Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 11. Феноменологічний та герменевтичний підходи до соціальної реальності.

Феноменологічна концепція соціального. Е.Гуссерль та критика пізнавальних можливостей людського разуму. Переорієнтація суспільних наук на простір особистісного знання. "Світ повсякденності" в його утопічному вимірі. А.Щюц і феноменологічна компонента в соціальному пізнанні. Можливості та труднощі феноменологічної соціології. Сучасний зміст феноменологічного підходу: Гарфінкель і Гофман. Герменевтика: генеза від процедури інтерпретації тексту до соціологізуючих концепцій розуміння. Витоки герменевтики: екзегеза святих текстів отцями церкви, теоретичний внесок Й.Шлейермахера, Дільтей та "феноменологічний напрямок" в герменевтиці. Сучасний зміст герменевтичного підходу. Теоретичні підходи до людського розуміння Х.Гадамера. "Істина та метод". Соціологізуючий підхід П.Рікьора. Можливості герменевтичної методології в просторі соціального пізнання.

Література

 1. Гадамер, Х.–Г. Актуальность прекрасного. [Текст] / Х.–Г. Гадамер. – М., 1991.– 367 с.

 2. Гадамер, Х.–Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. [Текст] / Х.–Г. Гадамер. – М., 1988. – 704 с.

 3. Рикер, П. Время и рассказ. [Текст] / П. Рикер. – М., 1999.– 313 с.

 4. Рикер, П. Герменевтика и метод социальных наук [Текст] /П. Рикер // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. – М., 1995. – С. 3–18.

 5. Рикер, П. Конфликт интерпретаций. [Текст] /П. Рикер. – М., 1995. – 416 с.

 6. Рикер, П. Что меня занимает последние 30 лет [Текст] /П. Рикер // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. – М., 1995. – С. 59–91.

 7. Шульц, В. Л. Методология социального познания А.Шютца [Текст] / В. Л. Шульц // Вопросы философии. – 2008. – 1. – C.152–162

Тема 12. Структуралізм та постструктуралізм в системі соціального пізнання Література

 1. Барт, Р. Мифологии. [Текст] / Р. Барт . – М., 2000.– 320 с.

 2. Барт, Р. Основы семиологии [Текст] /Р.Барт // Структурализм: "за" и "против". – М., 1975.– С. 114–163.

 3. Леви–Строс, К. [Текст] / К.Леви–Строс . Структурная антропология. – М., 1983.

 4. Леви–Строс, К. Мифологики. – Т. 1. Сырое и приготовленное. [Текст] / К. Леви–Строс. – М., 1999.–406 с.

 5. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров. [Текст] / Ю.М. Лотман. – М., 1999.– 464 с.

 6. Почепцов, Г.Г. История русской семиотики. [Текст] / Г.Г. Почепцов . – М., 1998. –336 с.

 7. Рикер, П. Конфликт интерпретаций. [Текст] / П. Рикер. – М., 1995. – 416 с.

 8. Фуко, М. Археология знания. [Текст] / М. Фуко. – К., 1994.

 9. Фуко, М. Слова и вещи. [Текст] / М. Фуко. – М., 1994.– 406 с.

 10. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. [Текст] / У. Эко. – М., 1998.– 432 с.

Основи конфліктології

доц. Ячний А.М.

Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів з основами теорії соціології конфлікту; сформувати науково обґрунтовані уявлення конфлікту, як процесу що має складну структуру та закономірності свого розвитку і тому підлягає регулюванню.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.