Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 19

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ'ЯМ З ДІТЬМИ

19.1. Загальні засади соціального захисту дітей та державної допомоги сім'ям з дітьми

В Україні діє розгалужена система нормативно-правових актів різної юри­дичної сили, які передбачають організаційно-правовий механізм соціального захисту дітей та державної допомоги сім'ям з дітьми. Це, зокрема, законп України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (1992 р.), "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (1995 р.), "Про соці­альну роботу з дітьми та молоддю" (2001 р.), "Про охорону дитинства" (2001 р.). "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (2005 р.), "Про основи со­ціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" (2005 р.), "Про дитяче харчування" (2006 р.); Укази Президента України "Про Національну програму "Діти України" (1998 р.), "Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності" (2000 р.), "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" (2005 р.)» "Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інте­ресів дітей" (2007 р.); постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністер­ства права та соціальної політики України тощо.

Система заходів щодо охорони дітей передбачає забезпечення належних умов для охорони здоров'я, навчання, виховання та всебічного розвитку дітей, підви­щених гарантій щодо працевлаштування неповнолітніх і протягом їх трудово": діяльності, забезпечення дітей-сиріт харчуванням та утриманням, безоплатне медичне обслуговування та охорону здоров'я дітей, виплату соціальних допо­мог сім'ям з дітьми, створення притулків для безпритульних неповнолітніх, їх соціальну адаптацію тощо.

428

ізжавна допомога сім'ям з дітьми

Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21 червняЖЮ1 р. № 2558-ПІ1 встановлює організаційно-правові засади соціальної роботи з дітьми та молоддю, яка визначається як діяльність уповноважених органів, гідприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і фор-жи власності та окремих громадян, спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, за-їмст їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення куль­турних та духовних потреб. Здійснення такої діяльності покладено на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; служби у спавах дітей; підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Законодавством передбачено додатковий соціальний захист окремих кате­горій дітей та підлітків. Зокрема, 22 грудня 2003 р. відбулися парламентські слухання "Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи п подолання", Рекомендації схвалено Постановою Верховної Ради України від З лютого 2004 р. № 1428-ІУ. Зазначалося, що на профілактичному обліку служб у справах неповнолітніх перебуває понад 129 тис. підлітків, які бродяжать і жебракують, схильні до правопорушень, вживають наркотичні речовини та алкогольні напої тощо. Особливої уваги з боку держави потребує сьогодні ви­рішення проблемних питань безпритульних дітей, зменшення чисельності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких налічується понад 100 тис, більшість із них — "сироти" за живих батьків, відновлення житлових і майнових прав дітей. Кардинальних змін потребує діяльність місце­вих органів виконавчої влади, органів опіки та піклування, правоохоронних органів та молодіжних організацій.

На розв'язання цих проблем спрямований Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле­них батьківського піклування" від 13 січня 2005 р. № 2342-ІУ2(зі змінами).

Законодавством України передбачено дві моделі забезпечення сімейними грошовими допомогами. Перша — це призначення і виплата грошових допо­мог у рамках загальнообов'язкового державного соціального страхування, фінансування здійснюється з відповідного фонду; друга — забезпечення інших осіб у рамках державної допомоги — забезпечується з державного бюджету шляхом надання субвенцій місцевим органам. Як уже зазначалося у главі 10 нього посібника, Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 107-V внесено зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумов­леними народженням та похованням", якими виключені норми про соціальне страхування у зв'язку з народженням дитини та доглядом за нею. Таким чи­ном, для працівників народження дитини і догляд за нею не вважаються стра-

Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 42. — Ст. 213. -Голос України. — 2005. — 8 лютого.

429

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту