Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Studmed.ru_pazyak-om-serbenska-oa-furduy-m-shev...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
2.74 Mб
Скачать

138

Графіка та орфографія

«*> Вправа 22

На місці крапок поставте пропущені літери, які позначають голосні.

Поясніть значення виділених слів і складіть з ними речення.

Абор...г...н, автор...т...т, альгру...ст, ант...с...м...т...зм, аит...іііт...л...ктуал...зм, аск...т...зм, в...т...р...нар,

г...л...ом...тр, д...з...нт...гратор, д...з...нф...кц...я,

д...ц...м...тр, д..л...тант, д...сбакт...р...оз, д...скр...д...та- ц...я, д...ф...р...нц...ац...я, і...рарх...я, інт...л...г...нтний, КОМИ...Т...ІГГПИЙ, кр...т...р...й, м...р...д...ан, п...н...ц...л...н, гір...амбула, п...р...ф...р...я, п...р...скоп, п...р...фраз, пр... д... кат, пр... з.. .д... ііт, пр...т...нд...нт, пр...ор...т...т, нр...н...г...нд...ст, р...в...з...он...зм, ре...страц....я, р...ж...сура, р...з...д...нц...я, р...кв...з...ц...я, р...ф...р...ндум.

Вправа 23

Контрольний диктант.

Агентство, авторефрижератор, антагонізм, акомпане­мент, абонемент, акордеоніст, акредитив, апеляція, ахіллесова п’ята, арбітражний суд, безпрецедентний, бюд­жет, бакалавр, балотуватися, белетристика, вінегрет, велосипед, ветеринар, вентиляція, вермішель, генеалогія, генетичний, дезертир, дезінфекція, дефіцит, дивізія, дивіденди, дилетант, директива, делікатес, демісезонний, дисидент, дифірамб, десерт, дефект, детектив, дезінфор­мація, депонент, депресія, диверсія, диригент, дискреди­тація, дискримінація, дирижабль, дезінтеграція, дилер, інтерпретація, індексація, інгредієнт, ідентифікований, індиферентний, інкримінувати, інцидент, департамент, компенсація, карикатура, комбінезон, коментувати, комер­ційний, компетентний, комплімент, компонент, ком­прометація, конвеєр, конвенція, кондиціонер, конверто­ваний, конфіденційний, конденсатор, кордебалет, корес­пондент, корекгувати, коригувати, корифей, кредит, кри­мінальний, критерій, маркетинг, меценат, макулатура, ме­неджер, сертифікат, речитатив, синдром, семафор, сепа­ратизм, семітизм, сенсаційний, сентиментальний, син­хронний, територіальний, тренувати, юрисдикція.

139

Голосні у російських та інших слов ’япських прізвищах

ГОЛОСНІ У РОСІЙСЬКИХ ТА ІНШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПРІЗВИЩАХ І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВАХ

Правопис е, є

При написанні російських та інших слов’янських власних назв і похідних від них слів українською мовою слід ураховувати такі правила:

о Російська літера е, що стоїть після літер, які позна­чають приголосні, відповідає українській літері е: Лєрмон­тов, Александров, Бещев, Воронеж, Веслав, Зеленогорськ.

в Російська літера е передається українською є у таких випадках: на початку слова (Єршов, Єгоров, Євтушенко); у середині слова, коли перед нею стоїть літера, що позначає голосний (Достоєвський, Чапаєвськ), та після літер, що позначають приголосні, коли відчувається ро щільна вимова (Аркадьєв, Аляб'єв, Григор'євськ). Також літера є пишеться у суфіксах -єв, -єєв, якщо перед нею стоїть літера, яка позначає приголосний, крім шиплячого, р, ц: Матвєєв, Коренєв, Алексєєв, Гордєєв, але: Плещеєв, Бесту- жев, Писарев, Андреєв, Румянцев. Літера є пишеться також у коренях слів, якщо в спорідненому українському слові в усіх формах виступає і (яке походить із давнього *Ь): Бєлов, Бєлінський (пор.: білий, білого), Рєпін {ріпа, ріпою), але: Лебедєв (пор.: лебідь, лебедя), Каменєв (камінь, каменя).

>

Вправа 24

Вставте пропущені літери. Запишіть слова, згрупувавши їх згідно з правилами вживання голосних е, є.

Зайп...в, П...тров, Голуб...в, ..лізаров, Усп...нський,

Єгорич...в, Перев...рз...в, Мойс в, Іса...в, Гур'...в, Бла-

гов...іц...нськ, Пис...мський, Л...вітан, Тург...н...в,

Дл...кс в, Л. .сков, С...ров, Верхоянськ, Горл в,

Малині...в, Муромц...в, Перв...нц...в, Ор...хово-Зуєво,

Бакш в, Б...рьожін, Прокоф’...в, Б...лгород, М...інков,

Ал...кс вка, С...рг в, Вороб...в, Зу...вка, Губар...в,

Н...ст...р...во, Тр...п...тов, Єфр...мов, Н...ва, К)р’...в,


Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]