Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

13.3. Пенсії за віком

Загальні умови призначення пенсії за віком встановлено у статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування": особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками — 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років. Отже, є дві умови — пенсійний вік і страховий стаж.

Зауважимо, що раніше законодавством передбачалося також дві умови для призначення пенсії за віком — пенсійний вік і трудовий стаж, але трудовий стаж мав становити для чоловіків не менше 25 років, а для жінок — 20 років (ст. 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення"). Водночас стаття 68 за­значеного Закону допускала і призначення пенсій за умови неповного стажу з відповідним зменшенням розміру пенсії.

Згідно з частиною 1 статті 27 розмір пенсії за віком визначається за форму­лою П = Зп х Кс, де П — розмір пенсії, у гривнях; Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 цього Закону, з якої

345

Глава 13

обчислюється пенсія, у гривнях; Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахо­ваної особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.

За бажанням застрахованої особи частина розміру пенсії за віком за період страхового стажу, набутого до дня набрання чинності цим Законом, може бути визначена відповідно до раніше чинного законодавства, а частина розміру пенсії за період страхового стажу, набутого після набрання чинності цим Законом, — відповідно до цього Закону.

Водночас при такому обрахунку застосовується обмеження, встановлене раніше чинним законодавством — ст. 19 Закону України "Про пенсійне забез­печення". Частина розміру пенсії за віком, обчислена за раніше чинним зако­нодавством, не може перевищувати максимальних розмірів пенсій, визначе­них законом для відповідних категорій пенсіонерів, та не може бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набрання чинності цим Законом.

Розмір пенсії за віком, обчислений за раніше чинним законодавством, підвищується з дня набрання чинності цим Законом до дня її призначення в порядку, передбаченому частинами першою та другою статті 42 цього Зако­ну. Частина перша статті 42 передбачає індексацію розміру пенсій, а частина друга — підвищення розміру пенсій у зв'язку з підвищенням середньої заро­бітної плати.

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлено статтею 28 Закону в ре­дакції Закону України від 23 грудня 2004 р. № 2291-ІУ. Перша редакція Зако­ну встановлювала мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок — 20 років страхового стажу — в розмірі 20 % середньої заро­бітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік, яка визначається спеціально уповноваженим центральним органом вико­навчої влади у галузі статистики. Новим Законом від 23 грудня 2004 р. змінено частину першу ст. 28. Нині мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок — 20 років страхового стажу встановлюється у розмір: прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. Законом від 25 березня 2005 р. № 2505-ІУ також встановлено, що за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відпо­відно до статті 27 цього Закону, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Щодо максимального розміру пенсії, частиною третьою статті 27 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" спочатку була вста­новлена норма, що розмір пенсії за віком, обчислений відповідно до частинж першої статті 27, не обмежується. Натомість законами України про державний бюджет на 2006 і 2007 рр. дія цієї норми була зупинена, а Законом України від 28 грудня 2007 р. № 107-УІ частина 3 була викладена у новій редакції: "Мак­симальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших

346

Пенсії у солідарній системі

дсслат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати два-ііігцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону". Таким чином було легально встанов­лено максимальне обмеження розміру пенсії за віком.

За наявності страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком встанов-дзоється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з чснімального розміру пенсії за віком.

Стаття 29 Закону передбачає механізм підвищення розміру пенсії за віком у ризі відстрочки часу її призначення. Особі, яка набула права на пенсію за віком и^повідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбачено­го статтею 26 цього Закону, виявила бажання працювати й одержувати пенсію і більш пізнього строку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхово­го стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії » віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, за кожний повний жк страхового стажу після досягнення пенсійного віку в такому порядку:

Кількість років відкладеного виходу на пенсію за віком

Підвищення розміру пенсії на

1

3,00 %

2

6,71 %

3

11,83%

4

18,54 %

5

27,07 %

6

36,46 %

7

46,85 %

8

58,43 %

9

71,19%

10

85,32 %

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний рік страхового стажу не здійснюється.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту