Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Studmed.ru_pazyak-om-serbenska-oa-furduy-m-shev...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
2.74 Mб
Скачать

238

Частини і частки мови

комментироватькоментувати, дублироватьдублю­вати. Суфікс -ир- зберігається лише при необхідності усунення небажаної омонімії чи невиразності значення, напр.: буксирувати (бо є буксувати), репетирувати (бо є репетувати), компостирувати (бо є компостувати), а також: пікірувати, лавірувати, марширувати тощо.

Вправа 55

Перекладіть дієслова на українську мову та утворіть від них, де можливо, похідні слова (іменники, дієприкметники).

Коїтировать, иллюстрировать, игнорировать, маскиро- вать, агитировать, конкретизировать, констатировать, конструировать, телеграфировать, комментировать, реги- стрировать, третировать, планировать (от планер и от плай), полировать, тренировать, корректировать, сумми- ровать, санкционировать, бойкотировать, бронировать, контролироваті>, лозировать, апробировать, теоретизиро- вать, специализировать, травмировать.

•> Вправа 56

Подані дієслова поставте в першій особі однини. Від виділених слів утворіть пасивні дієприкметники минулого часу. Підкресліть чергування приголосиих, узагальніть їх відповідним правилом.

Могти, спекти, колихати, в’язати, носити, чесати, хотіти, возити, свистати, полоскати, водити, їздити, вертіти, носити, вимостити, підтвердити, виростити, принадити, садити, сидіти, завадити, збудити, пустити, крутити, бігти, розчесати, лопотіти, лазити, полагодити, ладити, зловити, любити, згубити, робити, розграфити, купити.

•> Вправа 57

Запишіть речення, вставте пропущені голосні е, и, чи сг, у та вмотивуйте їх уживання. Визначте дієвідміну дієслів.

]. 1 біль душі, цей виллаканий спів, в своїх октавах вил..ваю. 2. Затр...мтів, очима блиснув і зірвавсь на рівні ноги. 3. В піснях до бою закл...каю. 4. І почав казати тихо мову зрадженого хана. 5. Тяжко віку дож...вати під вагою самотини. 6. Словом, піснею своєю всіх до себе при­вертати. 7. Не тобі, ЗНЄМОЖ..НІЙ землі, подати ліки на моє безсилля. 8. Розкажи, ж поб...ваюсь я за ним і дні, і ночі. 9. Подались вони обоє, обм...наючи сторожу (М. Вор.). 10. По самий обрій стел...ться трава. 11. Ніхто мені не див...ться у спину. 12. Гетьман підняв безсонням обпал...пі очі. 13. Добр...ла я додому толі звідтіля.


239

Правопис дієслів

14. Розійд...мось, чи стрій...мся коли? (Л. Кост.). 15. У тих світах є зливи й грози, і ріки, вилови...ні вщерть. 16. Весь світ земний воруш...ться в мені. 17. І жоден дощ хребет не обм...не (М. Руд.). 18. А здалека шуміт...ме море, пере­можене, безпечне. 19. Розкин...ться земля від заходу на схід, неділ...на, ціла (Б. Лепк.). 20. Візьмемось за руки воєдино — солов’їна кличе нас пора (М. Под.). 21. Так гостро дивлюсь, а бачу тільки вид...ме. 22. Нехай зоря розсипл...ться по вербовій віті (В. Свідз.). 23. Сонця хлюпоч...ться в озерах. 24. Чотири вітри полоіц...ть душу (В. Стус). 25. Квіти сипл...ться з вишень (В. Пан.). 26. А гуси знов ґелґоч...ть на озерах, і пахнуть медом плавні навесні (Б. Мозол.). 27. І дерева, як тіні предковічні, мене до себе клич...ть і зовуть (В. Стус).

Вправа 58

Напишіть текст як контрольний диктант, підкресліть дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Поясніть утворення і правопис дієслівних форм у них.

По північному небу, гнані верховим вітром, мчали довгі, схожі на химерні рибини, хмари, й кругла діжа місяця то ховалася за них, то знову викочувалася на небесну оболонь. Те місячне кружало було велике-пре- велике, здавалося живим, велетенською мордою, котра дивиться й бачить, думає і знає щось, невідоме людям. Місячне сяйво було зелене, ядуче, і в ньому пливли кудись у безвість левади, високі осокори, сонні хати, а в них пливли люди, самі не відаючи куди, навіки віддані на волю вищих, невідомих їм сил.

На краю села на пласкому горбі, над схованою в очеретах та пожухлих осоках річечкою стояла стара роз- садиста, перекрита свіжою соломою хата з новеньким дерев’яним півнем на димарі, вже закутана на зиму в загату з просяної соломи, так що з чотирьох круглих шибок двох її вікон виднілося по дві, й коли в них заглядав місяць, то бачив убоге хатнє начиння, дві шаблі та дві рушниці на кілочку біля дверей, червоних павичів на білому комині й рядок дитячих голівок — більших, менших, ще менших — на довгому дерев’яному полу під жердкою, а біля них чорняву, у важких косах голову матері. И чотири чоловічі постаті біля печі на засланих рядниною, розперезаних кулях соломи.

На тину під хатою поблискували лисини горшків та їладущиків; посеред двору, важко опустивши на землю

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]