Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 11. Регіон у фокусі соціологічного аналізу

Регіональний ренесанс у сучасному світі. Сутність поняття регіону, ознаки регіону. Специфіка соціологічного аналізу регіону. Географічне становище, природно–ресурсний потенціал регіону. Населення та трудові ресурси. Характеристика основних чинників життєдіяльності регіону. Головні сфери життєдіяльності регіону: матеріально–виробнича, соціальна, політична та духовно–ідеологічна. Соціальна безпека населення регіону. Сутність та механізми утворення регіональних структур. Соціально–територіальна спільнота та її системоутворюючі ознаки. Історичні, економічні, політичні, ідеологічні й екологічні умови, що визначають специфіку регіональної соціально–територіальної спільноти. Механізм формування регіональних структур. Історичний досвід адміністративно–територіального поділу України. Сучасний регіональний поділ України та його обґрунтування. Феномен регіональних столиць. Регіоналізація та регіоналізм.

Література

 1. Амоша, О.І Проблема людського розвитку регіонів у дзеркалі статистики та соціології [Текст] / О.І. Амоша, Панькова О.В./ Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Т.ІХ. Вип. 4 (94). – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 17–28.

 2. Бідак, В. Соціальні проблеми становлення, використання та захисту інноваційного потенціалу регіону [Текст] / В. Бідак / Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Т.ІХ. Вип. 4 (94). – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 56–63.

 3. Варналій, З. Стратегія подолання диспропорцій у розвитку регіонів [Текст] / З. Варналій, А. Павлюк, О. Шевченко // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки.— К.: НІСД, 2003.— С. 143 – 162.

 4. Гладкий, Ю. Основы регональной политики [Текст] / Ю. Гладкий, А. Чистобаев. – СПб, 1998. – 231с.

 5. Голіков, А. Регіональна політика України на шляху до загальноєвропейської інтеграції [Текст] / А. Голіков // Соціально–економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці: в 2 т. – Львів–Луцьк, 2001. – Т. 2. – Вип. 29. – С. 146–150.

 6. Игнатов, В. Регионоведение [Текст] / В. Игнатов, В. Бутов. – М.: Тесса, 2000. – 421с.

 7. Кахаров, А. Социология регионов [Текст] / А.Г. Кахаров. – М., 1996. – 287с.

 8. Ковалев, В. Социология региона [Текст] / В.Н. Ковалев. – М.: Изд-во «Союз» МГСУ, 1995. – 420 с.

 9. Ковальов, О. Регіоналізація і регіональна політика в сучасних умовах [Текст] / О. Ковальов // Соціально–економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці: в 2 т. – Львів –Луцьк, 2001.– Т. 2. – Вип. 29. – С.151–156.

 10. Кононов, І. Донбас і Галичина: проблема управління міжрегіональними стосунками [Текст] / І.Ф. Кононов / Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Т.ІХ. Вип. 4 (94). – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 218–226.

 11. Кононов, І. Регіон як наукова проблема [Текст] / І. Кононов // Освіта Донбасу. – Луганськ, 2001. – №1(87). – С.18–22.

 12. Левцун А., Показатели социального неблагополучия украинских регионов [Текст] / А. Левцун, Н. Лысак //Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – №1. – С. 99–107.

 13. Паламарчук, В. Територіальний розвиток України: проблеми і перспективи [Текст] / В. Паламарчук // Регион: проблеми и перспективы. – 1997. – №1.– С.14–19.

 14. Регионы Украины: поиск стратегии регионального развития [Текст] // под ред. А.П. Голикова. – Х.: ХГУ, 1994. – 247с.

 15. Топчієв, О. Як аутсайдерам наздогнати лідерів [Текст] / О. Топчієв // Людина і влада. – 1999. – № 6–7. – С.82–83.

 16. Тихонович, В. Проблема социальной солидарности в кризисном обществе [Текст] / В. Тихонович // Социология: теория, методы, маркетинг. – 1999. – № 2. – С. 54–69.

 17. Шматко, Н.А. Территориальная идентичность как предмет социологического исследования [Текст] / Н.А. Шматко, Ю.Л. Качанов // Социол. исслед. – 1998. – №4.– С. 94 – 101.

 18. Ячний, А. Можливості соціоінженерної оптимізації регіональної політики і регіонального управління [Текст] / А.М. Ячний / Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Т.ІХ. Вип. 4 (94). – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 50–55.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.