Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Studmed.ru_pazyak-om-serbenska-oa-furduy-m-shev...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
2.74 Mб
Скачать

212

Частини і частки мови

печиво, добриво, морозиво, паливо, прядиво, мереживо, меливо, але марево;

б) у суфіксі -ин(а)\ долина, яловичина, далечина, дівчина, хмарина;

в) у суфіксах -ич, -ичок: дідич, керманич, возичок, вогничок, коничок;

г) у суфіксі -ичк(а), що походить від -иц(я): горличка, вуличка (вулиця).

0 У суфіксах -ечк(а), -єчк(а), -ечк(о), -єчк(о), -ечок, -ЄЧ0/Є пишеться літера е(є) — переважно після м’яких приголосних чи шиплячих: діжечка, баєчка, Олечка, сло­вечко, яєчко, вершечок, краєчок. У суфіксах -очк, -очок пишеться літера о — після твердих приголосних: куточок, стрілочка, рядочок, хатиночка.

У суфіксах -еньк-оньк- пишеться літера е, якщо перед суфіксом генетично м’який приголосний чи шипля­чий: доленька, душенька, серденько; пишеться літера о після твердого приголосного: думонька, голубонька, але: лебедонько, хоч — лебідь.

н У суфіксах -ик, -ник, -івник, -чик у словах україн­ського походження завади пишеться и: братик, двірник, трудівник, хлопчик; у словах іншомовного походження перед пишеться и, і, ї відповідно до правила дев’ятки: історик, хімік, прозаїк.

В іншомовних суфіксах -ир, -ист, -изм також пишеться и після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р (дев’ятка): командир, пейзажист, романтизм; після інших приго­лосних — і: гарнір, піаніст, реалізм; після голосних — ї: конвоїр, егоїст, героїзм.

я У чоловічих іменах по батькові завжди вживається суфікс -ович: Петрович, Сергійович, Васильович; у жіночих іменах по батькові вживається суфікс -івн(а), від імен на ївн(а): Петрівна, Василівна, Сергіївна.

ь

Вправа 17

На місці крапок поставте пропущені літери е, є, и і поясніть правопис

суфіксів.

Велич...на, печ.-.во, всяч...на, город...на, намист...чко, струж...чка, бат...чко, подуш...чка, множ...на, пташ...чка, копі...чка, юш...чка, пал...чка, серед...на, книж...чка, галяв...на, сит...чко, буз...на, стеж...чка, мереж...во,


213

Правопис іменників

вікон...чко, вул...чка, дощ...чка, запад...на, петруш...чка, пал...во, дяд...чко, пряд...во, лож...чка, тіст...чко, вар...во, блюд...чко, котуш...чка, міс...во, свіж...на, кач...чка.

Вправа 18

Напишіть твір на тему «Осінь», використавши слова з суфіксами -ив-,

-ин-, -ичк-, -ечк-.

•£> Вправа 19

Спишіть речення, вставте пропущені літери, поясніть правила їх

вживання.

1. Талант — це вогн...ще свободи (М. Руд.). 2. Ліхта- р...ки нехай замерехтять (Л. Кост.). А рай земний —лише солодке мар...во на берегах молочної ріки. 3. Постелються доріжки рушн...чками (М. Под.). 4. Всю душу з’їв цей шлак лілово-сірий, це гілет...во заламаних доріг {В. Стус). 5. На хвил...чку лише на ній (воді) ти вчиниш слід.., (Б. Леп.). 6. І невідкличні прагн...ння твої — як сонце у холодній високості (О. Ольж.). 7. Ми були молодими учора, а тепер, як туман, сив...на. 8. Не тужу, що дол...нь- ка забула {В. Олеф.). 9. Ой у полі кринич...нька, там холодна водич...нька {нар. п.). 10. Тут дзвенить обітн...цею колос (Є. Мал.). 11. Моє містечко таємниче в хлоп’ячих СПОМ...НІВ заслоні (Б.-І. Ант.). 12. Ясна, дзвінка закін­ченість сонета. 13. Могутніх ферм мереж...во прозоре. Для нас на двор...щі багаття тліє (М. Зер.). 14. Люблю слова ще повнодзвонні, як мед, пахучі та п’янкі, слова, що в глиб...ні бездонній пролежали глухі віки (М. Драй- Хм.). 15. Там, на галяв...ні, темна фіалка (В. Свідз.). 16. Ущухло вогн...ще, злягло (А. Мал.). Всі шляхи і стеж...чки між садами вишитою долею йдуть до мами.

  1. Сільський учит...ль — син свого народу — своє життя народу й присвятив (В. Олеф.).

Вправа 20

Контрольний диктант.

Вже багато днів стояла спека, а дощу не було. Навіть у лісі, у темній гущавині, дихалось важко. Тільки навісні комарі нахабно дзижчали й кусалися мов несамовиті.

  • Не буде дощу, то все повигоряє, — бідкався дід Улян-, дістаючи з кишені домашнє куриво. — І хліб не вродить, і городини не буде.

Все чекало дощу, притихло від спеки, завмерло від передгрозового напруження. В полі мерехтіло марево. В лісі не росли гриби, вони теж чекали дощу. Мілка річечка


Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]