Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 1. Поняття наукового знання і специфіка соціального пізнання.

Типи знання: міфологічне, релігійне, буденне, наукове. Специфічні риси наукового знання. Основні принципи наукового пізнання. Теоретичний і емпіричний рівні знання.

Соціальна реальність: її сутність та особливості. Поняття соціального явища та соціального факту. Категорії, парадигми, теорії як інтелектуальні конструкти та інструменти соціального пізнання. Система соціологічного снання. Поняття емпіричної соціології. Методологічна роль соціологічних теорій. Взаємозв’язок теорії і методу. Основні види методів та процедур збору і аналізу соціологічної інформації. Методологія, методи, техніка, процедура соціологічних досліджень . Роль методології у соціологічному дослідженні.

Література

 1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. – М.: Аспект–пресс, 1995.– 286с.

 2. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. – М.: Наука, 1986. – 271 с.

 3. Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних досліджень. Київ: Державний Центр соціальних служб для молоді, 2003. – 151 с.

 4. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. – М.: МГУ, 1988. – 232с.

 5. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун–та, 1998. – 208 с.

 6. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Общ. Ред. А.К.Соколова. – М.: Изд-во «Весь мир», 1999. – 544 с.

 7. Методологические и методические основы социологических исследований: Методич. пособие / Отв.ред. А.А.Росляков, И.Т.Левыкин. – Ашхабад: Знание, 1985. – 194 с.

 8. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К.: Наукова думка, 1996. –232с.

 9. Ньюман Л. Значение методологии: три основных подхода // Социол. исслед — 1998. №3

 10. Прохоров Е.П. Методология – предмет новой «парадигмы» социологического знания. // Социол. исслед. — 1994. №3.

 11. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1972. – 607 с.

 12. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г.Городяненка – К.: Академія, 2002.

 13. Социология: Словарь–справочник в 4–х т. /Отв. ред Г.В.Осипов. – М.: Наука, 1991.

 14. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2000. – 304 с.

 15. Татарова Г.Г. Проблема методов в структуре социологического образования // Социология: 4М. Ноябрь 1995. № 5–6. С. 155–167. 

 16. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение) /Учеб­ник для вузов. — М.: NOTA BENE, 1999. — 224 с.

 17. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – Самара: Изд-во Самарского ун–та, 1995. – 328 с.

 18. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 1998. – 596 с.

Тема 2. Кількісний та якісний підходи в соціологічному дослідженні та особливості класичної методології.

Основні соціологічні парадигми та їх зміна. Дискусії про предмет і метод соціології. Кількісний і якісний підходи в соціологічному дослідженні.

Позитивізм – основа становлення кількісного підходу. Основні риси кількісного підходу в соціологічному дослідженні: фокус дослідницткого інтересу на діндивідуальні суспільні структури; дослідницька орієнтація на виявлення універсальних соціальних законів; масовий обєкт дослідження (масові події, явища,процеси); гіпотетико–дедуктивна логіка отримання знання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.