Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 2. Методологічні та методичні засади вимірювання в соціології

Підґрунтя теорії вимірювання. Методологічні проблеми вимірювання в соціології. Критерії вимірювання: валідність, надійність, релевантність. Особливості вимірювання в соціології. Вимірювання як складова аналізу.

Якісний та кількісний рівні вимірювання. Визначення шкали. Номінальна, порядкова та метрична шкали. Вимірювання як кодування. Псевдометричність. Фактичний та псевдометричний тип шкали. Проблема соціологічного нуля.

Література

 1. Гласе, Дж.Статистические методы в педагогике и психологии. [Текст] / Дж.Гласе, Дж.Стэнли. – М.: Прогресс, 1976. – С. 103–123, С. 142–179.

 2. Девятко, И.Ф. Измерение установки: становление социологической парадигмы [Текст] / И.Ф.Девятко // Социол. исслед. – 1991. – № 6. – С. 49–50.

 3. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования. [Текст] / И.Ф.Девятко – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун–та, 1998. – 208 с.

 4. Математико–статистические методы в социологическом исследовании: учебно–методическое пособие. [Текст] /В.С.Максименко, В.И.Подшивалкина, Л.П.Олисевич, С.В.Романенко / Отв.ред. В.И.Подшивалкина – Одесса: Астропринт, 1998. – 184 с.

 5. Осипов, Г.В. Методы измерения в социологии. [Текст] / Осипов, Г.В., Э.П.Андреев – М.: Наука, 1977. – 165 с.

 6. Паніотто, В.І. Статистичний аналіз соціальних даних. [Текст] / В.І.Паніотто, В.С.Максименко, Н.М.Харченко – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2004. – 270 с.

 7. Рабочая книга социолога. [Текст] / М.: Наука, 1983. – С. 172–192.

 8. Саганенко, Г.И. Социологическая информация: статистическая оценка надежности исходных данных социологического исследования. [Текст] / Г.И.Сагненко – Л.: Наука, – 1979. – 124 с.

 9. Сатаров, Г.А. Математика в социологии: стереотипы, предрассудки, заблуждения [Текст] / Г.А.Сатаров // Социол. исслед., – 1986, № 3. С. 137–141.

 10. Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях. [Текст] – М.: Наука, 1979. – С. 108–152.

 11. Суппес, П. Основы теории измерений [Текст] / П.Суппес, Дж. Зинес // Психологические измерения. М.: Мир, 1967. С. 9–110.

 12. Татарова, Г.Г. Методология анализа данных в социологии /Учебн. пособие для вузов [Текст] / Г.Г.Татарова. – М.: Издательский Дом «Стратегия», 1998. – 224 с.

 13. Титма, М.Х. Математические методы в арсенале социо­лога [Текст] / М.Х Титма., Л.М.Тоодинг // Социол. исслед. – 1986. – № 4. – С. 123–128.

 14. Толстова, Ю.Н, Логика математического анализа социологических данных. [Текст] / Ю.Н.Толстова – М.: Наука, 1991. – 456 с.

 15. Толстова, Ю.Н. Изменения в социологии. [Текст] / Ю.Н.Толстова – М.: ИНФРА–М, 1998. – 324 с.

 16. Хайтун, С.Д. Количественный анализ социальных явлений: Проблемы и перспективы. [Текст] / С.Д.Хайтун. – М.: КомКнига, 2005. – 280 с.

Тема 3. Табулювання соціологічних даних. Міри центральної тенденції та міри варіації.

Об’єкт та ознака. Матриця даних виду «об’єкт * ознака». Таблиця одновимірного розподілу. Частота, частка, варіаційний ряд, кумулятивна частота. Полігон, гістограма, камулята. Щільність та відносна щільність розподілу. Крива розподілу. Класифікація розподілу за формою кривої розподілу.

Міри центральної тенденції. Мода, медіана, середнє арифметичне. Властивості середнього арифметичного. Квантілі: квартілі, децелі, процентілі.

Міри варіації. Варіаційний розмах. Середнє абсолютне відхилення. Дисперсія, стандартне відхилення. Властивості дисперсії та стандартного відхиленняПорівняння варіації двох ознак. Коефіцієнт варіації. Напівквартильне відхилення. Індекс якісної варіації. Асиметрія. Ексцес. Стандартизація даних.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.