Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 4. Правові норми в системі соціальних норм

Специфіка соціологічного підходу до аналізу соціальних норм. Зміст, функції, властивості соціальних норм. Сутність правової норми і її соціальне значення. Логічний, соціально–юридичний, вольовий зміст правової норми. Специфічні риси правових норм. Функції правових норм: цільова, інформаційна, мотиваційна, державної оцінки дій і суб'єктів, державної нормативної орієнтації суб'єктів. Класифікація правових норм: по функціональній ролі, галузевій приналежності, методу правового регулювання, формі вираження розпорядження, сфері дії. Структура вихідної юридичної норми і норми – правила поведінки. Санкція, її структура і функції. Відмінність норм права від звичаїв та моралі. Право та інші нормативні системи. Деформації соціальних норм: причини і фактори даного явища. Тіньова нормотворчість: сутність і шляхи подолання.

Література

 1. Бобнева, М. Социальные нормы и регуляция поведения [Текст] / М. Бобнева. – М., 1972. – 167 с.

 2. Бова, А. А. Кримінальна віктимізація населення в країнах з перехідною економікою [Текст] / А. А. Бова // Український соціум. – 2007. – №2. – C.20–28.

 3. Вступ до теорії правових систем: Монографія [Текст] / За заг. ред. Зайчука О. В., Оніщенко Н. М. – К.: Вид–во «Юридична думка», 2006. – 432 с.

 4. Головаха, Є. Феномен “аморальної більшості” в українському суспільстві: пострадянська трансформація масових уявлень про норми соціальної поведінки [Текст] / Є.І. Головаха // Україна – 2002. Моніторинг соціальних змін. – К., 2002. – С. 668 – 678.

 5. Демидов, А. И. Политический радикализм как источник правового нигилизма [Текст] / А.И. Демидов // Государство и пра­во. – 1992. – № 4. – С. 73–78.

 6. Злобина, Е. Особенности нормативной регуляции украинского социума / Украинское общество в европейском пространстве [Текст] / Е. Злобина / Под ред. Е. Головахи, С. Макеева. – К.: Ин–т социологии НАНУ, 2007. – С.205–225.

 7. Кудрявцев, Ю.В. Знание правовой нормы [Текст] / Ю.В. Кудрявцев // Советское государство и право. – 1983. – № 9.– С. 35–39.

 8. Кудрявцев, Ю.В. Норма права как социальная информация [Текст] / Ю.В. Кудрявцев. – М., 1981.

 9. Нормы советского права. Проблемы теории [Текст] / Под ред. Байтина М. и Бабаева В. – М.: Изд-во Саратовского университета, 1981. – 248с.

 10. Пеньков, Е.М. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение [Текст] / Е.М. Пеньков. – М.: Высшая школа, 1990. – 176с.

 11. Плахов, В. Социальные нормы – философские основания общей теории [Текст] / В. Плахов. – М., 1985.

 12. Рывкина, Р.В. Теневизация Российского общества: причины и последствия [Текст] / Р.В. Рывкина // Социол. исслед. – 2000. – №12. – С. 3–12.

 13. Социальные отклонения [Текст]. – 2–е изд., перераб. и дополн. – М.: Юрид. лит., 1989. – 368с.

 14. Эффективность правовых норм [Текст] / Под ред. Кудрявцева В., Никитского В., Самощенко И., Глазырина В. – М., 1980.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.