Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лачинов В.М., Поляков А.О. Інформодинаміка [укр.язык].doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
5.23 Mб
Скачать

13.3. Деякі властивості інформаційної машини

Якщо вдається виконати всі ці вимоги, то виходить інформаційна машина з вельми незвичайними властивостями, які ми і розглянемо, не вдаючись, поки що, в зайві подробиці, наприклад, реконструкцію повної системи команд (про команди див. в р. 14).

Отже, за порядком.

Перше. Незалежно від розміру пам’яті, кількості віртуальних і спеціалізованих машин, тобто від того, як розподіляється апаратний ресурс при рішенні задачі, всі ці машини разом можна топологічно подати як одну, єдину структуру вже розглянутого типу.

Друге. Будь-яка машина (навіть будь-яка із спеціалізованих) є істотно віртуальною, оскільки вона створюється в апаратному середовищі тільки в процесі роботи і може існувати тільки у такий спосіб. Не дивлячись на те, що спеціалізована машина виділена в апаратному середовищі як автономна зона, її конкретний вигляд в обробці кожного окремого образу конструюється наново.

Третє. Структура потоків у масиві Z, виникає й існує тільки в працюючій машині, тобто “дзеркало” є “двічі віртуальним”. Виходить, що, одного разу побудувавши і запустивши таку машину, ми не можемо її зупинити, не зруйнувавши зовсім. Після зупинки її доведеться конструювати заново.

Четверте. Якої-небудь “операційної системи” просто не потрібно, а всі “утиліти”, “операційні оболонки” тощо – суть ті ж образи.

Пяте. Більш того, в машині немає навіть системи елементарних команд у вигляді якого-небудь “пристрою” – система команд складається із способів роботи елементів і способів їх з’єднання і наново “збирається в часі” в процесі виконання кожної “програми”.

Шосте. Не потрібен механізм адресації взагалі ніякий, хоч би й асоціативний, оскільки дані “самоадресуються” (звичайно, включаючи і власне дані і структури nS). Хоча таке розміщення даних дуже неекономічне, але все таки піддається обліку і прогнозуванню, але і цей облік, у свою чергу, не потрібен. Адресні ж системи при будь-якому мислимому способі адресації неминуче, починаючи з деякого обсягу даних, “перекидаються вниз головою”, оскільки обслуговування механізму адресації починає споживати ресурс швидше, ніж все інше разом узяте {211. Для тих, хто працював із реальними архітектурами і структурами даних це не новина. Звідси випливають східчасті каталоги, віртуальні диски тощо, але потім у цьому рівні “зовнішньої адресації” все одно доводиться розбиратися, придумуючи “навігаторів”.}.

Сьоме. Та все ж питання “засмічення пам’яті” нікуди не зникає, оскільки “розширення” образів породжує лавину порожніх, непотрібних структур. Особливо ця здатність характерна для абстрактних образів. Один єдиний абстрактний образ може породити, якщо не обмежувати час, трансфінітну послідовність “нікчемних образів” {212. На кожному кроці структура надбудовується “зверху”. Таким чином, виявляється, що кожний подальший елемент множини є сукупність всіх попередніх плюс ще щось – тобто прямо за визначенням трансфінітної послідовності.}. Єдиний спосіб боротьби із сміттям полягає в тому, що в разі вичерпання даних, або відведеного місця в пам’яті, або часу, якщо при цьому не досягнуто узгодження (яке і є результатом), то треба просто зруйнувати результуючу структуру і запустити процес знову.

Звідси слідує єдина можлива “дисципліна роботи” машини, причому як будь-якої окремої (часткової чи спеціалізованої) віртуальної машини, так і всієї конструкції в цілому (див. розділ 8). Одночасно виходить і непряма умова узгодження: “якщо збіжність процесу узгодження забезпечується повільніше, порівняно із зростанням витрат ресурсів – значить невірна гіпотеза (початковий образ)”, тобто умова формулюється у вигляді “поточної післяумови – умовчання”.

Сукупність вказаних властивостей дає вельми цікаві наслідки.

Перший – очевидний. Це єдина можлива динамічна структура віртуальної машини класу , всі інші (моделі, реалізації, що як виникли випадково, так і сконструйовані штучно) неминуче самозруйнуються ще до завершення налагодження {213. Саме – саморуйнуватися, оскільки, нагадаємо, – істотно віртуальна система, що виникає тільки в потоках даних і структур у працюючому “обчислювальному середовищі”.}.

Другий – не такий очевидний. Машина такого класу могла бути побудована тільки через еволюцію популяцій, але ніяк не винятково за допомогою еволюції.

Пояснимо. Правило 0 (повнота оточення) вимагає наявності множини (популяції) машин такого класу.

Але дисципліна роботи машини вимагає регулярного знищення невдалих структур, що не встигли досягти узгодження (зокрема, узгодження з середовищем існування), або що вичерпали або “дуже швидко” вичерпують свій ресурс. При цьому знищуються як віртуальні, так рівно і фізичні структури, оскільки ця дисципліна суть метаправило-умовчання, одна з фундаментальних умов існування машин такого класу.

Образно кажучи, принципова можливість створення інтелекту або навіть наближення до нього повинна означати, що будь-який примірник повинен розплатитися за це своєю смертю. Тобто повинна бути популяція машин, що складається із змінюючих одне одного, поколінь {214. Цим ми хочемо ще раз підкреслити той факт, що системи рівня організації вище кібернетичного, повинні бути смертними, в усякому разі, схоже, що це є фундаментальний принцип організації Природи не тільки в біологічному, але і в структурному значенні. При цьому ми, людство в цілому, нічого не можемо стверджувати про Всесвіт-як-ціле, як про об’єкт наступного класу – всі гіпотези будуть рівно вірогідні або неймовірні.}, що оновлюються.

Третій наслідок – очевидний з погляду конструкції машини, але також очевидно спричинить деякий сплеск емоцій і неприйняття апріорі незгодних. Як ми встановили, потоки структур мають конструктивно-трансфінітну потужність, кількість цих потоків – також. Відповідно можна прикинути потужність множини варіантів комутації цих потоків для досягнення достатньо тривалого стійкого їх узгодження.

Звідси зрозуміло, що вірогідність чисто випадкового знаходження конструкції і правил, що забезпечують це узгодження на скінченій множині осіб і поколінь, строго дорівнює нулю. Отже, інтелект людини “чисто еволюційним способом” виникнути просто не міг!!!

Четвертий наслідок – найважливіший для продовження нашого дослідження. Повноцінна машина , інтелект, представима не менше ніж трансфінітною (незліченним) кількістю незліченних (трансфінітних) потоків. Що це значить практично? Поставимо експеримент, зрозумілий всім. “Підключимо” до кожного з 1011-1012 нейронів мозку окремий потужний комп’ютер класу робочої станції, зуміємо сукупно оцінити, тобто подати і зрозуміти все, що видають всі разом ці станції, і в результаті одержимо НІЧОГО (будь-яка счисленна сукупність машин фон Ноймана не може подати за визначенням навіть один несчисленний потік за кінцевий час).

Це і означає – “вивчення від подробиць” суть в точності шлях в нікуди, вивчаємо ми шляхом прямого вимірювання (або моделювання) окремий нейрон або їх сукупність (наприклад, весь слуховий центр або весь мозок), ми даємо собі таким підходом абсолютну гарантію не зрозуміти зовсім нічого за будь-який скінчений час, поки цей об’єкт взагалі існує.

Це і є “Вавілонська вежа”, “обійняти неосяжне”, те, що стародавні позначали фразою “людина самоподібна до космосу”. Або по-іншому – кожний інтелект у Всесвіті суть машина класу , але, починаючи з деякого рівня подробиць занурення у внутрішній пристрій вони повинні стати абсолютно незіставними.

Якщо продовжити “історичні аналогії”, то нагадаємо, наприклад, ДАО – “людина проживе безліч життів, життя і є вибір (істотно в ДАО ніяк не визначуваний). Ми згадали ДАО, хоча це не єдине вчення такого роду. Назвіть це як хочете – езотеризм, містицизм, але якщо Ви уважно прочитали все попереднє, то це можна назвати тільки “чистою механікою інформаційних потоків”. Просто так влаштовано все, що здатне до самоорганізації.

По суті треба робити наступний крок не до формулювання “уточнення законів”, не до схоластичного узагальнення, а до розуміння як це узагальнення влаштоване в Природі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.