Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 7. Теоретико–методологічні засади формування здорового способу життя

Генезис ідей про формування здорового способу життя (ФЗСЖ) – від первинного накопичення фактів і свідоцтв до розробки цілісної теорії. Здоровий спосіб життя і здоров'я: проблеми взаємодії. Сучасні уявлення про здоровий спосіб життя. Передумови здорового способу життя. Базові ідеї концептуального осмислення здорового способу життя. Принципи і стратегії формування здорового способу життя. Характеристика етапів історії формування здорового способу життя. Нові пріоритети діяльності по ФЗСЖ в ХХΙ столітті, сформовані Джакартською конференцією. Принципи і положення нової політики "Здоров'я–21".

Література

 1. Белова, Н. И. Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи [Текст] / Н. И. Белова // Социол.исслед. – 2008. – 4. – C.84–86.

 2. Завидівська, Н. Формування потреб здорового способу життя [Текст] / Н. Завидівська // Рідна школа. –2001. – №10. – С. 54–55.

 3. Концепція освіти “рівний – рівному” щодо здорового способу життя серед молоді України [Текст] // Педагогічна газета. – 2001. – №1. – С.4–5.

 4. Пономарева, Л.А. Формирование основ здорового образа жизни у школьников [Текст] / Л.А. Пономарева // Гигиена и санитария. – 2002. – №1. – С.44–45.

 5. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні ЗСЖ. [Текст] / О.О.Яременко., О.М.Балакірєва. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. – 111с.

 6. Титаренко, Т. М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя : Метод. рек. [Текст] / Т. М. Титаренко, Л. А. Лєпіхова, О. Я. Кляпець. – К. : Міленіум, 2006. – 124 c. 

 7. Шевченко, І. Дослідження впливу глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІД на систему охорони здоров'я як підґрунтя для доказової практики при формуванні соціальної політики у галузі ВІЛ/СНІД [Текст] / І. Шевченко // Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: як на Україні досягти європейського рівня якості послуг?. – К. : Сфера, 2007. – C.187–192.

 8. Шеметова, Е. В. Питание школьников Приморского края: реальность и перспективы: [в аспекте социологии здоровья] [Текст] / Е. В. Шеметова, И. Ю. Тюрина // Социол. исслед: Ежемесячный науч. и общ.–полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 2008. – №10. – C.133–138.

 9. Щенникова, Н. В. Питание россиян как фактор жизнеспособности нации: [здоровья социология] [Текст] / Н. В. Щенникова, Е. В. Шеметова // Социол. исслед : Ежемесячный науч. и общ.–полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 2007. – №5. – C.88–94.

 10. Шилова, Л.С. О стратегиях поведения людей в условиях реформы здравоохранения [Текст] / Л. С. Шилова // Социол.исслед. – 2007. – №9. – C.102–109.

 11. Яременко, О. О. Ідеологія і основні принципи теорії формування здорового способу життя: [соціологічний аспект] [Текст] / О. О. Яременко, Р. Я. Левін // Український соціум. – 2005. – № 4. – C.61–75.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.