Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 9. Етнонаціональні процеси в Україні: історична ретроспектива і сучасна ситуація

«Українська нація»: проблеми визначення в термінах етнічної або політичної моделі, співвідношення об’єктивних і суб’єктивних ознак. Націоґенеза українців: примордиалізм versus модернізм. Український націоналізм: фази розвитку, специфіка прояву, особливості і форми сучасної актуалізації. Націоґенеза українців в контексті формування національної ідентичності. Фази формування національної ідентичності. Елементи національної ідентичності. Співвідношення рівня сформованості національної та етнічної ідентичності як показник розвитку та спрямованості інтегративних процесів в сучасній Україні.

Сучасний стан реалізації стратегії націєбудування в Україні: конкуруючи версії.

Література

  1. Арбеніна, В. Національна ідентичність як вимір стану інтегративних процесів у поліетнічному суспільстві [Текст] / В. Арбеніна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: матеріали V всеукраїнської науково–практичної конференції.– К., 2009.– С.69–79.

  2. Арель, Д. Спокуса «націоналізації» української держави [Текст] / Д. Арель // Сучасність.– 1995.– №12.– С.102–103.

  3. Арель, Д Украина выбирает Запад, но без Востока [Текст] / Д. Арель // Pro et Contra. Журнал российской внутренней и внешней политики.– 2005.– № 1 (28).– С.35–51.

  4. Берелович, В. Современные учебники истории. Многоликая истина или очередная национальная идея? [Текст]/ В. Брелович // Неприкосновенный Запас. Дебаты о политике и культуре.– 2002.– №4 (24) [Електронный ресурс]. – Режим доступа http://magazines.russ.ru/nz/2002/4/

  5. Дубин, Б. Суверенность по законам клипа и сериала [Текст] / Б. Дубин // Pro et Contra. Журнал российской внутренней и внешней политики.– 2006.– Том.10.– № 4

  6. Іванов, І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування і консолідації української політичної нації [Текст]/ І. Іванов // Вісник Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. – 2006. – 76–79. – C.С.54–58

  7. Кафарський, В. Українська політична чи етнополітична нація? [Текст] / В. Кафарський // Політичний менеджмент.–2006.–№ 4 (19).– С.44–54.

  8. Петерссон, Б. Концептуальные подходы к изучению национальных самообразов: [связь понятий "нац.идентичность" и "нац.самообраз"] [Текст] / Б. Петерссон // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9. – C.48–64

  9. Саніна, Т. О. Дослідження національної та етнічної ідентичності: теоретичний огляд [Текст] / Т. О. Саніна // Національний університет "Києво–Могилянська академія". Наукові записки. Соціологічні науки. – К., 2005. – Том 46. – C.С.22–26

  10. Семихат, Є.І. Національна ідентичність та її втілення в культурних продуктах: визначення стратегії дослідження [Текст] / Є.І. Семихат // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.– 2006. – С.125–127.

  11. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: досвід, проблеми, перспективи [Текст] / В.А. Ребкало, М.І. Обушний, О.М. майборода.– К.: Вид–во УАДУ, 1996.

  12. Филиппова, О. «Футболіємо разом»: коллективное «производство» и «потребление» украинской национальной идентичности [Текст] / О. Филиппова // Методология, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць.– Харків, 2006.– Т.2– С.258–265

  13. Шнирельман, В. Очарование седой древности: мифы о происхождении в современных школьных учебниках [Текст] / В. Шнирельман // Неприкосновенный Запас. Дебаты о политике и культуре .– 2004. – № 5 (37). [Електронный ресурс]. – Режим доступа http://magazines.russ.ru/nz/2004/5/

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.