Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 6. Дослідження соціальних детермінант захворюваності і здоров'я

Напрямки дослідження соціальних детермінант здоров’я в закордонній соціології медицини: загальна характеристика. Дослідження географічних, економічних, політичних, соціальних, соціально–психологічних, стильових чинників здоров’я. Дослідження факторів ризику способу життя: апартеїду, безробіття, бідності, міграції, споживання алкоголю, паління, фізичної активності, особливостей харчування тощо. Дослідження факторів ризику в Західній Європі в рамках програми профілактики здоров’я (70–80–ті рр. ХХ ст.). Політика «Health Promotion» (забезпечення здоров’я) і дослідження поведінки самозбереження. Дослідження суспільного здоров’я у контексті якості життя.

Новітні дослідження чинників здоров’я у закордонній соціології медицини, пов’язані з новим розуміння суспільного здоров’я – соціальні та етичні питання втручання медицини в генетику людини, розвиток генної інженерії, питання медичної етики (конфіденційність, автономність пацієнта, «інформаційна згода» пацієнта), аксіологічні проблеми сучасної медицини.

Література

 1. Денисова, Н. С. Гендерна специфіка лікувального процесу [Текст] / Н. С. Денисова // Грані : Науково–теоретичний і громадсько–політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун–т, Центр соц.–політ.досліджень. – 2009. – №2. – C.81–84.

 2. Браун, Дж. В. Гендерные различия в здоровье [Текст] / Д. В. Браун, Л. В. Панова, Н. Л. Русинова // Социол.исслед.– 2007. – №6. – C.114–122.

 3. Кислицына, О.А. Влияние социальной поддержки на здоровье москвичей [Текст] / О.А.Кислицына, С Ферландер // Социол.исслед. – 2008. – № 4. – С. 81–83.

 4. Колесникова, И. С. Глобализация – рискогенный фактор для здоровья человека? /

[Текст] / И. С. Колесникова // Полис / Ин–т сравнительной политологии РАН. – 2008. – №2. – C.171–178.

 1. Лисицын, Ю.П. Здоровье человека – социальная ценность [Текст] / Ю.П. Лисицын,

А.В. Сахно. – М.: Мысль, 1988. – 270 с.

 1. Лищук, В.Д. Научные основы здоровья [Текст] / В.Д Лищук // Вестник российской Академии медицинских наук . – 1994 – № 4. – С. 55–57.

 2. Матрос, Л.Г. Методологические проблемы изучения здоровья [Текст] / Л.Г. Матрос / Здоровье человека как предмет социально–философского познания. – М., 1989. – С. 62–70.

 3. Медико–социальные аспекты влияния образа жизни на формирование здорового поколения [Текст]. – М., 1984. – 180 с.

 4. Мімандусова, Г.І. Проблеми життєдіяльності та громадського здоров'я населення, що мешкає на забруднених радіонуклеїдами територіях [Текст] / Г.І. Мімандусова. – К., 1999. – 154 с.

 5. Отчет о состоянии здравоохранения в мире. 1997 г. [Текст] / Всемирная организация здравоохранения. – Женева, 1997. – 101 с.

 6. Оценка возможностей развития программ профилактики ВИЧ в среде потребителей инъекционных наркотиков [Текст] / О.Н. Балакирева (научный руководитель проекта), М.Ю. Варбан, А.А.Яременко, Л.И. Андрущак, О.П. Артюх. – К.: Центр “Социальный мониторинг”, 2003. – 160 с.

 7. Паніна, Н. Здоров'я і самопочуття населення: епідеміологічний моніторинг [Текст]/ Н. Паніна // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. д.е.н. В.Ворони, д.соц. н. М.Шульги –К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – С. 387–402.

 8. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи [Текст] / О. Балакірєва, О. Вакуленко. – К.:Український ін–т соціальних досліджень, 2000. – 207 с.

 9. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Частина 1 [Текст] / О.О. Яременко (кер. авт. кол.), О.В. Вакуленко, Ю.М. Галустян та ін. – К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін–т соціальних досліджень, 2004. – Кн 1. – 164 с.

 10. Формування сексуальної культури молоді [Текст] / О.М. Балакірєва, Ю.М. Галустян, О.Я. Корегін, О.О. Яременко – К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді. Український ін–т соціальних досліджень, 2004. – Кн. 9. – 132 с.

 11. Шилова, Л. С. О стратегиях поведения людей в условиях реформы здравоохранения / [Текст] / Л. С. Шилова // Социол.исслед.– 2007. – 9. – C.102–109

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.