Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДПА 2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
1.07 Mб
Скачать

10. У якому реченні складений підмет виражений нерозкладним

словосполученням з вибірковим значенням?

1. І хто з вас впав, — той знову оживе. Той знову оживе в народній згадці

вдячній (М. Бажан).

2. Десятки рук вже підхопили кожного з нас (Ю. Смолич).

3. Кожен справді великий, справді народний співець викликає любов і

пошану до себе не тільки серед земляків... (М. Чабанівський)

4. Кожен стояв біля свого деревця... (М. Чабанівський)

5. Жили по сусідству у В'юнищах дві дівчини — Ліда та Тамара (М.

Чабанівський).

11. У якому безсполучниковому реченні на місці риски треба

поставити тире?

1. Обернувся / місто на обрії стояло в бузковому серпанку (Є. Гуцало).

2. Я знаю / час, немов хлоп'я збитошне, камінчик затиснув у кулаці (Д. Пав-

личко).

3. Буде правда / прийде й віра (М. Стельмах).

4. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю / чому я не сокіл, чому не літаю?

(М. Петренко)

5. Се вже не раз бувало / я на чужину йшла шукать надій (Леся Українка).

12. Яке з наведених речень є складнопідрядним із з'ясувальною

частиною?

1. Хто може випити Дніпро, хто властен виплескати море, хто наше зло-

то-серебро плугами кривди переоре, хто серця чистого добро злобою

чорною поборе? (М. Рильський)

2. Груша стара не може ніяк збагнути, чому ж тепер така довга осінь?

(В. Китайгородська)

3. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі (О. Олесь).

4. Все повторялось: і краса, й потворність. Усе було: асфальти й спориші

(Л. Костенко).

5. Я знаю: кожній дитині потрібна ласкава увага батьків (В. Сухомлинський).

III рівень

1.Знайдіть відповідність між словами та групами приголосних, у яких може відбутися,спрощення,при словотворенні.

1.Радість.

2.Тиждень.

3.Ремесло.

4.Виїзд.

5.Тріск.

А. –скн-.

Б. –ждн-.

В. –слн-.

Г. –здн-.

Ґ. –стн-.

2. Укажіть слова, у яких при словотворенні не відбувається звукових зсін.

1. Бахмач.

2.Народні.

3.Ясинувата.

4.Вороніж.

5.Кавказ.

6.Цюрих.

Варіант №34

II рівень

1. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?

1. ...лей, ...ратки, ...атунок, ...ел...отати, ...удзик.

2. ...атунок, мар...арин, ву...ілля, мітин..., ...анок.

3. ...едзь, ...ранат, ...олод, по...аний, ...оробина.

4. Прс.ноз, ...арбуз, бла...ати, ма...ній, ...речний.

5. Ма...ніт, пирі..., ба...аття, ...одинник, ...уральня.

2. Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати И.

1. З...гзаг, с.лует, ц...клон, к...лограм, д...алог.

2. Д...зель, к...ргиз, ж...лет, ж...раф, б...лет.

3. В...траж, к...парис, ф...ніш, т...тан, Ч...каго.

4. Р...нг, експеримент, дисципліна, д...спут, Браз...лія.

5. Рад...ус, к...сет, к...нджал, к...но, граф...к.

3. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1. Прияз...нь, вічніс.ть, кіл...це, намороз..., Ткач...ов.

2. Вмивают...ся, присяд...те, майбутнього, миш...як, стан...те.

3. Кур...йоз, медал...йон, компаньйон, інтерв...ю, тон...ший.

4. С.огодні, різ...бяр, брен...кіт, ател...є, нян...чити..

5. Міс..кий, суспільство, т...мяний, сторін...ці, зачіс..ці.

4. З'ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова

в реченні.

Лице в Орисі було оригінальне: зверху широке, внизу вузьке (І. Нечуй-Ле-

вицький).

1. Омонімами.

2. Спільнокореневими.

3. Синонімами.

4. Паронімами.

5. Антонімами.

5. Вкажіть, у якому рядку слово є діалектним.

1. Ковбаса.

2. Староста.

3. Бульба.

4. Печиво.

5. Благодать.

6. У якому рядку допущено помилку в правописі прикметників?

1. Петрів, Шевченків, шевченківський, Іванів, Ігорева.

2. Зоїна, Василів, Василинин, Василева, Марксові.

3. Скрипалів, товаришева, Андріїв, Світланин, майстрів.

4. Пушкінові, пушкінські, Улин, Андрієва, Асин.

5. Дмитрів, ленінський, Ігорев, Валентинів, Валин.

7. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять

прислівники зі значенням способу дії?

1. Дивитися спідлоба, говорити заочі, співати вголос, робимо залюбки,

вчинив навпаки.

2. Говорити пошепки, стояти пліч-о-пліч, пропасти безвісти, відбудеться

завтра, працювати сумлінно.

3. Дивитись звисока, злегка почервонів, йти по одному, зробити потай,

багато розмовляти.

4. Працювати так-сяк, розбити дощенту, наїстися вволю, бачити від ранку

до вечора, зіграти внічию.

5. Розмовляти віч-на-віч, звикали мало-помалу, признались

привселюдно, відбулося наприкінці, промовити сонно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.