Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 22

  1. Про жертви нацистських переслідувань: Закон України від 23 березня2000 р. № 1584-ІП // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 24. — Ст. 182 (зі змінами).

  2. Про соціальний захист дітей війни: Закон України від 18 листопада 2004 р. № 2195-ІУ // Урядовий кур'єр. — 2004. — 18 листопада (зі змінами).

  3. Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні: Закон України від 17 квітня 1991 р. № 962-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 22. — Ст. 262 (зі змінами).

  4. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ (в редакції Закону України від 19 грудня 1991 р. № 2001-ХП) // Відомості Вер­ ховної Ради України. — 1992. — № 13. — Ст. 178 (зі змінами).

  5. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. № 2557-ІП // Відо­ мості Верховної Ради України. — 2001. — № 47. — Ст. 250 (зі змінами).

10. Порядок надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426 (зі змінами).

11. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втра­ти працездатності: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р. № 221.

584

Розділ V

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Глава 23

ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

В УКРАЇНІ

23.1. Право на охорону здоров'я та медичну допомогу

Право людини на охорону здоров'я та медичну допомогу є одним з основних т системі соціальних прав. Здоров'я населення в цілому і кожної людини зо-їгрема як члена суспільства має визначальне значення для існування і розвит-ку держави. Саме таке значення визнане Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (ІШО 34/58, 1979) і Програмою ВООЗ.

Згідно з Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, а також Європейською соціальною хартією (переглянутою) обов'язком держави є піклування про здоров'я люди­ни і забезпечення його охорони.

Європейська соціальна хартія (переглянута) окремими статтями передбачає право на охорону здоров'я (ст. 11) і право на соціальну та медичну допомогу (ст. 13).

При оцінці ситуації з виконанням зобов'язань за статтею 11 Комітет з соці­альних прав — Комітет незалежних експертів проводить глобальну оцінку від­повідності стану з охороною здоров'я вимогам Хартії щодо усунення причин поганого здоров'я. Вважається, що держава дотримує цього зобов'язання, якщо вона представила відомості наявності належної системи охорони здоров'я, вклю­чаючи такі елементи: належну і загальнодоступну державну систему охорони здоров'я, що дозволяє надавати медичну допомогу всьому населенню і забезпе­чує профілактику і діагностику захворювань. Особлива увага приділяється вразливим верствам населення, а також післяродовим станам породіль. Прак­тика винесення Комітетом висновків засвідчує, що високі показники дитячої смертності ведуть до прийняття негативного висновку. Окрім суто медичних

585

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту