Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Тема 6. Функціонування політичних еліт.

Роль фактору влади в політичній стратифікації суспільства. Поняття політичної еліти та її місце у структурі суспільства. Основні моделі політичного елітизму. Елітаристська модель. Особливості ідейного підходу В.Парето (ідея "циркуляції еліт"). Співвідношення поняття "еліта" і "маса".

Плюралістична модель (Д.Рісмен). Модель неоелітизму (А.Лейпхарт, Дж.Хіглі). Поняття позаелітних груп. Активізація нових соціальних рухів як протидія владній еліті. Проблема розрізнення політичної та економічної еліт у сучасному українському суспільстві. Розвиток владних відносин у пострадянському українському просторі. Формування транснаціональних владних соціальних матриць.

Література

 1. Ашин, Г.К. Смена элит [Текст]/ Г.К. Ашин //Общественные науки и современность.–1995.–№1.–С.40–50.

 2. Ашин, Г.К. Современная теория элит : критический очерк. [Текст]/ Г.К. Ашин – М.: Международные отношения, 1985.–256 с.

 3. Ашин, Г.К. Формы рекрутирования политической элиты [Текст]/ Г.К. Ашин // Общественные науки и современность.–1998.–№3.–С.85–96.

 4. Ашин, Г.К. Основы политической элитологии : учебное пособие. [Текст]/ Г.К. Ашин, А.В. Понеделков, В.Г. Игнатов, А.М. Старостин –М.: «Издательство ПРИОР», 1999.–304 с.

 5. Бурлачук, В. Десакралізація влади і сучасна політична криза в Україні [Текст]/ В. Бурлачук //Соціологія: теорія, методи, маркетинг,2007.–3.– 95–105

 6. Кочубей, Л. Деструктивні технології виборчих кампаній: морально–політичний аспект [Текст]/ Л. Кочубей //Соціальна психологія,2007.–Спеціальний випуск.– 143–149

 7. Бортніков, В.І. Деякі аспекти масових форм політичної участі [Текст]/ В.І. Бортніков //Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв,2006.–4.– 130–137

 8. Спасибо–Фатєєва, І. Деякі проблеми, пов'язані з участю держави Україна у цивільно–правових відносинах [Текст]/ І. Спасибо–Фатєєва //Вісник Академії правових наук України,2006.–4.– С.96–108

 9. Довженко, О. Джинсовий – колір не тільки білоруської революції, але й українських теленовин у період виборчої кампанії–2006 [Текст]/ О. Довженко //Телекритика,2006.–N 4.– С.32–36

 10. Перегудов, С.П. Конвергенция по–российски: "золотая середина" или остановка на полпути?: [сосуществование государственно–бюрократической и свободно–рыночной систем отношений (бюрократии и бизнеса) в современ. России] [Текст]/ С.П. Перегудов //Полис,2008.–1.– 91–108

 11. Шевчук, С. Концепція самообмеження суду: доктрина "політичного питання", "політичної доцільності" та "поля розсуду держави" [Текст]/ С. Шевчук //Вісник Академії правових наук України,2006.–3.– С.20–32

 12. Ахременко, А.С. Корреляционный анализ электоральной статистики: некоторые методологические и методические проблемы [Текст]/ А.С. Ахременко //Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки,2008.–2.– 3–16

 13. Бесараб, М. Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності [Текст]/ М. Бесараб //2008.–22.– 3–5

 14. Бабінова, О.О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: світовий досвід та Україна [Текст]/ О.О. Бабінова //Стратегічні пріоритети:Наук.–аналіт. щокв. зб.–К.:Нац. Ін–т стратег. дослід.,2007.–№ 2 (3), 2007 р.– 73–78

 15. Кострюков, С. В. Культурні виміри демократично орієнтованого суспільства [Текст]/ С.В. Кострюков //Грані,2009.–1.– 77–81.– Бібліографія: С.81 : 27 назв

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.