Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

testi_dlya_1

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
30.05.2015
Размер:
1.02 Mб
Скачать

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

тести

для самоконтролю студентів

по курсу вищої математики

Викладач: доцент

кафедри вищої математики,

Шевченко Р. Л.

2012

Тема №1

?

Що називається матрицею?

+ упорядкована в рядки та стовпці таблиця елементів: букв, чисел, функцій тощо

- упорядкована в рядки та стовпці виключно квадратна таблиця чисел

- упорядкована в рядки та стовпці косокутна таблиця чисел, функцій тощо

- упорядкована в рядки та стовпці квадратна таблиця чисел із заданим способом обчислення

- інше

?

Що називається визначником?

- упорядкована в рядки та стовпці таблиця елементів: букв, чисел, функцій тощо

- упорядкована в рядки та стовпці квадратна таблиця букв, чисел, функцій тощо

- упорядкована в рядки та стовпці таблиця чисел і букв з відомим способом обчислення

+ упорядкована в рядки та стовпці квадратна таблиця чисел з відомим способом обчислення

- інше

?

Дана таблиця. . Це:

- визначник 2-го порядку

- матриця

- мінор

- Визначник 3-го порядку

+ інше

?

За яким правилом обчислюється визначник 4-го порядку?

- Саррюса

- трикутників

+ Лапласа

- чотирикутників

- інше

?

Ранг матриці є:

+ найменший обрамлений ненульовий визначник матриці

- найменший обрамлений елемент рядка матриці

- найменший обрамлений елемент стовпця матриці

- обрамлене алгебраїчне доповнення матриці

- інше

?

Одинична матриця є:

- квадратна матриця з усіх одиниць

- квадратна матриця з нулів на головній діагоналі, а всі інші одиниці

- прямокутна матриця з усіх одиниць

+ квадратна матриця з одиниць на головній діагоналі, а всі інші нулі

- інше

?

Обчислити визначник

- 1

- -2

+ 0

- 2

- інше

?

Обчислити визначник

+ 4

- -4

- 2

- 2

- інше

?

Обчислити визначник

- 24

+ 21

- 20

- 20

- інше

?

Обчислити визначник

--2

--3

+ -1

- 0

- інше

?

Обчислити визначник

-3

+ 9

- 3

- 0

- інше

?

Обчислити визначник

+ -1

- 1

- 5

- -5

- інше

?

Обчислити визначник

- -11

- 11

- 21

+ -21

- інше

?

Обчислити визначник

+ 0

- 1

- 2

- 3

- інше

?

Обчислити визначник

- 4

--4

+ 0

- -2

- інше

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тема №2

?

Відстань між двома точками визначається за формулою:

-

-

-

+

- інше

?

Середина відрізка визначається за формулою:

- ; ;

+ ;

- ;

- ;

- інше

?

Кутовий коефіцієнт прямої визначається за формулою:

+

-

-

-

- інше

?

Рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки, має вигляд:

-

-

+

-

- інше

?

Рівняння прямої з відомим кутовим коефіцієнтом,

яка проходить через задану точку, має вигляд:

-

-

-

+

- інше

?

Кут між двома прямими обчислюється за формулою:

-

-

+

-

- інше

?

Умова паралельності прямих:

-

-

-

+

- інше

?

Умова перпендикулярності прямих:

-

-

-

+

- інше.

?

Відстань від точки М (х0; у0) до прямої

Ах+Ву+С=0 обчислюється за формулою:

-

-

+

-

- інше

?

Геометричне місце точок, кожна з яких рівновіддалена від

деякої точки, що називаються центром, називається:

+ колом

- еліпсом

- гіперболою

- параболою

- інше

?

Геометричне місце точок, для кожної з яких сума відстаней до двох точок,

що називаються фокусами, є величиною сталою, називають:

- колом

+ еліпсом

- гіперболою

- параболою

- інше

?

Геометричне місце точок, для кожної з яких різниця відстаней до

двох деяких точок (фокусів) є величиною сталою, називають:

- колом

- еліпсом

+ гіперболою

- параболою

- інше

?

Геометричне місце точок, кожна з яких рівновіддалена від деякої

точки (фокуса) та деякої прямої (директриси), називають:

- колом

- еліпсом

- гіперболою

+ параболою

- інше

?

Рівняння кола має вигляд:

+

-

-

-

- інше

?

Рівняння параболи має вигляд:

+ у2=2рх

-

-

-

- інше

----------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тема №3

?

Границею функції , де , називається таке число , для якого за умови існування будь-якого числа існує таке число , для якого справедливо:

- якщо , то

+ якщо , то

- якщо , то

- якщо , то

- інше

?

Виберіть правильну рівність:

-

+

-

-

- інше

?

Для розкриття невизначеності ∞/∞ для алгебраїчних многочленів необхідно:

- вираз подати у вигляді дробу і помножити на спряжений вираз

- розкласти чисельник і знаменник на множники і однакові скоротити

- помножити дріб на спряжений вираз

+ чисельник і знаменник поділити на , де − найбільше значення степеня

- інше

?

Для розкриття невизначеності 0/0 для раціональних дробів необхідно:

- вираз подати у вигляді дробу і помножити на спряжений вираз

+ розкласти чисельник і знаменник на множники і однакові скоротити

- чисельник і знаменник поділити на , де − найбільше значення степеня

- помножити дріб на спряжений вираз

- інше

?

Перша визначна границя має вигляд:

-

-

-

+

- інше

?

Для розкриття невизначеності 0/0 від ірраціональних дробів необхідно:

- вираз подати у вигляді дробу і помножити на спряжений вираз

- розкласти чисельник і знаменник на множники і однакові скоротити

+ помножити дріб на спряжені вирази чисельника та знаменника

- чисельник і знаменник поділити на , де − найбільше значення степеня

- інше

?

Друга визначна границя має вигляд:

-

+

-

-

- інше

?

Для розкриття невизначеності ∞−∞ необхідно:

- вираз подати у вигляді дробу і помножити на спряжений вираз

- розкласти чисельник і знаменник на множники і однакові скоротити

+ помножити вираз на дріб, чисельник і знаменник якого є спряженим виразом

- чисельник і знаменник поділити на , де − найбільше значення степеня.

- інше

?

Перша необхідна границя має вигляд:

-

-

-

+

- інше

?

Друга необхідна границя має вигляд:

+

-

-

-

- інше

?

Обчислити

+ π

- 1

- -1

- -π

- інше

?

Обчислити

- 1

- π

+

- 2π

- інше

?

Обчислити

+

-

-

-

- інше

?

Обчислити

- -0,1

+ 0,1

- -1

- 1

- інше

?

Обчислити

- ∞

- 0

+ 0,25

-

- інше

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тема №4

?

Похідною функції в точці називається

- граничне відношення приросту функції в точці до приросту аргументу в цій же

точці, якщо останній прямує до нескінченності

+ граничне відношення приросту функції в точці до приросту аргументу в цій же точці, якщо останній прямує до нуля

- граничне відношення до приросту аргументу в цій же точці, якщо останній прямує до нуля

- відношення приросту функції в точці до приросту аргументу в цій же точці, якщо останній прямує до нуля

- інше

?

Механічний зміст похідної:

+ величина миттєвої швидкості в момент часу дорівнює значенню похідної від шляху у точці . Тобто

- вміння знаходити похідну дає можливість обчислювати задачі з механіки

- похідна функції у точці є значенням кутового коефіцієнта січної до кривої у точці з абсцисою

- похідна дає можливість обчислювати задачі на знаходження площі криволінійної трапеції

- інше

?

Геометричний зміст похідної:

- величина миттєвої швидкості в момент часу дорівнює значенню похідної від шляху у точці . Тобто

- вміння знаходити похідну дає можливість обчислювати задачі з геометрії

+ похідна функції у точці є значенням кутового коефіцієнта дотичної до кривої у точці з абсцисою

- похідна дає можливість обчислювати задачі на знаходження площі криволінійної трапеції

- інше

?

Відмітити правильну похідну заданої функції:

- ;

- ; ;

- ; ;

+ ; .

- інше

?

Відмітити правильну похідну заданої функції:

- ;

+ ;

- ;

- ;

- інше

?

Відмітити правильну похідну заданої функції:

- ;

- ;

- ;

+ ;

- інше

?

Відмітити правильну похідну заданої функції:

- ;

- ;

- ;

+ ;

- інше

?

Відмітити правильну похідну заданої функції:

- ;

- ;

+ ;

- ; .

- інше

?

Знайти похідну функції при

- 1

- -1

+ 0

- 0,5

- інше

?

Знайти похідну функції при

- 2

- 1

-

+

- інше

?

Знайти похідну функції при

- 84

- 52

- 34

+ 66

- інше

?

Знайти похідну функції при

- 4

+ -4

- -8

- 8

- інше

?

Якщо функція задана неявно, то її похідна обчислюється таким чином:

- необхідно завжди задати її у явному вигляді і обчислити похідну, як від звичайної

функції

- змінити її зовнішній вигляд та скористатися табличкою похідних

+ необхідно знайти похідну від лівої та правої частини, пам’ятаючи, що є деякою

функцією від

- похідна не обчислюється

- інше

?

Похідна показниково-степеневої функції обчислюється таким чином:

+ необхідно прологарифмувати функцію за основою е і перейти до знаходження похідної добутку

- необхідно перейти до нової основи логарифма

- обчислюється за формулою:

- похідна не обчислюється

- інше

?

Похідна логарифмічної функції зі змінною основою обчислюється таким чином:

- необхідно потенціювати функцію і перейти до знаходження показникової функції

+ необхідно перейти до нової основи логарифма

- обчислюється за формулою:

- похідна не обчислюється

- інше

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тема №5

?

Наближене значення функції обчислюються за формулою:

+

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]