Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 5. Соціальні аспекти сегментації ринку та позиціювання товарів.

Поняття «аналіз маркетингу». Класифікація ринків. Сегментація в маркетинговій діяльності. Основні переваги сегментації. Критерії та види сегментації. Багатоступенева сегментація. Етапи процесу сегментації. Головні вимоги до сегментів. Вибір цільових ринків. Структурна привабливість ринкового сегменту. Варіанти визначення цільових ринків. Маркетингові стратегії для сегментів ринку. Переваги та недоліки недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингів. Поняття позиції та позиціювання товару. Конкурентна перевага. Методи визначення позиції товару на ринку. Карти позиціювання. Напрямки диференціації товарів. Послідовність проведення сегментації та позиціювання. Вплив соціально–економічних факторів на процеси сегментації та позиціювання товарів на ринку. Брендінг та його особливості на українському ринку.

Література

 1. Белуха, Н.Т. Аудит: Учебник [Текст] / Н.Т. Белуха. – К.: «Знання», 2000. – 769 с.

 2. Бойко, И.И. Аналитический маркетинг: Учебное пособие [Текст] / И.И. Бойко. – К.: Таксон, 1997. – 111 с.

 3. Вачевський М.В., Маркетинг: Основи теорії та практики [Текст] / М.В. Вачевський, О.М. Вачевський, Б.О. Стасишин та ін. – Львів: Каменяр, 1999. – 223 с.

 4. Войчак, А.В. Маркетинговий менеджмент. Підручник [Текст] / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

 5. Голубков, Е.П. Основы маркетинга. Учебник [Текст] / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 1999. – 656с.

 6. Дихтль, Е. Практический маркетинг: Пер. с нем [Текст] / Е. Дихтль, Х. Хершген. – М.: ИНФРА–М, 1996. – 254 с.

 7. Евдокимов, Ф.И. Азбука маркетинга: Учебное пособие [Текст] / Ф.И. Евдокомов, В.М. Гавва. – Донецк: Сталкер, 1998. – 432 с.

 8. Ковалёв, А.И. Маркетинговый анализ [Текст] / А.И. Ковалёв, В.В. Войленко. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 315 с.

 9. Маркетинг. Учебник для вузов[Текст] / Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 623 с.

 10. Маркетинг [Текст] / Под ред. проф. Уткина Э.А. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Изд-во ЭКМОС, 2001. – 320 с.

 11. Маркетинг [Текст] / Сост. А.И. Кредисов. – К.: Украина, 1994. – 399 с.

 12. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: учебное пособие для вузов [Текст] / Ю.В. Морозов. – М.: Изд. дом «Дашков и Ко», 2001. – 156 с.

Тема 6. Планування, організація та контроль маркетингової діяльності.

Сутність планування маркетингу. Особливості планування маркетингу в різних організаціях. Загальні концепції планування маркетингу. Стратегічний (довгостроковий) план маркетингу. Тактичний (річний) план маркетингу.

Структура плану маркетингу. Анотація для керівництва. Поточна маркетингова ситуація. Небезпека та можливості. Маркетингові цілі. Маркетингові стратегії. Програма дій. Бюджет маркетингу. Контроль.

Послідовність розробки плану маркетингу. Основні підходи до планування маркетингової діяльності. Формування цілей розвитку організації та маркетингової діяльності. Ситуаційний (SWOT) аналіз. Аналіз господарського портфелю. Види стратегій маркетингової діяльності. Елементи організації маркетингової діяльності. Види організаційних структур управління маркетингом. Принципи організації підрозділів маркетингу та їх комбінації. Місце та роль маркетингових служб в системі управління підприємством. Основні вимоги до кваліфікації кадрів в оргструктурах маркетингу. Методи раціоналізації розподілу завдань, прав та відповідальності між різними структурними ланками підприємства при виконанні маркетингових функцій. Вдосконалення організації управління вітчизняними підприємствами за принципами маркетингу.

Сутність контролю маркетингу. Контроль річних планів. Контроль прибутковості. Стратегічний контроль. Методи та основні характеристики аудиту маркетингу. Рівні контролю маркетингу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.