Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДПА 2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
1.07 Mб
Скачать

10. У якому з поданих речень підмет виражений нерозкладним

словосполученням (складений підмет)?

1. Вася Багіров дуже хотів побачити знайомого (О. Гончар).

2. Незвичайна схожість дочки з матір'ю дуже вразила Яся (І. Нечуй-Ле-

вицький).

3. Словесник Андріан Петрович одного разу прийшов на урок якийсь

особливо збуджений і піднесений (Ю. Смолич).

4. Дружба народів — це злагода й мир (М. Рильський).

5. Двоє рибалок або двоє мисливців ніколи не почувають себе чужими один

одному: в них є про віщо говорити, вони — завжди друзі (Остап Вишня).

11. У якому безсполучниковому складному реченні на місці риски

треба поставити двокрапку?

1. Защебетав соловейко / пішла луна гаєм; червоніє за горою, плугатар

співає (Т. Шевченко).

2. У товаристві лад / усяк тому рад (Народна творчість).

3. Дружба — як дзеркало / розіб'єш — не складеш (Народна творчість).

4. Продають / хвалять, купують / гудять (Народна творчість).

5. Рада б зірка зійти / чорна хмара заступає (Народна творчість).

12. Назвіть різновиди складносурядного речення.

1. З єднальними сполучниками.

2. З розділовими сполучниками.

3. З протиставними сполучниками.

4. Сполучникові, безсполучникові.

5. Єднальні, розділові, протиставні.

III рівень

1.Оберіть речення у яких вжито пароніми.

1.Нехай старість передчасно не білить морозом-сивиною твою голову(А.Головко). Хлопець то червоніє, то біліє (Б. Грінченко).

2.Тінь чорна стрімко падає вниз – То білим голубом злітає вгору(Л.Костенко).

3.Не знаходжу в них[футбольних м’ячах] нічого динамічного, ні демонічного(О.Гончар).

4.Погана та мати, що не хоче дитя мати (Народна мудрість).

5. Брехня стоїть на одній нозі, а правда - на двох (Народна мудрість).

6.Він володіє дорогоцінним даром: нікому не робить нічого даром (Із часопису).

7.І невідь звідки падають ці сни… Лечу на крилах персів в країнах персів, в державу персів, в князівство персів, у Персію Сказати б(І.Драч).

2.Знайдіть відповідність між словами та їх лексичними значеннями.

1.Криси

2.Крислатий

3.Снага

4.Шатро

5.Химерний

А.Життєздатність, енергія,фізичні сили

Б.Легке розбірне конусоподібне житло з тканини , шкіри

В.Відігнуті краї капелюха, бриля тощо.

Г.Гіллястий, розложистий,розлогий

Д.Барвистий , пістрявий

Е.Дивовижний, чудернацький, примхливий.

Варіант № 70

II рівень

1. Вкажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння

приголосних.

1. Ан...али, ван...а, брут...о, віл...а, імміграція.

2. Фін..., інтермец...о, Ахіл...ес, пан...а, Кан...и.

3. Ан...отація, Агнес.а, бул...а, Марок...о, Шил...ер.

4. Барок...о, гун..,и, буд...изм, голландець, Мус.оліні.

5. Мадон...а, шас.і, Жан...а, бравіс.имо, бон...а.

2. Вкажіть, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом.

1. Краков...як, інтер...єр, кур...єр, б...юро, ф...юзеляж.

2. Міжгір...я, відв...язати, Стеф...юк, верф...ю, Лук...ян.

3. Дит...ясла, пів...яблука, бур...я, з...їзд, довір...я.

4. П...єдестал, полум...я, ім...я, верхів...я, мавп...ячий.

5. Інтерв...ю, прем...єр, миш...як, грав...юра, кап...юшон.

3. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні є дзвінкими.

1. Річ, різний, різати, рівчак, рідкий.

2. Разом, родючий, рада, ракета, рапорт.

3. Розум, рубрика, рух, режисер, костюм.

4. Рана, рало, голуб, рій, ребро.

5. Рахунок, рівень, рід, ринок, робота.

4. Виберіть речення, яке містить антоніми.

1. Мудра голова не дбає про лихії слова (Народна творчість).

2. Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох (Народна творчість).

3. Кожна людина свою вдачу має (І. Сенченко).

4. Дивись: лелечка і лелека ген подалися до села (В. Малишко).

5. Люди стали скрізь такі щирі, сердечні, довірливі (С. Васильченко).

5. Який словник пояснює значення слів української мови,

що вживаються на певній території?

1. Фразеологічний.

2. Діалектологічний.

3. Енциклопедичний.

4. Тлумачний.

5. Орфоепічний.

6. Вкажіть, у якому рядку всі слова є іменниками.

1. Рух, бігати, читати, завдання, радість.

2. Звертання, синява, сміливість, радість, читання.

3. Дія, молодий, природа, життя, рухатися.

4. Змагання, дорога, дорогий, відділ, відділяти.

5. Залізо, віск, проміння, променіти, восковий.

7. У якому рядку визначення дієприкметника правильне?

1. Дієприкметник — це частина мови, що виражає ознаку за дією або

станом і має граматичні особливості дієслова і прикметника.

2. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає ознаку

предмета за дією або станом.

3. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає ознаку за

дією або станом і має граматичні особливості дієслова і прислівника.

4. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що має граматичні

значення дієслова і прикметника.

5. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає ознаку за

дією або станом і має граматичні особливості дієслова і прикметника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.