Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Studmed.ru_pazyak-om-serbenska-oa-furduy-m-shev...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
2.74 Mб
Скачать

234

Частини і частки мови

  1. Англійська мова має близько 490 тисяч слів, з них біля 300 тисяч технічних термінів, а звичайний мовець, то говорить англійською мовою, вживає понад 60 тисяч слів. Словниковий .запас Міжнародного філософського товариства складається в середньому із 36 250 слів. ІІІекспір у своїх творах використовував близько 33 тисяч, слів.

  2. Найдавніший алфавіт був знайдений у Сирії; він датується 1450 роком до н. е. і являє собою дощечку з 32 клиновидними літерами на ній. А найдавніша буква «о» залишилась у тому ж вигляді, в якому вона була прийнята у фінікійському алфавіті у 1300 році до н. е. (за О. Кула- ківською).

Вправа 49

Розкрийте дужки, поставте іменник у потрібному відмінку, узгодивши

його з числівником.

Два (будинок) й справді було вже заселено (Л. Письм.). Три (поверх) уже збудували. Чотири (місяць) тривала облога міста. П’ять і дві десятих (кілометр) дороги заас­фальтовано. Сім і одна десята (день) тривав експеримент. Три (тиждень) ішли дощі. Чотири (віз) стояли на подвір’ї. Шість з половиною (рік) вирощували сад. Шість і три п’ятих (рік) пройшло з того часу. Два (камінь) лежали на дорозі. Три (брат) жили разом. Чотири (дід) ловили рибу. Вранці стрілись два (сусід) й завели розмову (В. Євт.). Два (півник) горох молотили (я. те.).

ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ

Закінчення дієслів

Дієслова в теперішньому і майбутньому (простій формі) часі поділяються на дві дієвідміни залежно від тематичних голосних та особових закінчень. Крім тради­ційного способу визначення дієвідмін за основою тепе­рішнього часу та закінченням (до першої дієвідміни нале­жать дієслова, які в третій особі множини мають закін­чення -уть, -ють, до другої —дієслова, що в третій особі

235

Правопис дієслів

множини мають закінчення -ать, -ять), можна визна­чити дієвідміну за основою інфінітива.

Дієслова другої дієвідміни у формі інфінітива перед суфіксом -ти мають голосні и, і (ї) або а (після ніиплячого приголосного), що у першій особі однини зникають: бачитибачу, бачать, велітивелю, велять, кроїтикрою, кроять, кричатикричу, кричать. Вони мають такі

особові закінчення: перша особа однини у (-ю), друга

иш (-їш), третя ить (-їть), перша множини —

-имо (-їмо), друга ите (-їте), третя ать (-ять):

ношу, стою; носиш, стоїш; носить, стоїть; носимо, стоїмо; носите, стоїте; носять, стоять.

Крім того, до другої дієвідміни належать: а) дієслова з основою на -отіти: свистіти, булькотіти, сокотітисвистять, булькотять, сокотять; б) окремі дієслова: боятися, стояти, спати, бігти.

Інші дієслова належать до першої дієвідміни. Вони

мають такі особові закінчення: перша особа однини у

(-ю), друга еш (-єш), третя е (-є). Перша особа

множини емо (-ємо), друга ете (-єте), третя —

-уть (-ють): досягну, досягнеш, досягне, досягнемо, досягне­те, досягнуть, пишу, пишеш, пише, пишемо, пишете, пишуть.

Крім того, до першої дієвідміни належать: а) дієслова на -оло-, -оро-: колоти, пороти, боротиськолють, по­рють, борються; б) дієслова з основою на -отати: булько­тати, сокотатибулькочуть, сокочуть; в) дієслова з суфіксом -а- не після шиплячих: колихати, полоскати, свистати; г) окремі дієслова: сопіти, ревіти, хотіти, гудіти, іржати, стелити.

В особових закінченнях дієслів ненаголошені голосні е, и у вимові наближаються один до одного. При написан­ні їх слід розрізнягги.

У закінченнях дієслів першої дієвідміни в другій і третій особі однини та в першій і другій особі множини теперішнього і майбутнього часів завжди виступає тема­тичний голосний е (є), у цих же особах другої дієвідміни

  • и (ї): ходиш, пишеш, опинишся; ходите, пишете, опини­тесь; ходить, пише, опиниться; ходимо, пишемо, опинимось.

Вправа 50

Поставте дієслова в другій і третій особі однини та множини теперіш­нього або майбутнього часу дійсного способу. Визначте дієвідміну кож­ного слова.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]