Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 23

Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється за рецеп­тами та без рецептів лікарів.

Забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських за­собів або таких, термін придатності яких минув або на які відсутній сертифі­кат якості, що видається виробником.

Правила приписування лікарських засобів, а також перелік лікарських за­собів, які можуть реалізовуватись без рецептів лікарів, затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 р. № 360 затверджено Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструк­ція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та ви­мог-замовлень і введено Форму журналу обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я.

Лікарі лікувально-профілактичних закладів, у тому числі клінік науково-дослідних інститутів, медичних навчальних закладів, юридичні та фізичні особи, які займаються медичною практикою на підприємницьких засадах, інші лікарі чи уповноважені медичні працівники за наявності відповідних пока­зань зобов'язані виписувати хворим рецепти на лікарські засоби та вироби медичного призначення (далі — рецепти, якщо не обумовлюється інше), за­вірені своїм підписом і особистою печаткою. Рецепти повинні виписуватись латинською мовою із зазначенням віку хворого, порядку оплати лікарських засобів та виробів медичного призначення, форми вживання на бланках, віддру­кованих у друкарні відповідно до встановлених форм.

Рецепти для одержання лікарських засобів, виробів медичного призначен­ня на пільгових умовах чи безплатно дозволяється виписувати лікарям дер­жавних закладів охорони здоров'я, лікарям інших закладів, підприємств, організацій, котрі мають відповідні кошти на оплату рецептів, а також завіду­вачам фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, перелік яких ви­значається органами охорони здоров'я місцевих держадміністрацій.

Лікарі виписують рецепти, як правило, з оглядом хворого та при обов'язко­вому записі про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призна­чення в медичній документації (медична картка амбулаторного хворого чи медична картка стаціонарного хворого).

Забороняється виписувати рецепти на лікарські засоби, що не дозволені до медичного застосування в Україні.

Наркотичні лікарські засоби і психотропні лікарські препарати та нарко­тичні лікарські засоби у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речо­винами дозволяється виписувати тільки лікарям, які працюють у державних закладах охорони здоров'я.

Зубні лікарі, фельдшери, акушерки можуть виписувати хворим рецепти на лікарські засоби, необхідні для надання екстреної медичної допомоги, за ви-

616

■А

ветком наркотичних, зазначивши свою медичну посаду, завіривши його своїм підписом та печаткою закладу охорони здоров'я. Фельдшери — завідувачі фельд-шерсько-акушерських пунктів, здоровпунктів, медичних пунктів, мають пра­йс записувати рецепти хворим на необхідні ліки за винятком отруйних (крім тезах, що випускаються промисловістю в терапевтичних дозах), наркотичних, частому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, таких, що ма­нить одурманюючу властивість, та анаболічних стероїдів.

Лікарі та інші медичні працівники, які виписують рецепти, несуть відпо-пхальність у встановленому порядку за призначення хворому ліків та додер­жала я правил виписування рецептів.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про впорядкування безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбула-ччрного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захво­рювань" від 17 серпня 1998 р. № 1303 встановлено, що безоплатний або пільго- відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного ліку- провадиться групам населення та за категоріями захворювань згідно з печатками 1 і 2.

Безоплатно відпускаються лікарські засоби, зазначені у переліку лікар-и»ещх засобів вітчизняного та іноземного виробництва, затвердженому постано-аюзо Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 10717, з урахуванням вен, які вносяться Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Міністер-згзом фінансів.

Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбула­торного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними ліка-їиога лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

Особи, які обслуговуються у відомчих лікувально-профілактичних закла­дах і мають право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів, ;гримують їх у аптеках, закріплених за цими закладами.

Безоплатний відпуск лікарських засобів дітям-інвалідам віком до 16 років хровадиться за рецептами лікарів незалежно від місця проживання цих дітей, іхє в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя. ¥ цьому разі витрати, пов'язані з оплатою вартості лікарських засобів, беруть 2а себе органи охорони здоров'я за місцем їх відпуску.

Витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок загальних асигнувань, що передбачаються відпо­відними бюджетами на охорону здоров'я, а також коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення в частині безоплатного забезпечення лікарськими засобами населення відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист грома-леян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

До груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно, входять: 1) особи, яким пе-

ТЗП України. — 1996. — X» 17. — Ст. 480.

617

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту