Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 6. Соціологія п. Бурдйо

Теоретичні витоки концепції П. Бурдйо: структурна антропологія, лінгвістика, марксизм, феноменологія, класична соціологія. Праксеологічне пізнання як альтернатива феноменологічнії і обьєктивістськії парадигмам пізнання соціальної реальності. Основні поняття соціологічної теорії П. Бурдйо. Фізичний і соціальний простір. Поля і форми капіталів. Поняття практики і габітуса. Схема соціальної дії в генетичному структуралізмі. Проблема соціального відтворення в роботах П.Бурдйо. Тема влади у П. Бурдьє. Легітимність домінування. «Символічний капітал», символічне насильство, економічне насильство.Евристична, креативна, практична цінність теорії П. Бурдйо

Література

  1. Бурдье, П. Социальное пространство и символическая власть [Текст] / П. Бурдье // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Альманах. – Весна1993.–М., 1993. – Т. 1. – Вып. 2.– С. 137–150.

  2. Бурдье, П. Введение в социологию социальных наук: объективация субъекта объективации [Текст] / П. Бурдье / Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской перспективе. Альманах Российско–французского центра социологии и философии Института социологии РАН.– М.: Праксис; Институт экспериментальной социологии, 2005.– С. 9–14.

  3. Бурдье, П. Начала [Текст] / П. Бурдье.– М.: Socio–Logos, 1994.– 205с.

  4. Бурдье, П. Практический смысл [Текст] / П. Бурдье.– СПб.: «Алетейя», М.: «Институт экспериментальной социологии» 2001.– 562с.

  5. Бурдье, П. Социология политики [Текст] / П. Бурдье. – М.: Socio–Logos, 1993.– 333с. [Електронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

/Sociolog/Burd/index.php

  1. Пьенкова, А. Ю. Понятие «габитус» в социологической теории П. Бурдье [Текст] / А.Ю. Пьенкова // Соц. и гуманит. науки. Отеч. и зарубеж. лит., Сер. 11: Социология: РЖ/РАН.– М., 1996.– № 4.– С. 26–47.

  2. Шматко, Н. А. Введение в социоанализ Пьера Бурдье [Текст] / Н.А. Шматко// Бурдье П. Социология политики/ Пер. с франц. Под. Ред Н.А. Шматко – М.: Socio–Logos, 1993.– С. 3–21.

  3. Шматко, Н. А. Генетический структурализм Пьера Бурдье [Текст] / Н.А. Шматко // Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. – М.: Канон–пресс, 1998. – С. 78–89.

Тема 7. Соціологія м.Фуко

«Археологія знання» М. Фуко. «Археологія» і історичне знання кумулятивного толку. Дискурсивні і не дискурсивні практики. Епістеми як умови можливості поглядів, теорій, наук в різні історичні періоди. Визначення епістеми через співвідношення «слів» і «речей». Три епістеми (пізнавальних поля) в європейської культурі. Епістема Відродження (ХVІ ст.): тотожність «слів» і «речей». Епістема Класицизму (ХVІІ – ХVІІІІ ст.): протиставлення «слів» і «речей», їх опосередковане співвідношення через мислення. Епістема модерну (початок ХІХ ст.– по теперішній час): опосередкованість «слів» і «речей» «матеріальними системами»: мовою, працею, життям. Проблема людини в епістемі Модерну. «Смерть» суб’єкту.

Вплив ідей М. Фуко на теоретичну соціологію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.