Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 8. Етнонаціональні конфлікти: причини та форми

Причини міжетнічних конфліктів і фактори етнічного ризику. Структурно–функціональний підхід, поведінкові концепції. Фрустрації, пов’язані з проблемами етнічної безпеки, депрівацією. Зростаючи очікування, статусна невідповідність. Концепція колективної дії: соціальні і етнічні інтереси. Мобілізація мас, роль етнічних лідерів. Стадії етнічного конфлікту. Типологія конфліктів: за стадиями та характером дій, змістом, предметом суперечки, спрямованістю дій. Форми етнічних конфліктів.

Міжетнічні конфлікти на пострадянському просторі. Стратегії і механізми подолання і вирішення конфліктів.

Література

 1. Авксентьев, В.А. Этнические конфликты: история и типология [Текст] / В.А. Авксентьев // Социол. исслед : Ежемесячный науч. и общ.–полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 1996. – №12. –C.43–49.

 2. Арбеніна, В. Міжетнічні відносини як предмет етносоціологічного дослідження (Розділ 6) [Текст] / В. Арбеніна // Етносоціологія: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007.– С. 171–219.

 3. Ахиезер, А. Культурные основы этнических конфликтов [Текст] / А. Ахиезер // Общественные науки и современность.– 1994.– №4.– С.115–122.

 4. Балибар, Э. Наброски к топографи жестокости: гражданство и цивилизованность в эру глобального насилия [Текст] / Э. Балибар // Соц. и гуманит. науки. Отеч. и зарубеж. лит., Сер. 11: Социология: РЖ/РАН.– М., 1996.– № 4.– С. 14–17.

 5. Дмитриев, А. В., Пядухов, Г. А. Этнические группы мигрантов и конфликты в анклавных рынках труда [Текст] / А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Социол. исслед : Ежемесячный науч. и общ.–полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 2005. – №9. –C.44–53.

 6. Євтух, В.Міжетнічні конфлікти у суспільному розвитку полі етнічних країн [Текст] / В. Євтух // Сприяння поширенню толерантності у полі етнічному суспільстві.– К.,2002.– С. 182–210.

 7. Євтух, В.Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний аспект [Текст] / В. Євтух // Політичний менеджмент.– 2006.– №6.– С.19–23.

 8. Межэтнические конфликты [Текст] // Этнос и політика: Хрестоматия / Авт.– сост. А.А. Празаускас.– М.: Изд-во УРАО, 2000.– С. 220–262.

 9. Пути решения этнополитических проблем [Текст] // Этнос и політика: Хрестоматия / Авт.– сост. А.А. Празаускас.– М.: Изд-во УРАО, 2000.– С. 263–302.

 10. Сикевич, З. В. Этнический конфликт [Текст] / З.В. Сикевич // Социология и психология национальных отношений. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А, 1999.– С. 51–72.

 11. Соснин, В.А. Культура и межгрупповые поцессы: етноцентризм, конфликты и тенденции национальной идентификации [Текст] / В.А. Соснин // Психологический журнал.– Том 18.– 1997.– № 1.– С. 50–61.

 12. Уилсон, Р. Политика современных этнонациональных конфликтов [Текст] / Р. Уилсон // Соц. и гуманит. науки. Отеч. и зарубеж. лит., Сер. 11: Социология: РЖ/РАН.– М., 2002.– № 4.– С. 18–23.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.