Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 7. Соціальний портрет сучасного українського підприємця

Соціальна база підприємництва. Загальний соціологічний аналіз українського підприємництва крізь призму соціально–диференціювальних факторів (вік, освіта, місце проживання тощо). Місце підприємців у соціальній структурі сучасного українського суспільства: проблеми ідентифікації. Типова ділова людина (аналіз статусних характеристик, біографічних даних). Внутрішня диференціація підприємницьких груп (критерії класифікації). Феномен «вимушеного підприємництва». Класифікація малого та середнього бізнесу за сферами діяльності (міське підприємництво, фермерство, родинне підприємництво, соціальна економіка). Провінціалізм та підприємництво.

Література

  1. Гилюн А.В. Малый бизнес в социологическом измерении: по результатам социологического опроса руководителей малых предприятий Днепропетровска [Текст] / А.В.Гилюн // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. – Х., 2002. – С.388–392.

  2. Колосовська І.І. Підприємницький феномен в умовах трансформації сучасного суспільства [Текст] / І.І.Колосовська // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. – Х., 2005. – С.380–381.

  3. Комых Н.Г. Особенности субкультуры малого предпринимательства в современном украинском обществе [Текст] / Н.Г.Комых // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. – Х., 2005. – С.382–386.

  4. Комых Н.Г. Социально–экономические проблемы развития малого предпринимательства (мнение экспертов) [Текст] / Н.Г.Комых // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. – Х., 2006. – С.312–324.

  5. Слабошницький М.Ф. Українець, який відмовився бути бідним [Текст] / М.Ф.Слабошницький. – К.Рада, 1994. – 174 с.

  6. Суїменко Є.І. Підприємливість як поведінкова позиція: вчора і сьогодні [Текст] Є.І.Суїменко // Загальна соціологія. Хрестоматія / Уклад.: д–р. іст. наук, проф. В.Г.городяненко, канд. іст. наук С.В.Легеза. За ред. Проф. В.Г.Гороядяненка. – Д.: Вид–во ДНУ, 2006. – С.433–440.

  7. Муминов Р. Малый инновационный бизнес: факторы устойчивого развития [Текст] / Р.Муминов, И.Абдираимов, С.Маленова // Проблемы теории и практики управления . – 2000. –№ 4. – С. 85–89.

  8. 10 лет украинскому бизнесу: [подбор статей] // Бизнес. – 2002. – № 49. – C.32–43.

Тема 8. Сучасне підприємництво: гендерний аспект

Жіночий та чоловічий бізнес: мотиви входження. Гендерні особливості українського підприємництва в світлі соціально диференціювальних факторів. Організаційні форми та економічна спрямованість жіночого та чоловічого бізнесу. Питома вага жінок підприємців у малому, середньому та великому бізнесі: український досвід та світова практика. Критерії диференціації жіночого бізнесу. Гендерні стереотипи підприємництва в масовій свідомості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.