Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДПА 2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
1.07 Mб
Скачать

10. Знайдіть серед наведених речень неповне з простим дієслівним

присудком.

1. Очі — міра, душа — віра, совість — порука (Народна творчість).

2. Платня нічого — краща, ніж по інших сторонах (М. Коцюбинський).

3. Нічого в цьому році озимина, а ярі стоять зеленою рікою (М. Стельмах).

4. Головним інструментом у хірурга є скальпель, у муляра — кельма, у

художника — пензель C часопису).

5. — Рукам волі не давайте! (Гр. Тютюнник)

11. У якому складному безсполучниковому реченні допущено

пунктуаційну помилку?

1. Я знаю: того місця не візьме (І. Нечуй-Левицький).

2. Добре послужила нам старая сила: утікала від нас шляхта, штани

погубила (П. Куліш).

3. Уподібнюйся пальмі: з міцно стиснутим скелею корінням вона прекрасно

здіймається догори (Г. Сковорода).

4. Жайворонки дзвенять у синьому небі: пшениця колосом шумить на

полях від Полісся до Приазов'я (А. Малишко).

5. Неук має велику перевагу перед освіченою людиною: він завжди

задоволений собою (Народна творчість).

12. Назвіть засоби вираження синтаксичних відношень

між частинами складного речення.

1. Сполучники, порядок слів, словоформи, прийменники.

2. Інтонація, словоформи, порядок слів, співвідносні слова.

3. Сполучні слова, порядок частин, інтонація, словоформи.

4. Сполучники, співвідносні та сполучні слова, порядок розташування

частин, інтонація, логічна залежність, співвідношення форм присудків.

5. Порядок складових частин, прийменники, інтонація, сполучники.

III рівень

1. Позначте рядки, у яких при творенні іменників за допомогою суфіксів відбуваються звукові зміни.

1. Дідівський, отаманський, козацький.

2. Рекрутський, Вінницький,Київський.

3.Одеський,Галицький,Чернівецький.

4.Херсон, Житомир,Хуст.

5.Краків,Умань,Полтава.

2. Знайдіть відповідність між рядами слів та правилами, за якими відбувається подовження.

1.Знаряддя,знання,колосся,клоччя.

2.Суддя,рілля,Ілля,Стаття.

3.Тінню,міддю,ніччю,розкішшю.

4.Ллю виллє,ллєш,лляти.

5.Попідтинню,попідвіконню,навмання,зрання.

А. В іменниках середнього роду ІІ відміни.

Б. В іменниках чоловічого і жіночого родів І відміни перед я,ю,є,ї.

В. В іменниках жіночого роду ІІІ відміни у формі орудного відмінка.

Г. У дієслівних формах перед ю,є.

Ґ. У прислівниках перед я,ю.

Варіант № 53

II рівень

1. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'які приголосні.

1. Пісня, світло, ранок, косуля, політ.

2. Дятел, сокира, листя, переліт, колиска.

3. Буряк, місяць, квітка, сокіл, лис.

4. Ведмідь, ряска, каченя, сопілка, мороз.

5. Дядько, лялька, няня, дяк, люлька.

2. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно.

1. Скинути, змішати, зсипати, зчищати, зпалити.

2. Скласти, зв'язати, зробити, зфотографувати, зволожити.

3. Змити, зняти, створити, збагнути, зписати.

4. Спиляти, зварити, схилити, зкопати, сформувати.

5. Стерти, сплющити, зсунути, спутати, стверджувати.

3. У якому рядку всі слова написано правильно?

1. Пенні, тона, булла, вілла, група.

2. Манна, бароко, комісія, голандець, апарат.

3. Іррегулярний, інтеллігенція, Руссо, Шиллер, Ніцца.

4. Мадона, панна, група, нетто, брутто.

5. Ірреальний, донна, імміграція, Ясси, Діккенс.

4. Вкажіть рядок, у якому подано значення другого омоніма:

«Лінь1 — дуже міцний, тонкий канат на кораблі; лінь2 — ...».

1. ...діяльність людини; сукупність цілеспрямованих дій.

2. ...уміння сумлінно ставитись до роботи.

3. ...відсутність бажання працювати; неробство.

4. ...бажання допомогти кому-небудь у якійсь справі.

5. ...одна з найкращих рис характеру людини.

5. Вкажіть, у якому реченні наявна експресивна лексика.

1. В життя розкритій книзі сторінок безліч є, в які вписати мусиш і ти

життя своє (Р. Братунь).

2. Скільки можна мовчати? Дивися: серце попелом сиплеться в ніч

(С. Пантюк).

3. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньки

зове у синє море (Т. Шевченко).

4. Стояла я і слухала весну (Леся Українка).

5. Мотря з того часу у своїй хаті ніби на світ народилася (І. Нечуй-Левицький).

6. Виберіть рядок, у якому дібрано іменники лише чоловічого роду.

1. Лист, край, Ілля, рояль, піч.

2. Честь, вість, путь, доповідь, ніч.

3. Пень, Микола, дядько, дріб, запит.

4. Книга, вогнище, капітан, голова, рахівник.

5. Ліс, міст, вікно, суддя, староста.

7. Виберіть рядок, у якому всі прислівники можуть виступати

у реченні або присудком, або обставиною.

1. Темно, соромно, добре, холодно, сумно.

2. Пусто, тихо, гірко, весело, зненацька.

3. Хороше, яскраво, зимно, погано, тишком-нишком.

4. Самотньо, світло, важко, надворі, де-небудь.

5. Широко, вільно, спокійно, зручно, надвоє.

8. З'ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі

прийменників.

1. Не зважаючи на, з метою, задля, посеред, з-поміж.

2. Внаслідок, з-перед, з-поза, з-поміж, заради.

3. Поміж, окрім, навкруги, поруч з, із-за.

4. З-посеред, з-над, незалежно від, за винятком, всупереч.

5. Попід, понад, попри, поперед, з-попід.

9. Словосполучення якого рядка мають однакові відношення

між головним і залежним словами?

1. Вдячний нащадкам, суперечка болільників, читання повісті,

дослідження космосу, замилуватися берізкою, наказ батька.

2. Ставлення до товариша, ненависть до ворогів, схожий з кіноактором,

зображення подій, бажання доньки, передавати з рук у руки.

3. Правила поведінки, машинне мовлення, святкове звернення до

школярів, освідчення в коханні, виступ депутата, повернення сина.

4. Наближення бурі, падіння зірки, чергування учнів, рішення командира,

відкриття Ломоносова, гудіння моторів.

5. Допомога студентів, вулиця Коцюбинського, бажання поїхати, обрання

за конкурсом, розставання зі школою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.