Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_IDPZK_2013_IDPZK (1).doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.91 Mб
Скачать

Тести-тренінги:

1. На які верстви населення спиралася Рада Народних Комісарів у 1917-1918 рр.?

а) робітників;

б) селян;

в) промисловців;

г) фермерів.

2. Хто і які обіймав посади у першому Уряді Радянської Росії (1917 р.):

а) В. Ленін 1. народний комісар юстиції;

б) П. Стучка 2. керівник уряду;

в) Г. Петровський 3.народний комісар внутрішніх справ;

г) А. Ломов 4. народний комісар національностей;

д) Й. Сталін 5. народний комісар юстицій.

3. Революційні трибунали (ревтриби) створювались з метою боротьби проти:

а) контрреволюції;

б) мародерством;

в) саботажем;

г) усі з перелічених.

4. Який з названих Декретів скасував право приватної власності на землю, надавав право користуватися землею тим, хто її обробляє, заборонив використання найманої праці?

а) Декрет про землю;

б) Декрет про селян;

в) Декрет про кріпаків;

г) Декрет про владу.

5. Зазначте, які з названих категорій населення Росії були, за Конституцією 1918р., позбавлені виборчих прав:

а) приватні товаровиробники;

б) особи без постійного місця проживання;

в) божевільні та душевно хворі;

г) всі разом узяті.

6. За Конституцією РРФСР 1918 р. вищим органом влади були:

а) з'їзд Рад;

б) ВЦВК;

в) Рада Народних Комісарів;

г) Політбюро РКП(б).

7. Джерелом права у роки проведення військового комунізму були (1918-1920 рр.):

а) законодавчі акти органів радянської влади;

б) закони дореволюційної Росії;

в) декрети радянської влади;

г) революційна правосвідомість.

8. Джерелами права в Росії в перші роки радянської влади (1918-1920 рр.) були:

а) дореволюційне законодавство;

б) рішення партійних з'їздів і пленумів більшовицької партії;

в) особисті розпорядження голови РНК В. Леніна;

г) постанови Центрального комітету партії більшовиків.

Схеми.

 1. Органи влади і управління, створені ІІ Всеросійським з’їздом Рад.

Всеросійський з’їзд Рад

Всеросійський Центральний виконавчий комітет

Рада Народних комісарів (РНК)

Народні комісари

 1. Структура органів правління Радянської міліції (червень 1920 р.).

Завідувач головним управлінням міліції

(ГУМ) НКВС РРФСР

Колегія ГУМ

Центральний розшук

Центральне управління залізничної міліції

Інспектура

Загальна міліція

Центральне управління промислової міліції

Центральне управління воднотранспортної міліції

Відділ

постачання

 1. Структура ВЦВК у період утворення Радянської влади.

Пленум

Голова

ВЦВК

Ревтрибунал

ВРК

Комісії

По проектах декретів

Контрольна

Ревізійна

Відділи

 1. Національно-територіальний склад ррфср на початку утворення срср (1922 р.).

Семінарське заняття 20

Змістовий модуль 24. Держава і право Новітньої Франції. (2 год.).

Питання для обговорення:

 1. Результати Першої Світової війни. Розвиток Франції між двома світовими війнами.

 2. Франція у другій Світовій війні. «Віші».

 3. Четверта Республіка. Конституція 1946 р.

 4. Встановлення П’ятої республіки. Конституція 1958 р.

 5. Право Франції у Новітній період.

Практичне завдання:

1. Словник базових понять.

2. Навчальні та контролюючі тести.

3. Кросворди з теми.

Джерела до змістового модуля:

Основні: 1,2,7,11,12,13,14.

Додаткова:20,26,33,36,49,58,59,70,81,92,108, 119,141,142,150,152,153.

Самостійно розглянути наступні питання:

 1. Наслідки Першої Світової війни для Франції.

 2. Основні пріоритети політики урядів Народного фронту.

 3. Причини розпаду Народного фронту.

 4. Причини кризи Четвертої республіки Франції.

 5. Розпад колоніальної імперії.

Методичні вказівки.

Відповідь на перше питання пов’язана з аналізом ролі Франції у світових війнах ХХ ст. та їх наслідки для Франції. За текстом підручника зясуйте як розвивалася Франція між двома світовими війнами та діяльність Народного фронту. Період 1918-1940 рр. був періодом безперервного зростання влади кабінету міністрів, особливо прем’єр-міністра. Чому? Треба відповідь шукати в підручниках.

Аналізуючи участь Франції у Другій Світовій війні при підготовці відповіді на друге питання, слід мати на увазі, що у 1940 р. Німеччина напала на Францію, яка капітулювала. Варто звернути увагу на діяльність режиму «Віщі»,запроваджений під нацистським протекторатом та боротьби народу Франції за свою незалежність.

Під час вивчення третього питання слід звернути увагу на розробку і прийняття Конституції Франції 1946 р. При аналізі Конституції важливо знати преамбулу, яка проголошувала важливі соціально-економічні та політичні права французьких громадян. Вивчаючи статті конституції, приділити увагу державному ладу, так званої Четвертої республіки, розглянути систему вищих органів влади і управління Франції: парламент, уряд, президент. Студенту необхідно зупинитися на причинах неодноразового перегляду Конституції 1946 р. і, нарешті, на скасуванні в 1958 р.

Для об’єктивності відповіді на четверте питання необхідно проаналізувати складні умови внутрішньополітичного життя країни того часу, розглянути характер та особливості подій, які обумовили скасування Конституції Четвертої республіки. Аналізуючи відповідні статті Конституції 1958 р., охарактеризувати державний лад П’ятої республіки. Необхідно звернути увагу на істотні зміни в структурі і діяльності вищих органів державної влади і управління Франці: падіння ролі парламенту, значне посилення повноважень Ради міністрів, залежність судових органів від уряду та ін. Рекомендовані статті Конституції, дають можливість розглянути порядок формування та діяльність вищих органів вади і управління. Завершуючи тему слід визначити значення Конституції Франції для подальшого розвитку держави.

Для висвітлення п’ятого питання важливо виділяти характерні риси новітнього права Франції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]