Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MET.MEN.1ч.1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
152.06 Кб
Скачать

Тема 1. Сутність, роль і методологічні основи менеджменту

План

Вступ

1. Менеджмент, як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” і “менеджмент”.

2. Менеджмент, як система наукових знань і мистецтво.

3. Менеджер і підприємець - ключові фігури в ринковій економіці.

4. Рівні управління. Категорії управлінців.

5. Сфери менеджменту. Існуючі парадигми менеджменту.

6. Методи досліджень в менеджменті.

Вступ

Об'єктом вивчення менеджменту є процес управління виробничо-господарською діяльністю.

Суб'єктом вивчення менеджменту є працівники керуючої і керованої систем організації, їх фахові і кваліфікаційні рівні, ступінь виконання ними повноважень, обсяги відповідальності а також взаємозв'язки в системі менеджменту.

Предметом вивчення дисципліни є: загальні закономірності, принципи формування, функціонування і розвитку системи управління організацією; управлінські відносини, практика управління організаціями, проектування систем менеджменту в організації. Предмет базується на знаннях дисциплін: правознавство, соціологія, основи економічних теорій, макроекономіка і мікроекономіка.

Метою вивчення дисципліни «Основи менеджменту» є - формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення, системи спеціальних знань в області менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організацією, вміння приймати адекватні управлінські рішення.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:

 1. Сутність, роль і методологічні основи менеджменту.

 2. Закони, закономірності і принципи менеджменту.

 3. Історія розвитку менеджменту.

 4. Організації, як об'єкти управління.

 5. Функції і технології менеджменту.

 6. Планування, як загальна функція менеджменту.

 7. Організаційна діяльність, як загальна функція менеджменту.

 8. Мотивація, як загальна функція менеджменту.

 9. Контроль, як загальна функція менеджменту.

 10. Регулювання, як загальна функція менеджменту.

 11. Методи менеджменту.

 12. Управлінські рішення.

 13. Інформація і комунікація в менеджменті.

 14. Керівництво і лідерство.

 15. Відповідальність і етика в менеджменті.

 16. Організаційні зміни й ефективність менеджменту.

1. Менеджмент, як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» і «менеджмент».

Управління - це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан і поведінку в зв'язку зі зміною обставин [1].

Складовим елементом категорії управління є менеджмент, під яким розуміють цілеспрямований вплив на організацію типу «людини-техніка» для досягнення поставленої мети.

Менеджмент - англійський термін. Він означає: керувати, управляти, стояти на чолі, завідувати, бути спроможним справлятися з будь-чим.

Оксфордський словник дає таке визначення: «Менеджмент - засіб і манера спілкування з людьми (працівниками). Менеджмент - влада і мистецтво керівника. Менеджмент - уміння й адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарата управління (службу працівників). Менеджмент – органи управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи»[1].

З функціональної точки зору, з погляду єдиного для всіх організацій процесу управління: «Менеджмент – це процес планування, організації, мотивації, контролю і регулювання з метою досягнення цілей поставлених перед організацією». Сучасне трактування менеджменту: це цілеспрямований вплив на колектив робітників або окремих робітників з метою виконання поставлених задач і досягнення визначених цілей.

Тобто можливо зробити такі висновки. Менеджмент - це частина поняття управління. Управління є більш загальною категорією. Менеджмент - це цілеспрямований вплив на колектив або окремих працівників із метою виконання поставлених завдань. Менеджмент - систематизоване управління людськими організаціями, відкритими соціальними системами типу «людина-техніка».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]