохід держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 156 ЦПК справа має бути призначена до розгляду не пізніше 15 днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду. Суддя, призначаючи справу до судового розгляду, має враховувати, щоб особи, які беруть участь у справі, та їх представники не лише отримали судові повістки, а й мали достатньо часу для підготовки до справи та своєчасної явки в судове засідання.

Необхідно вказати також і на наслідки неявки в судове засі­дання особи, яка бере участь у справі. Так, згідно з ч. 1 ст. 169 ЦПК суд відкладає розгляд справи в межах строків, установлених ст. 157 ЦПК, у разі:

  1. неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомос­тей, що їм вручені судові повістки;

  2. неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними;

  3. першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого позивача в судове засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;

  4. якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення. Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 169 ЦПК неявка представника в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи. За кло­потанням сторони та з урахуванням обставин справи суд може відкласти її розгляд.

Згідно з ч. З ст. 169 ЦПК у разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, без поважної причини або неповідомлення ним про причину повторної неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає заяву без розгляду.

Належне та своєчасне повідомлення осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників цивільного процесу підтверджує дію в процесі принципу законності, а також має інші важливі проце- суальні наслідки. Так, якщо суд не має відомостей про причини неявки відповідача, повідомленого належним чином, або якщо причину неявки буде визнано неповажною, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення), якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи (ч. 1 ст. 224, ч. 4 ст. 169 ЦПК).

У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх від­повідачів (ч. 2 ст. 224 ЦПК).

Відповідно до ст. 158 ЦПК розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, адже якщо справа розглянута за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання, від­повідно до п. 3 ч. 1 ст. 311 ЦПК цс с підставою для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд.

У разі необхідності особи, які беруть участь у справі, можуть бути викликані для надання пояснені» у справі, а отже, вони ма­ють бути повідомлені про день слухання справи (ст. 74 ЦПК). Розгляд справи в касаційній Інстанції проходить без повідомлен­ня осіб, які беруть участь у справі (ст. 333 ЦПК).

При перегляді цивільної справи апеляційний суд відкладає розгляд справи у разі неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає відомостей про вручення їй судової повістки (ст. 305 ЦПК).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.