Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Studmed.ru_pazyak-om-serbenska-oa-furduy-m-shev...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
2.74 Mб
Скачать

244

Частини і частки мови

Навіки — на віки, назустріч — на зустріч, удень — у день, знизу — з низу, збоку — з боку, утрьох — у трьох, по-перше — по перше, доволі — до волі, по-батьків- ському — по батьківському, востаннє — в останнє, вго­лос — в голос, нарешті — на решті, по-своєму — по своєму, угору — у гору, напам’ять — на пам’ять.

ПРАВОПИС

ПРИЙМЕННИКІВ

  • Прийменник як службова частина мови, що вжива­ється при повнозначному слові, пишеться окремо від нього: при орденах, на полі, у тебе, із знаком якості.

в До прийменника, що закінчується на приголосний, перед словом з кількома приголосними для полегшеної вимови додаються голосні і або о (із (зі), перед! (о), наді(о)): зі світу, переді(о) мною, наді(о) мною, піді(о) мною.

в Складні прийменники пишуться разом: поміж (тра­вами), понад (дорогами), навпроти (редакції), щодо (цього), наприкінці (виступу).

Виняток становлять прийменники, першою частиною яких є з (із). Вони пишуться через дефіс: із-за (гаю), з-під (землі), з-поміж (друзів).

ш Похідні прийменники прислівникового походження, як правило, пишуться разом: вслід командирові, обабіч шляху, попереду колони, наперекір долі, назустріч вітру, позаду отари. їх треба відрізняти від однозвучних сполу­чень прийменника з іменником: стояв збокуз боку Дніпра, назустріч сонцюна зустріч з композитором, похололо всерединів середині речення, виступив спочатку

  • з початку семестру, стояти скраюз краю лісу.

В Складені похідні прийменники, утворені з іменників та прийменників і прислівників з прийменниками, пишу­ться окремо: у зв ’язку з, згідно з, відповідно до, залежно від, на шляху до, за допомогою, незважаючи на, під час, на чолі, але внаслідок. Такі прийменники відрізняються від співзвучних сполучень ослабленням лексичного значення.

245

Правопис прийменників

в Прийменники впливають на правопис займенників. Особово-вказівні займенники у непрямих відмінках пишуться з н на початку слова, якщо перед займенником стоїть прийменник: зустрів йогопідійшов до нього, привітався з нею. В орудному відмінку вживається н і без прийменника: горджуся нею (ним, ними). Слід розрізняти особово-вказівний займенник у родовому відмінку з прийменником і присвійний невідмінюваний займенник при іменнику (у присвійному займеннику н не вживається): був у ньогобув у його родичів ( у неїу її родичів).

н Прийменник у чергується з в. Правил чергування слід дотримуватися й у вимові, і в написанні. Якщо для префікса існують певні обмеження при чергуванні у з в, то у прийменника таких обмежень майже не існує: у з в чергується для милозвучності, особливо в тих випадках, коли нанизується кілька приголосних на стику слів, важких для вимови, наприклад: зайшов у кімнату, зайшла в кімнату.

На початку речення й абзацу треба писати у. В пишеться тоді, коли наступне слово починається на го­лосний, напр.: У Крим далекий виряджали сина (Л. Кост.); В Україну ідіть, діти (Т. Шевч.).

Вправа 63

Розкривши дужки, напишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Поясніть правопис прийменників і префіксів.

  1. Коли зірок і куль гримучий сплав Мене прийняв до себе у науку — Не /наче/ із/за/ хмари хтось поклав Мені на по/перек/ залізну руку. 2. Нічне повітря з/давлене/, густе. Сусіда у/ві/ сні в подушку плаче. А у мені акація цвіте — Давно в/же/, мабуть, зрубана... Дитяча. 3. За вишкою, що на каплицю схожа, Вечірнє сонце стомлено сідає. Палає небо — наче думка Божа По/за/ паркан колючий заглядає. 4. В часи, коли дух по/над/ зорі летів, Людина збагнути повинна, Що розум з’явився і/з/ гами чугтів (М. Руд.). 5. Це травень, вічний єретик, — Так з/під/ землі бомбить зелено На/рівні/ вічних партитур! (/. Др.). 6. Де тільки не зустрінеш земляка з/по/над тихого Бугу чи мрійливої Ворскли, і/з/ степових балок Одещини і поліських пущ! (В. Речм.). 7. А/ні/ одного козака з/межи/ війська не втеряли (н. те.). 8. Він простував у/бік/,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]