Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДПА 2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
1.07 Mб
Скачать

2.Доберіть до слів, позначених цифрами, антономічну пару з-поміж слів, позначених буквами.

1.Радіти

2.Шана.

3.Активний.

4.Поневолення.

5.Тихо

А.Зневага

Б.Визволення.

В.Голосно.

Г.Плакати.

Д.Пасивний.

Е.Повага.

Є.Утішатися.

Варіант № 45

II рівень

1. Вкажіть, у якому рядку у всіх словах при словозміні

чи словотворенні можливе чергування приголосних звуків.

1. Дробити, графити, берегти, брати, вимірювати.

2. Казати, робити, квасити, забарвити, любити.

3. Кликати, колихати, радити, терти, кидати.

4. Лазити, нагородити, ловити, завмерти, везти.

5. Скакати, відкусити, допомогти, жити, могти.

2. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається подовження

приголосних звуків.

1. Безвинний, численний, життєвий, галуззя, лляти.

2. Життя, гілля, сіллю, насіння, лляний.

3. Старанний, ранній, угіддя, роззброїти, відділ.

4. Ввічливий, безвинний, відділ, страйккомат, осінній.

5. Навмання, ніччю, віссю, годинник, кіннота.

3.У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?

1. Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.

2. З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.

3. Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.

4. Рум'яний, дзвякнути, цвях, дев'ятнадцять, торф'яний.

5. М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, моркв'яний.

4. Виберіть прислів'я, до складу якого входять антоніми.

1. Серце чесної людини на дзеркало схоже.

2. Книжки не прочитав — розуму не додалося.

3. Згода дім будує, а незгода руйнує.

4. Доріг тисячі — правда одна.

5. Прочитати десять тисяч книжок — все одно що зробити подорож за

десять тисяч верст.

5. Вкажіть, у якому рядку всі слова є історизмами.

1. Життя, зустріч, кадило, радник, піїт.

2. Комір, суддя, бунчук, палій, струм.

3. Директор, воротар, школяр, дослід, трамвай.

4. Стенографія, дівчина, простір, політика, мірошник.

5. Рать, отаман, гетьман, голота, смерди.

6. У якому рядку всі іменники в родовому відмінку мають

закінчення -у (-ю)?

1. Щебет, друкар, спомин, свинець, букет.

2. Бузок, діагноз, товар, край, авіатор.

3. Абзац, лан, оркестр, гнів, Париж.

4. Сибір, сантиметр, натовп, Лондон, рід.

5. Інвентар, інтерес, баскетбол, кисень, університет.

7. Як твориться проста форма вищого ступеня порівняння?

1. За допомогою суфікса -ш-.

2. За допомогою суфікса -енн-.

3. За допомогою суфікса -іш-.

4. За допомогою суфіксів -езн-, -уваг-.

5. За допомогою суфіксів -ш-, -ш-.

8. Визначте, у якому рядку всі похідні прийменники прислівникового

походження.

1. Довкруги, навкруги, зверх, ззаду, коло.

2. Кругом, мимо, назад, насупроти, кінець.

3. Нарізно, напередодні, поруч, поряд, за винятком.

4. Поверх, незважаючи на, незалежно від, з метою, одночасно з.

5. Близько, всупереч, відносно, вздовж, довкола.

9. У якому рядку всі словосполучення однакові за будовою?

1. Пейзажна лірика, відповідальний період, назавжди залишитися в

серці, дзвінкі джерела, народна творчість, думати про завтрашній день,

напоєний соками землі.

2. Вітром похилена смерека, щедро розквітлий талант, продовжувач

кращих традицій, зігрітий жаром серця, бездоганно порядна людина.

3. Творчість Остапа Вишні, усна народна творчість, внесок письменника у

літературу, поїхати на відпочинок до Криму, співуче Сосюрине слово.

4. Працювати завжди натхненно, схожий обличчям на матір, багато

талантів, вимогливість митця до самого себе, духовний набуток поколінь,

перші поетичні спроби.

5. Чітко вкарбуватися у пам'ять, пристрасно закоханий у поезію, уважно

стежити за новинками літератури, любов до народу, художня манера

письменника, глибинний ліризм прози.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.