Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
105.98 Кб
Скачать

Ну «оюа», Факультет адвокатури, 5 курс, Правознавство, спеціалісти

кафедра права інтелектуальної власності

«УЧАСТЬ АДВОКАТА У ЗАХИСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Викладач – к.ю.н., доцент Еннан Руслан Євгенович

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема № 1. Загальні засади захисту прав інтелектуальної власності

 1. Охорона права інтелектуальної власності та захист права інтелектуальної власності: співвідношення понять. Зміст права на захист: матеріальна та процесуальна складові. Підстави захисту права інтелектуальної власності: порушення права, невизнання права, оспорювання права.

 2. Форми захисту права інтелектуальної власності: юрисдикційна (судова та позасудова (спеціальна); неюрисдикційна. Елементи механізму захисту права інтелектуальної власності.

 3. Категорії справ у сфері інтелектуальної власності, що розглядаються судами загальної юрисдикції та спеціалізованими судами: господарськими, адміністративними. Варіанти судової спеціалізації в сфері інтелектуальної власності: світовий досвід. Система органів державної влади, що здійснюють захист прав інтелектуальної власності.

 4. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності.

 5. Загальні способи захисту прав інтелектуальної власності. Міри захисту та міри відповідальності. Спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності.

 6. Поняття та види юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності (цивільно-правова; адміністративно-правова; кримінально-правова).

 7. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності (захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні).

 8. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності.

Тема № 2. Захист авторських і суміжних прав

 1. Поняття та види порушень майнових авторських та суміжних прав. Договірні та позадоговірні порушення майнових авторських та суміжних прав.

 2. Піратство в сфері авторського права та суміжних прав. Поняття та ознаки контрафактного примірнику твору.

 3. Поняття та види порушень особистих немайнових авторських та суміжних прав. Поняття, ознаки та види плагіату.

 4. Загальні і спеціальні способи захисту авторських та суміжних прав.

 5. Судовий порядок захисту авторських та суміжних прав. Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.

 6. Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.

 7. Кримінальна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.

Тема № 3. Захист патентних прав

 1. Поняття та види порушень майнових патентних прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Договірні та позадоговірні порушення. Порядок встановлення контрафактної продукції. Контрафакція. Дії, що не є порушенням прав патентоволодільців.

 2. Порушення особистих немайнових прав патентоволодільців.

 3. Загальні і спеціальні способи захисту патентних прав. Підстави визнання патенту недійсним.

 4. Адміністративна відповідальність за порушення патентних прав.

 5. Кримінальна відповідальність за порушення патентних прав.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]