Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 3. Тілесний канон: історико – культурний генезис

Історичні етапи сприйняття тілесності. Дописьмовий період: тіло в контексті міфу; Античність: перетворення тіла в парадний, естетичний об’єкт; Середньовіччя: ідея про гріховність тілесного; Новий час: сприйняття тіла як неприродного об’єкту, який призначений для виробництва матеріальних чи духовних цінностей.Поняття про тілесний канон. Чоловіче та жіноче тіло, зв’язок тіла та гендера. Тіло в архаїчній культурі як підґрунтя культурного порядку: ритуал. Античний канон тілесності та режими турботи про тіло. Плоть гріховна та підкорена як модель тілесності християнського Середньовіччя. Сакральне символічне тіло та стратегії його конструювання. Десакралізація тіла. Тілесні практики Відродження крізь призму естетики та магії. Анатомічний театр та європейський досвід відкриття тіла. Тіло – лексикон та драматургічні коди тілесності в епоху бароко. Тіло–механізм та стратегії його раціоналізації. Галантні конструкції тілесності. “Природна людина и новий режим тілесності”. Від «тіла–для–Іншого» до «тілу–для–себе»: дендізм. Тіла етикету, контролю та гігієни: європейські моделі тілесності 19 ст.

Людина маси та конструкція колективного тіла. Авангардистський проект деконструкції тіла. Тіла масової культури та режим споживання. Кібертіла та тілесність постсучасності.

Література

 1. Вайнштейн, О. Ноги графини: этюды по теории модного тела [Текст] / О. Вайнштейн // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. Вып. 2. – М.: НЛО, 2006 – 2007. – С. 99–127.

 2. Вайнштейн, О. Мужчина моей мечты – этюды по истории тела [Текст] / О. Вайнштейн // Иностранная литература. – 2003. – №6. – С. 253–278.

 3. Вулф, Н. Миф о красоте: как представления о красоте используются против женщин [Текст] / Н. Вулф // Иностранная литература. – 1993. – №3. – С. 219–236.

 4. Гавриленко, В. Проблематика цілісного тіла та "тіла без шкіри" у гомерівському епосі [Текст] / В. Гавриленко // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Історія. – К., 2006. – № 82–84. – C. 12–13.

 5. Дроздова, М. Тело перед "цифрой": интрига: новая концепция тела в контексте технологического прорыва (на материале аудиовизуального искусства) [Текст] / М. Дроздова // Языки культур: Взаимодействия. – М.: Рос. ин–т культурологии, 2002. – C.226–232.

 6. Екельчик, С. Человеческое тело и национальная мифология: некоторые мотивы украинского национального возрождения 19 века [Текст] / С. Екельчик // Ab Imperio. – 2006. – №3. – C.23–54.

 7. Кон, И. Мужское тело как эротический объект [Текст] / И. Кон / О муже(N)ственности: Сборник статей. Сост. С. Ушакин. – М.: НЛО, 2002. – С. 43 – 78.

 8. Ларсен, С. Тело или чучело: что творится под «женским знаком»? [Текст] / С. Ларсен // ОНС. – 1993. – № 1.

 9. Марков, Б. В. Анатомический театр [Текст] / Б. В. Марков / Культура повседневности: Учеб. пособ. для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – C.115–121.

 10. Марков, Б. В. Основные формы повседневной культуры (Образная культура: лицо) [Текст] / Б. В. Марков / Культура повседневности: Учеб. пособ. для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – C.242–254. 

 11. Мещеряков, А. Н. Телесный комплекс неполноценности японцев и его преодоление (20 – 30–е гг. ХХ в.) [Текст] / А. Н. Мещеряков // Вопросы философии. – 2009. – №1. – C.65–70.

 12. Михель, Д. Воплощенный человек. Западная культура, медицинский контроль и тело [Текст] / Д. Михель. – Саратов, 2000.

 13. Михель, Д. Тело, территория, технология. Философский анализ стратегий телесности в современной западной культуре [Текст] / Д. Михель. – Саратов, 2000.

 14. Плясовских, М. В. Представления о красоте человека в системе этнокультурных стереотипов (на материале исландских саг) [Текст] / М. В. Плясовских // Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 2007. – №4. – C.19–39.

 15. Резанова, Н. Чувств изнеженных отрада: История парфюмерии и косметики [Текст] / Н. Резанова. – К.: Факт, 2004. – 124 с.

 16. Резанова, Н. Богиня в нежном неглиже: история дамского белья, рассказанная серьезно и не очень [Текст] / Н. Резанова. – К.: Факт, 2004. – 100 с.

 17. Резанова, Н. Локон жгучий, локон черный: история женских причесок [Текст] / Н. Резанова. – К.: Факт, 2005. – 152 с.

 18. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX– поч. XX cт. / Упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко. – К.: Грані–Т, 2007. – 192 c.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.