Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
testi_men_ispit.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
30.05.2015
Размер:
195.58 Кб
Скачать

Тестові завдання до теми 1

1. Управління і менеджмент – це:

а) тотожні категорії, які передбачають цілеспрямований вплив на соціально-економічні системи;

б) управління – це категорія ширша, оскільки передбачає цілеспрямований вплив на соціально-економічні, фізико-технічні, біологічні системи;

в) управління – це вужча категорія, оскільки передбачає вплив лише на соціальні системи.

2. Менеджмент як діяльність і наука:

а) виникли одночасно;

б) менеджмент як діяльність виник пізніше, ніж наука менеджменту;

в) менеджмент як діяльність виник раніше, ніж наука менеджменту.

3. Менеджмент як діяльність виник у процесі:

а) концентрації виробництва і управління, широкого розвитку ринкових відносин;

б) дії об’єктивного закону поділу і спеціалізації людської праці;

в) зростання продуктивності суспільної праці, кооперації і спеціалізації виробництва.

4. Менеджмент як наука вивчає:

а) закономірності, принципи та особливості взаємодії людей та їх груп;

б) закономірності, принципи та особливості управління виробництвом;

в) закономірності, принципи та особливості людської діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей методом раціонального поєднання та ефективного використання ресурсів.

5. Ієрархічний тип управління передбачає побудову системи впливу на людей:

а) на основі формування і підтримки відповідних культурних цінностей;

б) на основі використання об’єктивних соціально-економічних законів;

в) на основі влади – підлеглості.

6. Ринковий тип управління передбачає побудову системи впливу на людей:

а) на основі формування і підтримки відповідних культурних цінностей;

б) на основі використання об’єктивних соціально-економічних законів;

в) на основі влади-підлеглості.

7. Тип управління по культурі передбачає побудову системи впливу на людей:

а) на основі формування і підтримки відповідних культурних цінностей;

б) на основі використання об’єктивних соціально-економічних законів;

в) на основі влади-підлеглості.

8. До основних рис ієрархічного типу управління належить:

а) орієнтація на максимізацію економічного ефекту від задіяних ресурсів;

б) наявність єдиного плану і політики дій, що задаються єдиним центром;

в) відсутність розвинутого формального контролю.

9. До основних рис типу управління по культурі належить:

а) орієнтація на максимізацію економічного ефекту від задіяних ресурсів;

б) наявність єдиного плану і політики дій, що задаються єдиним центром;

в) відсутність розвинутого формального контролю.

10. До основних рис ринкового типу управління належить:

а) орієнтація на максимізацію економічного ефекту від задіяних ресурсів;

б) наявність єдиного плану і політики дій, що задаються єдиним центром;

в) відсутність розвинутого формального контролю.

Тестові завдання до теми 2

11 За рівнями управління виділяють наступні види менеджменту:

а) стратегічний, оперативний, первинний;

б) виробничий, кадровий, менеджмент контролю;

в) інституційний, управлінський, первинний.

12. За галузями діяльності виділяють наступні види менеджменту:

а) промисловий, фінансовий, кадровий;

б) промисловий, аграрний, банківський;

в) маркетинговий, виробничий, страховий.

13. За стадіями управління виділяють наступні види менеджменту:

а) транспортний, туристичний, оперативний;

б) стратегічний, оперативний, менеджмент контролю;

в) виробничий, фінансовий, транспортний.

14. За об’єктами управління виділяють наступні види менеджменту:

а) маркетинговий, виробничий, фінансовий;

б) аграрний, транспортний, кадровий;

в) інституційний, стратегічний, оперативний.

15. До принципів продуктивності Г. Емерсона належать наступні:

а) поділ праці, здоровий глузд, пріоритет споживача;

б) чітко поставлені цілі, диспетчеризація, нормування операцій;

в) корпоративна культура, централізація, пріоритет споживача.

16. До принципів управління А. Файоля належать наступні:

а) поділ праці, нормалізація умов праці, децентралізація управління;

б) постійне навчання персоналу, зв’язок з життям, здоровий глузд;

в) поділ праці, єдність напрямку дій, порядок.

17. До загальних принципів сучасного менеджменту належать наступні:

а) винагорода персоналу, пріоритет споживача, готовність до інновацій;

б) пріоритет споживача, продуктивність, зв’язок з життям;

в) децентралізація управління, справедливість, дисципліна.

18. До нових принципів менеджменту належать наступні:

а) корпоративна, культура, готовність до інновацій, відхід від команд і директив;

б) здоровий глузд, компетентна консультація, продуктивність;

в) пріоритет споживача, продуктивність, зв’язок з життям.

19. До загальних функцій менеджменту належать:

а) планова, виробнича, мотиваційна;

б) організаційна, мотиваційна, контролююча;

в) планова, маркетингова, фінансова.

20. До конкретних функцій менеджменту належать:

а) планова, мотиваційна, логістична;

б) організаційна, координаційна, фінансова;

в) маркетингова, виробнича, фінансова.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]