Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лачинов В.М., Поляков А.О. Інформодинаміка [укр.язык].doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
5.23 Mб
Скачать

13.6. Інформодинаміка – поки без формалізму

Ситуація виходить дзеркально-додаткова до одягу казкового короля. “Зовнішня поверхня одягу” явно є наявною – це система рівнянь інформодинаміки, загальна умова балансування машини класу , того, що ми називаємо інтелектом.

Неначебто резонно поставити питання – яким законам підкоряється її внутрішня організація, які рівняння описують потоки структур (інфокварків), яка “густина потоків”, ККД дзеркала тощо.

Але, у принципі, це питання тієї ж властивості, що і “чим пахне електрон” і “якого кольору нейтрино”. Суть у тому, що там, “під поверхнею одягу”, нічого такого немає зовсім, тобто нічого, окрім інфокварка – універсальної самоподібної структури, правил східчастої W-граматики (“верхня частина” – це правила ТСУ, “нижня” – весь сукупний досвід даного конкретного зразка машини) і біжучих потоків даних, які машина одержує від зовнішнього світу. І з якої б області Всесвіту ця машина не відбувалася, на якій “елементній базі” ні була б побудована, для неї буде справедливе те ж саме.

Більше того, як ми побачимо в наступній частині, їй не потрібна навіть деяка фіксована “система команд”, аналогічна системі команд адресної машини, є лише невелике число класів команд, конкретний вид яких “конструюється” в процесі інтерпретації (рішення) задачі. Але вже наступний акт рішення тієї ж самої задачі і з тими ж самими початковими даними породить команди абсолютно іншого вигляду, оскільки зміниться “досвід” машини, її внутрішній контекст і нижній рівень правил граматики.

Жорстка внутрішня організація, задана системою рівнянь, працює там, де ми маємо справу з системами класу , із кібернетичними системами, тобто там, де працює теорія сигналів, теорія передачі даних.

На рівні систем класу може змінюватися і вид рівнянь і їх число, частково цей рівень охоплюється такими розділами теорії управління, як ковзаючі режими, теорія регулярізації, теорія персептрона і гомеостата.

Для систем класу жорстким залишається лише набір основних команд і правил (метакоманд, утиліт, моделей), загальний же випадок представляється вже віртуальною машиною, яка в кожному акті спілкування із зовнішнім світом модифікується, але, можливо, і конструюється наново відповідно до стану її “моделі світу” {226. В Cache’ ми познайомилися з цим у процесі освоєння поняття ТБМД (див. розділ 8), моделі, динамічно залежної і від стану бази даних, і від проходячої транзакції.}.

Ніщо, зрозуміло, не заважає чинити з системою так само, як хакер поводиться з комп’ютерною системою, намагатися “підглядаючи” визначати її внутрішній устрій і особливості роботи. Напевно вдасться підглянути масу божевільно складного і цікавого, можливо навіть знайдеться і щось корисне, але можна абсолютно гарантувати, що кількість цього корисного в загальній “масі всього”, всіх нюансів і подробиць виявиться міри нуль. Це і є властивість системи такого класу, її не можна зрозуміти “послідовно розбираючи по гвинтику”, навіть є гарантія, що “гвинтики” просто неможливо перерахувати.

А як же тоді “аналізувати”? Більше того, як згадувалося вище, починаючи з деякого “рівня розвузловування” неминуче виявиться, що для кожного зразка є своя “система стандартів і розмірів”, а на ще глибшому рівні виявиться “індивідуальна система стандартів” вже для окремого процесу, окремої задачі.

Проте ми зовсім не стверджуємо, що системи такого класу “неможливо зрозуміти”, “неможливо створити адекватний апарат подання”.

Багато що свідчить про те, що сучасна наука, зокрема, математика в самий найближчий час породить адекватний апарат для подання систем багатопорядкової динаміки, тому тут ми навіть і не ставили собі задачу розробки такого формального апарату {227. Задачу розробки “комп’ютерної математики” поставив ще в 70-го роки XX сторіччя найкрупніший математик Джек Шварц. Йдеться не стільки про введення спеціальної символіки, оброблюваної текстовими редакторами, але про формалізм, що дозволяє будувати програми, що ефективно оперують із нескінченними сутностями в скінченному комп’ютерному уявленні. Під час його візиту в Санкт-Петербурзький інститут інформатики і автоматизації РАН (у той час ЛНІВЦ), ми обговорювали деякі аспекти цієї проблеми. Зараз стало зрозуміло, що додатково до “кінцевого подання нескінченного” необхідне ще і подання сукупностей процесів вказаної властивості (оперуючих із нескінченними сутностями), причому саме цілісних сукупностей процесів, вкладених динамічних систем, а не окремих рівнів, зв’язаних деякими параметрами. Зрозуміло, що задача розробки таких уявлень значною мірою самостійна, окрема, по відношенню до вивчення феноменології, сутності явищ, і, напевно, достатньо складна і об’ємна. Зараз не вгадуватимемо, який вид цього формалізму, можливо, доведеться ввести нові поняття і нову символіку запису (тобто формалізм такого рівня, можливо, взагалі не можна записати в існуючих зараз способах подання), але коли скоро з’ясовано сутність явища, то і подання рано чи пізно хтось знайде. Заразом нагадаємо, що функціональне перетворення типу згортки було придумане і введене в ужиток зовсім не математиками, а інженером Олівером Хевісайдом.}. А те, що розробка такого подання необхідна – достатньо очевидно, адже запис рівняння (13.2) умовний, рух структур нормований до певної геометрії, проте не забуватимемо, що про якусь конкретну метрику ми говорити просто не маємо права, але тільки і винятково про топологію.

Дійсно, спробуємо чесно відповісти на питання: яким рівнянням повинен підкорятися механізм, за визначенням призначений для укладання в нього будь-яких рівнянь, які тільки можуть з’явитися у Всесвіті – і в інформаційній, і в енергетичній її частинах, для інтерпретації не тільки будь-якого явища фізичного світу, але і будь-якої фантазії?

Напевно, це доповнення до будь-якого можливого рівняння, так би мовити абсолютний антипод всіх взагалі можливих рівнянь. Якщо хочете – правила жонглювання топологічними структурами. Записати поведінку будь-якої кінцевої негентропійної системи у вигляді скінченого алгоритму неможливо, більше того, неможливий навіть скінчений раціональний запис критерію її роботи. Загальний, глобальний критерій можна подати як “гармонійну взаємодію з навколишнім світом”, але це вже інша, філософсько-естетична категорія. Звідси випливає, що це критерій швидше естетичний: “головне, щоб красиво вийшло – як у Творця”. Але це і не тільки критерій – інструмент, який постійно рятує Світ від розпаду в “тепловій смерті”.

Можливо ми (тобто цивілізація в цілому) підходимо до нового етапу розвитку науки, до того, щоб нестримне розмноження “теорій” і “аксіоматик” змінилося новим поглядом на суть речей і злагодженим підходом до їх розуміння.

Тут можна звернутися до порівняльної класифікації моделей Світу (теорій).

  1. Механіка Ньютона – цілком інструментальна, рівняння вживаються для прикладних потреб безпосередньо, як в сукупності, так і окремо.

  2. Прикладна інтерпретація механіки суцільних середовищ вимагає вже солідного додаткового забезпечення, як із боку формального апарату обчислень, так і узгодження з експериментом.

  3. Систему Максвелла безпосередньо використовують тільки теоретики. В прикладних дисциплінах, що навіть мають справу з вільною електромагнітною хвилею (НВЧ, радіолокація тощо), “пряме вживання” основних рівнянь достатньо рідкісне, а для більшості електротехнічних дисциплін ці рівняння швидше “віртуальна сутність”, “зовнішня умова існування” самих цих додатків.

  4. Нарешті, наш випадок – основне рівняння інформодинаміки навряд чи взагалі можна вживати для якої-небудь потреби утиліти. Рівняння “саме по собі, як окрема сутність, має всього лише одну “прикладну функцію”, єдине призначення – це глобальна умова існування і виникнення порядку з хаосу в тому Світі, того Всесвіту, в якому ми перебуваємо.

Але звернемо увагу на гігантську асиметрію умов. Це рівняння – необхідна умова виникнення порядку. Достатня умова забезпечується складним процесом конструювання, або багатоступінчастим процесом еволюції систем, що володіють властивістю самоорганізації.

І, звичайно, Тим, хто цей процес запустив…

Знову ми виходимо на питання про те, що достатню умову не забезпечено “автоматично”, на питання про “початок початків”. Залишається тільки ще раз нагадати, дослідження не про те “хто створив”, але тільки і винятково про те як, на яких принципах створене влаштоване.

Питання ж розробки адекватного формалізму, універсального подання систем вкладеної динаміки, принаймні, не менша проблема, ніж розробка феноменології. Це буде вже щось інше, можливо мало схоже на сучасну математику, охоплююче феномени наступних рівнів складності, неоднорідних за внутрішньою структурою і нерозкладних на незалежні компоненти.

Представляється достатньо ясним, що після цього всім описовим наукам буде даний шанс “зійти з фундаменту” і стати строго інформаційно-математичними.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.